Column Jan van Alphen over digitale connectiviteit

Deze column verscheen op 18 december op CloudWorks.nu.

Namens INTUG (International Telecommunications Users Group) nam ik begin november deel aan een tweedaagse conferentie bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/OECD) in Parijs. De OESO is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en internationaal beleid af te stemmen. INTUG vertegenwoordigt binnen dit internationale platform de belangen van zakelijke gebruikersorganisaties uit de vijf continenten.

INTUG streeft er naar om alle barrières weg te nemen, die ICT-afnemende organisaties en bedrijven ondervinden tijdens hun ontwikkeling van procesoptimalisatie en innovatie. In het kader van dit wereldwijd gaande digitale transformatieproces is er sprake van een algemeen besef dat de afhankelijkheid van ICT een toenemende belangrijke randvoorwaarde vormt voor de borging van de uitwisseling van data en communicatie.

Ook de bij OESO aangesloten landen en belangenorganisaties onderschrijven dit belang en zij werken dan ook themagewijs aan de ontwikkeling van beleid dat hiervoor de randvoorwaarden moet borgen.

Tijdens deze conferentie spraken we onder andere over de invulling van internationale kaders voor de broadband tariefstellingen, die vanuit het consumentperspectief nog vaak als ondoorgrondelijk en niet transparant worden ervaren. Door middel van de realisatie van zogenaamde ‘price baskets’ tracht men hieraan structuur en vorm te geven.

De huidige wereldwijde fase van digitale transformatie leidt ook tot een groeiend besef dat de rol en functie van de huidige operators (MNO’s) verandert en zal moeten veranderen, mede vanwege het feit dat de digitale transformatie zal leiden tot nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van leveranciers. Vanuit gebruikersperspectief is hierbij sprake van een snel veranderende klantvraagstelling, dit mede ingegeven door de toenemende vereiste van een goede full continue werking van de beschikbare infrastructuren en mobiele diensten. Deze moeten de groeiende vraag naar functionaliteit, capaciteit, snelheid en veilige (data-)communicatie kunnen borgen. Vanuit INTUG is tijdens deze OESO-dialoog gepleit voor een branchegerichte benadering, waarbij speciale aandacht is benodigd voor branches die verantwoordelijk zijn voor de zogenaamde ‘mission critical communications’, bedrijfskritieke communicatie, zoals bijvoorbeeld in de zorg, bij veiligheid en justitie, de havenindustrie en de logistieke sectoren.

Vanuit Zweden heeft men het voortouw genomen om hieraan een strategische studie te wijden, waarvan de eerste resultaten met veel enthousiasme werden ontvangen. In OESO-verband wordt hieraan vervolg gegeven. Binnen de digitale transformatiecontext werd ook gesproken over de invulling van de randvoorwaarden van IoT en 5G, die hierin een hoofdrol vervullen. In dit verband zal moeten worden gewerkt aan standaarden, die de interactieve toegankelijkheid van de digitale connectiviteit wereldwijd moeten borgen.

In het kader van dit internationale streven is het dan ook goed dat er een internationale noodzaak en wil is tot samenwerking en dat er organisaties zijn zoals OESO, INTUG en BTG die hieraan namens de afnemers proactief willen bijdragen.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.