EZ volgt initiatief BTG omtrent standaardisatie indoordekking

Het ministerie van Economische Zaken volgt voor de implementatie van de nota Frequentiebeleid 2016 het advies van BTG op omtrent de standaardisatie van indoordekking. Vele partijen reageerden vorig jaar op deze nota, waaronder BTG als branchevertegenwoordiger namens de zakelijke consument. BTG organiseerde hierin twee initiatieven, te weten de werkgroep Kritische Mobiele Beeldbandgebruikers en een samenwerking met de vier MNO’s.

Consultatie

Naar aanleiding van de consultatieronde op de Nota Frequentiebeleid 2016 diende BTG vorig jaar een formele reactie in bij Economische Zaken. Aan de werkgroep KMBG (Kritische Mobiele Beeldbandgebruikers) nemen onder andere KLM, Schiphol, UMC Utrecht, Erasmus MC, Havenbedrijf Rotterdam, GVB Amsterdam en ministerie van Veiligheid en Justitie enthousiast deel. In de reactie van BTG werden alle ledenreacties verwerkt. Daarnaast werkte BTG samen met de vier MNO’s om technische standaarden te ontwikkelen voor de koppeling van hun voorzieningen op de indoorinfrastructeren van de zogenaamde landlords, gebouweigenaren of beheerders. BTG heeft deze initatieven kenbaar gemaakt bij EZ, en met EZ afgestemd.

Advies

Als branchevereniging bracht BTG in dat veel van onze zakelijke leden voor hun bedrijfsvoering en corebusiness in toenemende mate randvoorwaardelijk afhankelijk zijn van een continu goede werking van hun ICT-voorzieningen, waaronder de beschikbaarheid van mobiele communicatie. In een groot aantal branchesectoren is bovendien sprake van bedrijfskritieke 24/7 communicatie, die grote negatieve impact heeft als deze niet wordt geborgd door technische verstoringen, onvoldoende redundante voorzieningen et cetera. Hiervoor moet ook voldoende beschikbaarheid en flexibiliteit in het frequentiespectrum worden geboden. Dit is ook een aandachtspunt voor de wijze waarop de nieuwe frequentieveilingen worden vormgeven.

In de uitwerking van het beleid zal ook aandacht moeten zijn voor de wijze waarop de markt en marktwerking deze randvoorwaarden in voldoende mate kan borgen. Een nevenaandachtspunt hierbij is de wijze waarop het vergunningsvrije spectrum wordt ingevuld. BTG heeft hiervoor vanuit het zakelijke afnemersbelang aandacht gevraagd, zowel in het kader van de frequentienota 2016 als de nog af te ronden strategie Mobiele communicatie.

De complete reactie is ook gepubliceerd op onze eigen website.

Reactie BTG

[userquote user="906"]“BTG is verheugd dat EZ in dit proces een duidelijke meerwaarde erkent voor de rol van een branchevertegenwoordiger, die namens de zakelijke consument de functionele behoeften kan inbrengen in dit proces. In die zin vormt BTG dan ook de stem van de zakelijke gebruiker en fungeert als intermediair tussen de gebruiker, markt en overheidbeleidsontwikkelingen. BTG waardeert dat EZ in deze de structurele dialoog en afstemming zoekt met een branchevereniging zoals BTG. BTG streeft hierbij naar oplossingen die een meerwaarde vormen voor zowel de gebruiker als markt en is in deze product/dienstneutraal."

"BTG onderschrijft ook het feit dat de mobielestategienota gefocust moet zijn op de combinatie van vast en mobiel. In het kader van de ICT-convergentieontwikkelingen kunnen deze werelden ook niet langer als gescheiden werelden worden beschouwd en BTG vindt het goed dat EZ de beoogde strategie hierop bijstelt."

"Inzake het te ontwikkelen omroepdistributie-beleid ziet BTG veel raakvlakken tussen de belangen en functionele behoeften van de zakelijke ICT-consument en de media en AV-industrie. Vanuit de al gememoreerde convergentieontwikkelingen is het ook goed om dit themagebied in samenhang te zien met het eerder ontwikkelde frequentienotabeleid van 2016, de nieuwe mobiele strategienota en het omroepdistributiebeleid. BTG wil zich als branchevereniging dan ook sterk maken voor de belangen van onze media en/of AV-partners, waaronder ook leden van BTG zijn.”

[/userquote]

BTG Event Indoordekking

BTG gaat verder met de werkgroepen KMBG en de standaardisatie van koppeling door MNO’s op indoorinfratructuren. Voor deze onderwerpen wordt ook contact onderhouden met ACM.

BTG organiseert op 5 oktober weer een Event over Indoordekking. Dit zal plaatsvinden op Schiphol.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.