EU zet kwaliteit indoordekking mobiele netwerken op de agenda

Onlangs organiseerde BTG de themasessie Indoordekking, waarbij gebruikers, solution partners en providers ingingen op de uitdagingen, dilemma’s en oplossing op het gebied van Indoordekking. Uit deze vruchtbare sessie bleek dat alle partijen inmiddels overtuigd zijn van hun gezamenlijke belangen. Vooral het belang van een breed gedragen standaard werd door veel van de sprekers onderstreept. Tot die standaard er is, is echter flexibiliteit geboden.

BTG themasessie Indoordekking

Ook de Europese Commissie en de telecomtoezichthouders buigen zich momenteel over dit thema. Uit een gezamelijk onderzoek naar problemen met mobiele connectiviteit concluderen zij dat er soms een verschil bestaat tussen dekking en servicekwaliteit. Met hun rapport en de openbare consultatie willen ze regeringen een aantal opties geven om bij een mobiele veiling te sturen op het belang van de eindgebruikers.

Kwaliteit

De kwaliteit van mobiele netwerken laat fluctuaties zien, waarbij dekking en bereik niet gelijk opgaan. De mobiele operator biedt dan weliswaar dekking, maar de eindgebruiker ervaart een gebrek aan bereik, zeker in gebouwen. In een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Nederland, hebben overheid en markt de handen al ineen geslagen.

[userquote user="906"]“In Nederland werken de operators gezamenlijk ook aan oplossingen voor dekkingsproblematieken. Enerzijds door middels van onderlinge contractuele afspraken, anderzijds door te participeren in innovatieve pilots. Zo is er momenteel een pilot in Groningen gaande, op basis van het zogenaamde social mastprincipe, waarbij meerdere partijen gebruik maken van een centrale zendermastvoorziening  onder andere voor de verbetering van de dekking in de buitengebieden.

Een minder direct gerelateerd samenwerkingtraject, dat vanuit BTG wordt gefaciliteerd, is de realisatie van een Nederlandse standaard voor de koppeling van de services van de operators op de indoornetwerken van gebouweneigenaren of -beheerders. Deze standaard zal leiden tot een verbetering van de compatibiliteit van operatordiensten en daarnaast een efficiency-effect hebben op de TCO van de gebouweneigenaren of -beheerders."[/userquote]

BEREC wil die ervaringen verzamelen en vertalen naar maatregelen, met het oog op de volgende ronde van mobiele veilingen. De telecomtoezichthouders van de Europese landen werken samen via hun bureau BEREC. Experts uit de overheid van de EU-landen werken samen met de Europese Commissie in de RSPG (Radio Spectrum Policy Group) op beleidsvragen rondom spectrumbeleid.

Vier probleemgebieden met mobiele dekking

BEREC en RSPG hebben nu samen een rapport gemaakt over mobiele connectiviteit in ‘uitdagende gebieden’. Die probleemgebieden zijn te onderscheiden in vier soorten, elk met hun eigen karakter: indoor, mobiliteit, niet-rendabele gebieden en tot slot gebieden waar het technisch lastig is om mobiele dekking te realiseren.

Die laatste drie zijn voor het vlakke en dichtbevolkte Nederland minder relevant dan in bijvoorbeeld Frankrijk, Roemenië of Zweden, waar ‘weg van de bewoonde wereld’ dat ook echt is. Dat vraagt om maatwerk en BEREC geeft voorbeelden van landen waar bij eerdere veilingen een uitgebreide dekkingsverplichting is gehangen aan één of meerdere vergunningen.

Het rapport van BEREC pleit er tot op zekere hoogte ook voor om te accepteren dat er in natuurgebieden minder dekking is. Zelfs in Nederland kan dat aan de orde zijn, zoals in Kroondomein Het Loo. De mobiele operators krijgen er geen toegang.

Dekking ‘outdoor’ kan beter

Maar over het algemeen is de kwaliteit van de Nederlandse netwerken hoog. Juist daarom, vanuit die luxepositie, hebben het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Agentschap Telecom oog voor de dekking in het buitengebied.

De Nederlandse overheid heeft al voorgesteld om weer een dekkings- en uitrolverplichting op te nemen in de voorwaarden voor de volgende frequentieveiling. Mobiliteit kan worden geadresseerd met een dekkingskaart met alle A-wegen, spoorlijnen en waterwegen en met samenwerking in tunnels. Het plan is om flexibel te streven naar 98 procent per gemeente. Gemeenten kunnen zelf de regierol opnemen bij de planning en vergunningverlening voor mobiele sites.

Maar Nederland heeft vooral veel ‘indoor’

Een heel ander verhaal is echter indoordekking. Gebruikers zijn tot wel 80 procent van hun tijd in gebouwen, thuis of op het werk, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Operators sturen echter met name op outdoordekking en niet op indoor. De Europese normen voor energiezuinige gebouwen hebben een ongewenst bijeffect. Betere warmte-isolatie houdt ook het mobiele signaal tegen.

