Verslag BTG Masterclass Industry: 5G biedt veel kansen, maar ook de nodige uitdagingen

5G biedt heel veel nieuwe kansen, maar ook de nodige uitdagingen die moeten worden overwonnen. Zoveel en meer werd duidelijk tijdens de Masterclass Industry 5G die plaatsvond in de innovatieruimte van Vopak in Rotterdam. Tijdens deze BTG-bijeenkomst voor zakelijke gebruikers, die gezamenlijk is georganiseerd met Flash PMN, kwamen sprekers aan het woord die 5G, en alle facetten ervan, de revue lieten passeren. Samen schetsten ze een breed perspectief op de mogelijkheden die 5G biedt, maar ook op de hobbels die er nog zijn voor de techniek grootschalig ingezet kan worden.

BTG Masterclass 5G

Vraag en aanbod veranderen

De mogelijkheden zijn duidelijk: 5G brengt meer capaciteit, meer snelheid en meer gebruiksgemak. Het maakt allerlei tailor made applicaties en toepassingen mogelijk die een sterke vooruitgang kunnen betekenen voor de hele industrie. Volgens Jeroen Thijsen van Huawei schuilt hierin echter ook de uitdaging: klanten vragen vaak specifieke oplossingen die niet altijd door traditionele MNO's geboden kunnen worden. “Met 5G gaat het steeds meer naar service gerelateerde dienstverlening. Nu koop je een SIM-kaart bij een operator en daar stopt het. Er zullen nieuwe partijen komen die service leveren en daar verantwoordelijkheid voor nemen.”

MNO's zijn gewend om met zogeheten downstream bitpipe-modellen te werken. Videobrillen met UHD-camera's vereisen ook hogere upstream doorvoersnelheden, al gauw 20 Mbps.

Op het gebied van kritische communicatie leven heel andere vragen. Hier zijn snelheid en lage latency zeker niet de enige vereisten. Betrouwbaarheid en veiligheid zijn minstens net zo belangrijk.  Wanneer het hele bedrijfsproces draadloos wordt ingericht, levert dat veel vrijheid op, maar dit mag niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid van het netwerk en de veiligheid van alle data die erover worden verstuurd.

Dick Martens die sprak namens KMBG, het BTG-initiatief voor gebruikers van kritische mobiele communicatie, onderstreepte dit: “Kritische mobiele communicatie stelt hoge en specifieke eisen aan een netwerk. Daarom geven we ook richting het ministerie van Economische Zaken aan: zorg dat je spectrum vrijhoudt voor de specifieke vragen van grootgebruikers.”

Peter Anker van het ministerie van Economische Zaken (EZ) geeft aan dat EZ kijkt naar frequentieruimte voor breedbandige communicatie voor flexibel gebruik. Anker roept grootgebruikers daarom op om hun wensen kenbaar te maken. Vergunningsvrije banden zijn wat het ministerie betreft echter geen goede oplossing. Zeker niet omdat het druk is. Een specifiek Nederlands probleem is dat de 3.5 GHz-band niet gebruikt kan worden boven de lijn Amsterdam-Zwolle vanwege het satellietgrondstation van defensie in het Friese Burum.

Maatwerk en P-LTE

Voor Maurits Zandbergen van Flash PMN is duidelijk dat MNO's zeker niet al het gewenste maatwerk gaan leveren. De specifieke wensen van gebruikers maakt dat er veel ruimte is voor custom made Private LTE netwerken (P-LTE). Chipmaker Qualcom heeft becijferd dat deze markt uiteindelijk kan uitgroeien tot  31 Mld.

Een voorbeeld van een case leverde Thomas Hervieu van LD Expertise. Hij presenteerde een pilot met een P-LTE-netwerk zoals Air France dat gedurende het afgelopen jaar heeft uitgevoerd op vliegveld Charles de Gaulle. Hoewel in de pilot nog gebruik werd gemaakt van 4G, bleken de resultaten veelbelovend.

BTG Masterclass 5G

Marktanalist Dean Bubley plaatste de komst van 5G in een breder kader van technologische ontwikkelingen en waakt voor onrealistische verwachtingen. Dat iets via een netwerk kán, betekent volgens hem niet dat het ook móét. Dit maakt hij met een sprekend voorbeeld duidelijk. “Wanneer er in de binnenlanden van Zweden ineens een eland voor je zelfrijdende auto opduikt, wil je dan dat die informatie eerst via een netwerk wordt verstuurd en verwerkt of wil je dat de software in de auto die info verwerkt? Ik weet wel waar ik voor kies.”

Hoe nu verder?

We zitten in een overgangsfase. Zeker op de korte termijn zullen specifieke netwerken als TETRA, of P-LTE-oplossingen gecombineerd worden met generieke 4G en 5G-netwerken en WiFi. Dat betekent oriënteren en proberen zoals ook Bart van der Meer, Innovation engagement leader van Vopak, aangeeft. Bewezen kleinschalige pilots kunnen vervolgens op grotere schaal worden uitgerold.

Voorzitter Jan van Alphen spoort alle BTG-leden aan om hun eigen behoeften in kaart te brengen, kenbaar te maken en op zoek te gaan naar partners die kunnen helpen. Maar vooral roept hij ze op om de nieuwe techniek en de mogelijkheden die deze biedt te omarmen. BTG zal in dit proces blijven faciliteren en een verbindende rol blijven spelen.

[userquote user="906"]“Grootzakelijke gebruikers maken beleid voor meerdere jaren en 5G moet een rol hebben in de toekomstplannen. Veel bedrijven adresseren de mogelijkheden van 5G te weinig in hun ICT-strategieën. Dat komt ten dele door de onbekendheid met deze techniek en haar mogelijkheden. Daarom pleit ik ervoor dat bedrijven de techniek moeten omarmen door de mogelijkheden ervan te verkennen en door hiervoor de strategische samenwerking aan te gaan met de markt en de specialisten op dit terrein. De overheid kan er tevens toe bijdragen om de bekendheid te vergroten door hieraan context en duidelijkheid te geven. Je hebt daarnaast mensen nodig in de markt die met kennis en kunde creatieve oplossingen gaan bedenken. BTG wil die mensen graag verbinden.”[/userquote]

Maurits Zandbergen benadrukt om bij alle plannen de eindgebruiker niet uit het oog te verliezen: “Wat ik belangrijk vind? Het gaat om mensen. Een portofoon is een life line en klanten moeten kunnen rekenen op een stabiel netwerk. Als het er echt om gaat moet zo'n apparaat het doen.”

BTG Masterclass 5G

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.