Commerciële inzet van drones richt zich op inspectie infrastructuur

De industrie zal drones vooral gaan gebruiken voor inspectie en onderhoud aan infrastructuren. De voorspelde hoofdrol voor inzet in de landbouw lijkt niet uit te gaan komen. Zowel op wereldschaal als in Nederland staat de afzet en het gebruik van drones nog in de kinderschoenen.

Het aantal drones dat wereldwijd in 2017 wordt verscheept is niet hoger dan 3 miljoen, zegt Gartner. Business Insider’s onderzoeksafdeling BI Intelligence bekijkt het vanuit een iets ander oogpunt: het start namelijk met een definitiekwestie: waar Gartner enkel drones meetelt die een internetverbinding hebben, gaat BI uit van luchtvaartuigen die autonoom kunnen vliegen of op afstand bestuurd worden door een persoon. Maar ook in hun onderzoek zijn de aantallen nog niet zodanig dat er gesproken kan worden van massaproductie. BI komt uit op zo’n 10 miljoen stuks, wereldwijd.

Inzet drones in commerciële hoek gaat grootst worden

De drone-industrie is grofweg in drie onderdelen te verdelen, te weten drones voor consumenten, voor de industrie en voor de overheid, waarbij het laatste kan worden verdeeld in militaire doeleinden en hulpdiensten. Dat geldt wereldwijd, maar ook voor Nederland.

Volgens BI is het marktaandeel van de drone voor de industrie het kleinst, maar met de grootste potentie. BI Intelligence voorspelt bij commerciële drones een afzet van 805.000 stuks in 2021 met een jaarlijks groeipercentage van 51 procent. Eind vorig jaar stond de afzetteller op 102.600. Zowel in aantallen als in economische impact is dit onderdeel het deel van de dronemarkt dat voor de grootste veranderingen gaat zorgen.

Landbouw niet toonaangevend ondanks voorspellingen

Voor de commerciële markt zijn er heel wat sectoren aangewezen waarin drones een grote toekomst hebben. Een opvallende wijziging in de verwachtingen is dat niet langer de landbouwsector als toonaangevend gezien wordt, maar de inspectie van infrastructuren. Gartner ziet dat de voorspelde groei in de landbouwsector vooralsnog achterblijft en ook voor de toekomst zal de groei hierin, vanwege lage return on investments, niet voldoen aan de eerdere verwachtingen.

Toen Amazon vorig jaar aankondigde producten te willen gaan afleveren met drones, sprong de media er bovenop. Ook de sector retaildistributie speelt echter nauwelijks een factor van belang in de toekomst. Gartner meent dat de roI ook hier tekort schiet.

Drones gewild voor inspectie infrastructuur

Sectoren waarin dronegebruik een grotere toekomst wordt toegeschreven, zijn die waarin grote infrastructuren een rol spelen. De inspectie van infrastructuren van olie, gas, energie en transport wordt één van de belangrijkste taken van drones in de industriële/commerciële markten. Tegen 2020 zal 30 procent van de commerciële dronemarkt bestaan uit de inzet van inspectiedrones.

Eerder dit jaar voorspelde Huawei eveneens een grote toekomst voor het gebruik van drones bij inspectie van en werkzaamheden aan infrastructuur. “De combinatie van video, drones en eLTE biedt veel potentieel voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld onderhoud aan infrastructuren, zoals spoor- of energiebedrijven. Zij kunnen met behulp van video en drones veel efficiënter werken dan wanneer een medewerker fysiek plekken in het netwerk moet gaan controleren.”

Nederlandse dronemarkt nog in kinderschoenen

Op basis van berichtgeving in de media lijkt het dronegebruik in Nederland nog voornamelijk voor de overheid te gelden. Het leger maakt er gebruik van wanneer het op missie is; binnen de Nederlandse grenzen worden er geen drones ingezet. Er verschijnen veel artikelen over de vraag vanuit met name de brandweer om drones te kunnen inzetten, maar er geldt een streng vergunningentraject. Voor het eind van het jaar mogen er op dit vlak nieuwe richtlijnen verwacht worden.

Het dronegebruik op commerciële basis staat in Nederland nog in de kinderschoenen. Er zijn toepassingen bekend op landbouwgebied en bijvoorbeeld makelaars maken er gebruik van. Interessant is het gebruik van drones in de Rotterdamse haven. Hier geldt dat ze met name voor inspectiedoeleinden worden gebruikt, waarbij de link met de infrastructuursectoren gelegd kan worden.

De Nederlandse dronemarkt voor commerciële doeleinden kent echter nog een lange weg voordat deze succesvol genoemd kan worden. Voornaamste obstakel is de wetgeving. De wetgever weet zich nog onvoldoende raad met drones en er zijn vaak meerdere vergunningen nodig. Het juridisch kader waarbinnen dat moet gebeuren is nog niet vastomlijnd en zorgt dus voor onduidelijkheid en onzekerheid.

[userquote user="906"]“Nadat er eerder in Nederland, ook door consumenten op grotere schaal werd geëxperimenteerd met de mogelijke toepassingen van drones, bespeuren wij nu een zekere terughoudendheid. Wellicht is dit mede het gevolg van de aanscherping van regels. Van belang is dat er voldoende ruimte wordt geboden voor creativiteit, experiment, research en ontwikkeling. Binnen de diverse branchegebieden vindt interessant onderzoek plaats die tot een verbreding van toepassingen kunnen leiden, zoals in de sectoren logistiek, transport, veiligheid en toezicht. Het is daarom van belang dat de aangekondigde nieuwe richtlijnen hiervoor voldoende ruimte blijft bieden, ook voor consumententoepassingen.”[/userquote]

 

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.