Column Jan van Alphen over een leven lang leren in ICT

Deze column verscheen op 20 september op CloudWorks.nu.

Het leven lang leren-gegeven vormt binnen organisaties een steeds actueler thema. Dit is onder andere het gevolg van de toenemende vergrijzing, de tekorten in bepaalde sectoren op de arbeidsmarkt en een stijgende pensioengerechtigde leeftijd. Het wordt extra versterkt door de snel veranderende klantenvragen en de vereiste wendbaarheid van organisaties hierop. Nieuwe toetreders veroorzaken vaak disruptieve ontwikkelingen, die binnen onze ICT branche tot veel nieuwe toepassingsmogelijkheden en kansen leiden. Oude functies verdwijnen en nieuwe ontstaan.

Zo is er nu al sprake van een groot tekort aan data-analisten. De overheid buigt zich intussen over de vraag welke vorm van bijsturing nodig is om de benodigde innovatieversnelling te realiseren, want ook bij veel onderwijsinstituten is er sprake van een kennis- en ervarings-achterstand. BTG, de branche- organisatie voor ICT/Telecom, heeft de ontwikkelingen al in een vroeg stadium onderkend en hieraan invulling gegeven door het onlangs opgerichte BTG-Kennisinstituut. Dit certificeert starters en professionals binnen de ICT en overbrugt zo de kloof tussen onderwijs en ICT-praktijk.

De veranderende omgeving vereist steeds meer snelheid in de ontwikkeling van kennis, expertise en ervaring. Voor organisaties is het zaak dat zij de juiste talenten weten te werven en te binden. Men moet een aantrekkelijke werkgever zijn en voldoende uitdagingen en mogelijkheden bieden voor professionele ontwikkeling en groei. Voor de individuele werkbeleving wordt de financiële benefit van minder belang dan een juiste balans tussen werk en privé. Daarnaast bepaalt de beleving van de diverse klantenpopulaties in toenemende mate de wijze waarop organisaties zich innovatief en interactief moeten profileren. ICT vormt hierbij een belangrijke succesfactor.

Door de overheid en onderwijsinstellingen is de urgentie van dit gegeven inmiddels onderkend en vertaald in meerjarenprogramma’s. Hierin wordt gewerkt aan de professionalisering van een flexibel onderwijsstelsel, dat een leven lang leren mogelijk maakt. Er wordt ruimte gecreëerd voor onder andere gepersonaliseerd leren, talentprogramma’s en optimale kennisbenutting, waardoor studiesucces optimaal kan worden vergroot. De leeromgeving dient in dit verband rijk te zijn en de onderwijsketen moet voldoende ruimte bieden voor regionale en sectorale samenwerking.

Onder leiding van Petra Claessen, Managing Director BTG, is nu het BTG-Kennisinstituut tot stand gekomen. Voor de ICT-/Telecommunicatiebranche bestrijkt het BTG-certificeringsregister het niveau van professionele ICT-manager tot student. Hiermee wordt tevens voorzien in de erkenning van de kennis en ervaring van ICT professionals, die in de praktijk is opgebouwd.

Het BTG-Kennisinstituut vormt daarmee een community-platform, waarbinnen kennis- en deskundigheid van leden wordt gestimuleerd en geoptimaliseerd. De BTG vereniging streeft er naar om de autoriteit te zijn voor certificering van professionals, werkzaam binnen de ICT. BTG heeft hiervoor onder andere de samenwerking gezocht met de Stichting Examenkamer, het Nationaal Kenniscentrum EVC en Nyenrode. Op deze wijze wordt ook gewerkt aan een doorlopende leer- en carrièrelijn van de ICT-professional. En via de BTG-vereniging waar kennis en kunde een sterk verbindende factor is, kan elke ICT-er zich vertegenwoordigd voelen.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.