Column Jan van Alphen over stedelijke digitalisering

Deze column verscheen op 28 februari op CloudWorks.nu.

In het kader van de verdere vormgeving van de digitalisering van de stad Utrecht mocht ik onlangs aan de gemeente mijn visie geven op de samenwerkings- en ontwikkelingsmogelijkheden met bedrijven uit deze stad en omgeving. Mede omdat Utrecht mijn geboorte- en woonplaats is, was het voor mij bijzonder om mijn ICT/Telecommunicatie expertise vanuit BTG, INTUG maar ook UMC Utrecht in te brengen. Als betrokken inwoner kon ik hiermee eens op een andere wijze mijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mijn leefomgeving.

Mede als gevolg van de in 2015/16 ontwikkelde Smart-city strategie NL is veel in gang gezet. Steden zoals Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken aan digitalisering, waarvoor ook het stedennetwerk G32 is gevormd. De strategie belicht de relatie van de centrale en decentrale overheid, de samenwerking met startups, wetenschappers en bedrijven. Daarnaast wordt strategische samenhang gezocht in belangrijke thema’s zoals de circulaire economie, mobility, energie, stedelijke ontwikkeling, gezondheid en welzijn, veiligheid, leefbaarheid en waterbestendigheid.

Het Utrechts ideaal is een digital connected society, waarin haar inwoners continu in verbinding kunnen zijn met de stad en omgeving, waarin zij leven en vaak ook werken. Het te realiseren platform biedt inwoners een interactieve omgeving waarin informatie beschikbaar en toegankelijk is en waarin men zich digitaal kan ontwikkelen. Dit draagt bij aan de optimalisatie van de kwaliteit, duurzaamheid en veerkracht van de samenleving. Door middel van cross sectorale samenwerking, nieuw leiderschap, toepassing van data en geïntegreerde technologieën wordt de burgerparticipatie vergroot.

Bedrijven, onderwijs- en researchinstituten kunnen in hoge mate bijdragen aan deze ontwikkeling door middel van samenwerking en co-creatie met lokale overheden. Voor de burgers kunnen zij diensten en producten ontwikkelen, die zowel breed als gedifferentieerd worden afgenomen. Dit is goed voor onze steden en de groei van onze bedrijven. Enerzijds vergt dit een nauwe privaat-publieke samenwerking door topsectoren op basis van gedeelde visie en principes, anderzijds is een nauwe samenhang nodig in de beleidskaders van onze centrale en decentrale overheden.

Voor een aantal centrale ICT-thema’s, zoals ICT-infrastructuur, beschikbaarheid en afhankelijkheid van IT en communicatie, mobility en interoperabiliteit vraagt dit om eenduidige keuzes, waarbij standaardisatie en de borging van safety en security in toenemende mate randvoorwaardelijke succesfactoren vormen. In het kader van de afhechting van het nieuwe door Economische Zaken gerealiseerde frequentiebeleid, de strategie Mobiele communicatie en de nota Digitale Connectiviteit is het ook voor de ontwikkeling van smart cities nodig dat de kaders landelijk worden geborgd. Daarmee zal een structureel fundament zijn gelegd voor de verdere digitale transformatie van de burgers.

Aan Utrecht zal het zeker niet liggen. In het kader van haar Urban healthy living ambitie en Alliantie Slim Utrecht (2017) realiseert men hier al samen met de stad coproductiebijeenkomsten over maatschappelijke opgaven, zoals de optimalisatie van de duurzaamheid in het stationsgebied en Jaarbeurszijde. Daarnaast werkt men aan smart grids en solarcharging voor het lomboxnet op basis van een open stedelijke platformarchitectuur. Hiermee wordt een voorbeeld gesteld dat velen zouden kunnen volgen.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.