[userquote user="906"]"Indoorcoverage is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal, van overheid, operators, solutionproviders tot aan de organisaties en bedrijven van gebruikers. De overheid faciliteert deze discussie, en de BTG geeft hieraan mede vorm in de diverse expertgroepen. Binnen dit veld dient er ook ruimte te zijn voor onderscheidende en concurrerende oplossingen en diensten. In het kader van de marktwerking, innovatieambities en prijs/kwaliteitverhoudingen is dit ook zeer wenselijk."[/userquote]

BTG themasessie Indoordekking

Grote ‘quality gap’ in het VK

De omvang van dit probleem is echter niet bekend. De Britse toezichthouder Ofcom heeft metingen gedaan naar indoordekking, omdat er een fors verschil is in dekking voor mobiel bellen: 97 procent buiten en 89 procent binnenshuis. Voor mobiel internet is het verschil nog groter: 93 vs. 80 procent.

Ofcom heeft daarnaast in 2014 een thema gemaakt van ‘partial not spots’, plekken in het land waar eindgebruikers maar één of twee mobiele operators goed kunnen ontvangen, in plaats van alle vier. De uitkomst is dat alle operators hebben toegezegd om de geografische dekking op minimaal 90 procent te krijgen.

Ofcom heeft daarin overigens een traditie, want de aanbieders van vast internet moeten precies aangeven wat klanten mogen verwachten, met vier snelheden: geadverteerd, minimaal, maximaal en gemiddeld. Ofcom heeft die metingen uitgebreid naar mobiele signalen. De verschillen tussen gebouwen zijn groot, maar gemiddeld is er een signaalverlies van 10 tot 18 dB. De toezichthouder in Oostenrijk hanteert 20 dB, die in Zweden 16 dB.

Dekking achteraf verbeteren blijkt lastig

Die aandacht voor indoorbereik is verstandig. Er zijn namelijk wel oplossingen, maar die hebben hun nadelen. BEREC noemt in dat kader WiFi, repeaters, femtocellen en DAS-systemen. WiFi is overal beschikbaar waar vast internet is, maar biedt niet altijd een oplossing voor bellen. Repeaters voegen op zichzelf geen capaciteit toe en kunnen interferentie geven als ze niet goed gemanaged worden. Femtocellen en DAS (Distributed Antenna Systems) werken kostenverhogend.

In meerdere landen blijkt dat het publiceren van gedetailleerde dekkingskaarten een goed effect geeft. BEREC wijst ook op het voorbeeld van het Verenigd Koninkrijk. Bij de doelstelling om 90 procent dekking te realiseren voor bellen zit ook een eis aan de drempelwaarde voor het signaal. Voor de eisen aan 4G-dekking wordt ook een drempelwaarde gehanteerd.

Nieuwe dekkingskaart is nog niet klaar

De Nederlandse overheid heeft een aantal oplossingsrichtingen opgepakt, maar er ook een aantal laten liggen. De samenwerking wordt gestimuleerd, maar harde maatregelen blijven uit. In de UMTS-veiling van 2000 zat nog een gedetailleerde dekkingskaart, maar in de veilingen van 2010 en 2012 zat alleen een uitrolverplichting in de vorm van een aantal vierkante kilometers. De overheid houdt de visie aan dat de markt dit moet organiseren, lukt dit niet dan volgen sturende maatregelen.

Die geabstraheerde eis kon bovendien met gemak worden gehaald. Voor de uitrol in de 2,6 GHz-band volstond het om een paar antennes te activeren en op papier een abonnement te lanceren. Bij de 800 MHz-band gaat het om een groter oppervlak, maar mag de kaart ook witte vlekken vertonen.

In de nog voorlopige plannen van de het ministerie zat nog geen drempelwaarde, noch kwalitatieve eisen aan indoordekking. BEREC suggereert dat er nog best practices zijn die een kans moeten krijgen.

[userquote user="906"]"Uit het onlangs gehouden BTG-indoorcoverage event van 8 november jl. is wederom gebleken dat de realisatie van goede gestandaardiseerde indoorcoverage oplossingen een onomkeerbare randvoorwaarde is om digitale connectiveit in haar volle breedte vorm te kunnen geven. De rol van de huidige operators verandert als gevolg van de nieuwe ICT-ontwikkelingen en de op basis hiervan sterk veranderende consumentenbehoeften aan functionaliteit, capaciteit en beschikbaarheid. Hierbij is tevens sprake van een toenemende afhankelijkheid van mobiele infrastructuren.

De invulling van deze vraagstukken vormt voor ons allen een uitdaging die we alleen door middel van strategische samenwerking kunnen vormgeven. In verband met de urgentie van deze uitdaging zou het helpen als dit de benodigde procesversnelling hierbij niet teveel wordt gehinderd door commerciële en wettelijk beperkende richtlijnen. Ook vanuit BTG en in het verlengde hiervan INTUG nemen wij vanuit dit gebruikersbelang deel aan de diverse nationale en internationale beleidsmakende dialogen. In deze zien wij veel samenhang met de door BEREC benoemde thema’s.[/userquote]

BTG themasessie Indoordekking

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.