Voorbereiding landelijke veiling mobiele communicatienetten gestart

Het kabinet wil de mondiale koppositie van Nederland op het gebied van mobiele infrastructuur versterken. Bedrijven en consumenten moeten ook in de toekomst altijd en overal toegang hebben tot de snelste draadloze communicatie. Cruciaal, want producten en diensten zoals mobiel internetten en contactloos betalen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Daarom bereidt het ministerie van Economische Zaken de landelijke frequentieveiling voor 4G en 5G mobiele netwerken in het najaar van 2019 voor. Met deze veiling komt meer frequentieruimte beschikbaar voor snellere en betrouwbare mobiele communicatie.

Minister Kamp: “Zonder snelle draadloze communicatie stagneert onze economie. De behoefte van consumenten en bedrijven aan diensten via mobiele communicatie neemt de komende jaren alleen maar toe. Een nieuwe, landelijke veiling van de beschikbare frequenties voor draadloze communicatie, leidt tot extra capaciteit voor snellere internetdiensten. Zo creëren we een basis waarmee de digitale economie in Nederland ook in de toekomst volop kan blijven groeien.”

[userquote user="906"]BTG is van mening dat een veiling niet het enige doelmatige middel is om extra capaciteit te borgen. Er zal ook een mechanisme op gang moeten worden gebracht, waardoor partijen flexibel gebruik kunnen/moeten maken van het beschikbare spectrum; wellicht in de vorm van het flexibel delen of ter beschikking stellen. Spectrum zou dus niet langer meer ongebruikt in het bezit van een partij mogen zijn, mede vanwege de toenemende frequentieschaarste. Daarnaast doet de overheid er goed aan om het veilingstelsel op den duur te evalueren op effectiviteit en toekomstbestendigheid. Het is de vraag of dit destijds bedacht mechanisme voldoende incentives inbouwt voor de toenemende randvoorwaarden die we aan het gebruik stellen. Vooral in relatie tot bedrijfskritieke toepassingsgebieden.[/userquote]

5g-technologie

Veiling van mobiele infrastructuur voor de periode 2020-2040

In het najaar van 2019 vindt de landelijke veiling plaats van alle frequentieruimte op de zogenoemde 700, 1400 en 2100 megahertz (MHz) banden. Via deze infrastructuur kunnen telefonie- en internetproviders snelle mobiele communicatie bieden aan bedrijven en consumenten zoals 4G en 5G. De beschikbare ruimte wordt voor twintig jaar (2020-2040) geveild aan geïnteresseerde partijen. Het Nederlandse frequentiebeleid sluit met deze opzet aan op de wijze waarop andere Europese landen technologie voor 4G en 5G inrichten.”

[userquote user="906"]BTG is van mening dat Nederland optimaal moet aansluiten op internationale richtlijnen en/of afspraken, omdat hiermee oplossingen worden gegenereerd die ook buiten onze grenzen transparant toepasbaar zijn. In dit verband moet ook worden gekeken naar de daarbij behorende kostenmodellen.[/userquote]

Eerder maakte minister Kamp al bekend bij de toekomstige veiling van frequenties een dekkingsverplichting op te gaan leggen. De verplichting geldt specifiek voor gebieden in Nederland waar de mobiele verbinding nog niet goed genoeg is.

[userquote user="906"]BTG is van mening dat dit ook goed zou zijn, wellicht kan hiervoor worden gekeken naar modellen die in andere landen worden gehanteerd. Bijvoorbeeld het social mast-principe uit Zweden, waarin meerdere providers gebruik kunnen maken van een centrale voorziening en waarmee in de buitengebieden ook de dekking wordt geoptimaliseerd. Deze oplossingsroute zou ook werkbaar kunnen zijn voor indoorcoveragevraagstukken, die tevens in toenemende mate een punt van zorg vormen. De problematiek rondom dekking binnen en buiten gebouwen vormt vaak vergelijkbare vraagstukken. BTG werkt overigens met de MNO’s aan marktneutrale standaarden voor de koppeling van voorzieningen op indoornetwerken. [/userquote]

De veiling wordt ingericht op basis van de later in 2017 te publiceren Nota Mobiele Communicatie. Eerder dit jaar werd een conceptversie daarvan openbaar geconsulteerd. Het ministerie van Economische Zaken verwerkt op dit moment de reacties daarop van bedrijven en experts en heeft een nader onderzoek laten verrichten door bureau Strict.

Ruimte voor bedrijfsspecifieke toepassingen bij latere veiling

Strict heeft onder andere gekeken naar de wens van bedrijven om bij hun processen zelf gebruik te kunnen maken van draadloze communicatie. Activiteiten als geautomatiseerde containeroverslag in een zeehaven, de afhandeling van bagage op een vliegveld of parkeerbeheer werken niet zonder een altijd beschikbare en betrouwbare draadloze communicatieoplossing.

De vraag van bedrijven naar en het aanbod van deze toepassingen sluiten nog niet altijd op elkaar aan. Om dit te verbeteren, wil het ministerie van Economische Zaken ook extra frequentieruimte vergunningvrij beschikbaar stellen of laten delen voor deze bedrijfsspecifieke toepassingen. Zowel uit de reacties op de concept Nota Mobiele Communicatie als uit het onderzoek van Strict blijkt dat vergunningvrij gebruik van de 2100 megahertz band daarvoor niet als ideale optie wordt gezien. Het ministerie van EZ neemt het advies over om deze banden voor algemene, mobiele communicatie te veilen.

[userquote user="906"]BTG deelt deze mening. De fundamentele vraagstukken over indoorcoverage en private mobiele communicatietoepassingen zijn slechts ten dele gebaat bij vergunningsvrij spectrum. Het betreft hier ook de wijze waarop de markt en de marktwerking in staat is om product- en dienstoverstijgende mobiele-communicatie-vraagstukken in samenwerking met afnemende partijen op te lossen. BTG gelooft in cocreatie/strategische samenwerking door alle relevante stakeholders.[/userquote]

Een nieuw kabinet zal op basis van de definitieve Nota Mobiele Communicatie beslissingen nemen over de andere frequenties die de komende jaren verdeeld gaan worden. Deze frequenties kunnen ook gebruikt worden voor bedrijfstoepassingen. Het ministerie van Economische Zaken is voornemens deze nota eind 2017 naar de Tweede Kamer te sturen

[userquote user="906"]Er is door EZ al aangekondigd dat een deel van de gelieerde vraagstukken op het gebied van mobiele communicatie, waaronder mission critital worden geadresseerd in de nieuwe nota Digitale Connectiviteit, waarvoor EZ dit najaar de dialogen start. BTG levert mede input aan deze dialogen, mede door de organisatie van meerdere events, gewijd aan dit themagebied, waaronder 10 oktober aanstaande de Masterclass 5G en 7 november Indoorcoverage. Voor deze bijeenkomsten zijn alle stakeholders uitgenodigd, waaronder ook EZ. [/userquote]

Mondiale koppositie Nederland qua beschikbaarheid en snelheid

Nederland heeft nu een mondiale koppositie als het gaat om de beschikbaarheid en snelheid van vaste en draadloze verbindingen zoals Wi-Fi en 4G. Nederland behoort als enige Europese land zowel qua dekking als qua snelheid van mobiel internet (4G) tot de top-tien van de wereld. Uit onderzoek dit jaar in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat Nederland een totale 4G-dekking van ruim 99% kent.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.