eHealth Monitor 2017: aanbod e-health groeit harder dan gebruik

eHealth Monitor 2017

 

Vandaag verschijnt de eHealth Monitor 2017 van Nictiz en het Nivel. De eerste eHealth Monitor verscheen vijf jaar gelden. Deze vijfde editie wordt tijdens het Mobile Healthcare-congres in de Jaarbeurs Utrecht aangeboden aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS.

eHealth Monitor 2017

Gebruik e-health blijft achter bij aanbod

Uit het onderzoek blijkt dat kennisgebrek bij zowel artsen als patiënten een remmende werking heeft op de opkomst van elektronische zorgtoepassingen. Er zijn wel steeds meer e-health-toepassingen beschikbaar, maar het gebruik ervan blijft vooralsnog achter. Wat betreft e-consult heerst er vooral onder medisch specialisten onduidelijkheid over het gebruik, de vergoedingen, de regels en de richtlijnen.

eHealth Monitor 2017

Uit het onderzoek blijkt verder dat de meeste artsen online contact met de patiënt zien als een goede aanvulling op andere vormen van contact. Patiënten zijn wat minder positief. Bijna de helft wil wel gebruik maken van digitale uitwisseling, maar geeft aan dat dit in de praktijk tegenvalt. Ze zijn daarnaast bang dat het contact minder persoonlijk zal worden. Wanneer het digitale contact eenmaal tot stand is gebracht, blijken zowel artsen als patiënten het positiever te beoordelen.

Chronisch zieken

Het blijkt dat chronisch zieken sneller inzicht krijgen in de eigen medicatiegegevens en meer betrokkenheid ervaren bij de behandeling door hun arts. Zo'n 50 procent van de chronisch zieken heeft in 2017 zelf succesvol zaken als gewicht, bloeddruk en bloedsuikerwaarden gemeten. De eHealth Monitor 2017 geeft ook aan dat zo'n 40 procent van de verpleegkundigen in de ouderenzorg gebruikmaakt van een elektronisch patiëntenportaal, waarbij meer dan de helft voorstander is van een digitale dubbele medicatiecontrole. Dat wil zeggen dat een tweede zorgverlener op afstand kan controleren of medicatie op de juiste manier wordt toegediend. Die controles worden op dit moment door 23 procent van de verpleegkundigen uitgevoerd.

Digitale mogelijkheden

Bij medische specialisten neemt de belangstelling voor digitale oplossingen steeds verder toe. Zo wil bijna de helft van de specialisten graag een overzicht met medicatiegegevens van de apotheek ontvangen als een patiënt wordt opgenomen. Bij huisartsen is er met name belangstelling voor het gebruik van monitoring op afstand. 48 procent wil hier gebruik van maken bij patiënten met diabetes.

Aanbevelingen eHealth Monitor 2017

Om het gebruik van e-health te verbeteren, heeft de eHealth Monitor een aantal aanbevelingen opgesteld.

 • Zorgaanbieders kunnen helpen de noodzaak van e-health duidelijker over te brengen aan patiënten.
 • Overheid en leveranciers kunnen nog meer aandacht besteden aan de digitale uitwisseling van gegevens.
 • Opleidingen kunnen studenten ervaring laten opdoen met e-health en het een onderdeel van de studie maken.
 • Beroepsverenigingen kunnen regels, werkwijzen en richtlijnen omtrent e-health helder maken.
 • Er is meer wetenschappelijk onderzoek nodig om zicht te krijgen op de succes- en faalfactoren.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.