De 10 IoT Trends volgens Gartner

Gartner heeft de 10 belangrijkste trends in Internet of Things tot het jaar 2023 op een rij gezet. Volgens Gartner zijn er volgend jaar wereldwijd ruim 14 miljard apparaten met internet verbonden. Dat aantal groeit naar 25 miljard in 2021, is de inschatting.

Die immense hoeveelheid IoT-hardware zorgt voor nieuwe uitdagingen voor organisaties in het algemeen en CIO’s in het bijzonder, schrijft Iot Journaal. Organisaties krijgen te maken met een verdrievoudiging van het aantal met internet verbonden endpoints, wat nieuwe security-uitdagingen brengt. Om over de gegenereerde hoeveelheid data maar te zwijgen.

Artificial Intelligence
De waardevolle en cruciale informatie halen uit de data die door de miljarden IoT-apparaten (zoals sensoren) worden verzameld en doorgestuurd. Organisaties kunnen dat nagenoeg niet meer zonder dat er in de analytics software een grote mate van Artificial Intelligence is ingebouwd. CIO’s moeten niet alleen op zoek gaan naar de juiste software en bijbehorende marktpartijen, zegt Gartner. De CIO moet er ook voor zorgen dat er binnen de eigen IT-organisatie genoeg kennis en kunde op het gebied van AI voorhanden is. En niet te vergeten: de AI-component moet een integraal onderdeel zijn van de IoT-strategie van de organisatie.

Sociale, Juridische en ethische aspecten
Naarmate IoT-toepassingen meer en meer door organisaties worden gebruikt, winnen bepaalde niet-technologische aspecten aan belang. Denk bijvoorbeeld aan de vraag bij wie het eigendom en verantwoordelijkheid van verzamelde data en de daarop gebaseerde beslissingen berust. Nog los van andere vraagstukken, zoals de ethische kanten van algoritmes gebruikt in zelfrijdende auto’s. Volgens Gartner is het daarom belangrijk dat CIO’s niet alleen naar de technologische kant van IoT kijken. De marktonderzoeker vindt dat zij die andere aspecten moeten laten bekijken door zowel interne belanghebbenden als externe adviseurs.

Infonomics en Dataverkoop
Uit een door Gartner in 2017 uitgevoerd onderzoek bleek dat 35 procent van de IoT gebruikende organisaties de verzamelde data al doorverkocht aan derden of in ieder geval van plan was om dat te gaan doen. De oprukkende economie van informatie (Infonomics) ingedachtig, betekent dat de verkoop van IoT-data een belangrijk, zo niet strategisch, onderdeel van de bedrijfsvoering én van IoT-projecten wordt. Het zou zomaar kunnen zijn dat IoT-dataverkoop op de bedrijfsbalans gaat komen, aldus Gartner. Dat maakt dat CIO’s hun organisatie proactief moeten voorlichten over de mogelijkheden en de risico’s van IoT-data.

Van Edge naar Mesh
In 2017 kwam het voor eerst echt op de voorgrond: Edge Computing. Het zorgde voor een verschuiving van de centrale cloud als het verzamelpunt van alle IoT-data naar micro datacenters aan de randen van het netwerk, dichtbij de IoT-hardware zelf. Daar wordt een deel van de dataverwerking en -schifting al gedaan. En nu wordt het tijd voor Mesh Computing: een veelvoud van IoT-apparaten in het netwerk zorgt voor de dataverwerking en -schifting nog voordat de ‘micro datacenters’ aan de rand van ‘t netwerk in het spel komen. Wat er uiteindelijk naar de cloud platforms gaat, is (aldus de theorie) louter waardevolle data. Hiermee wordt de infrastructuur én de cloud ontlast. De verwachte opkomst van Mesh Computing betekent ook dat CIO’s hun bestaande IT-architectuur en – strategie moeten evalueren en aanpassen. En dat vraagt weer om kennis en kunde bij de IT-organisatie van de CIO.

IoT Governance
De groei van het aantal IoT-toepassingen en het groter wordende belang daarvan voor organisaties, noopt tot een ‘governance structuur‘ voor IoT. Althans, daar pleit Gartner voor. Een dergelijke structuur (of ‘framework’ zoals het bureau ‘t noemt) moet ervoor zorgen dat er beleid komt voor zaken als updates van firmware van IoT-hardware. Ook moet daarin worden geregeld dat er toezicht is op bijvoorbeeld het gebruik van de IoT-data.

Sensoren
In IoT-oplossingen nemen sensoren doorgaans een belangrijke rol in. Gartner verwacht dat de innovatie op het gebied van met het internet verbonden sensoren de komende jaren een flinke impuls krijgt. Denk aan apparaten die meer of andere soorten informatie ‘oppikken’ en daar (met behulp van ingebakken algoritmes) al intelligente dataverwerking op loslaten. Tegelijkertijd zal de verkoopprijs van de ‘gewone’ sensoren danig afnemen. CIO’s zullen er zorg voor moeten dragen dat hun IT’ers zowel de innovaties op sensorgebied in de gaten houden als ook de prijsontwikkelingen van de gewone sensoren.

Security
Gartner voorziet dat er de komende tijd marktpartijen (al dan niet verenigd in een ecosysteem) komen die combinaties van beveiligde hardware en dito besturingssystemen specifiek voor Internet of Things-toepassingen gaan introduceren. Daarmee wordt een belangrijke kopzorg verminderd: de garantie dat er bij ‘t ontwikkelen van IoT-oplossingen al direct rekening wordt gehouden met de security-aspecten, ongeacht de variëteit aan hardware en besturingssystemen in de bewuste oplossingen. Gartner adviseert CIO’s om samen met de Chief Security Officers dergelijke ‘secure combisystemen’ te bekijken en op waarde te schatten.

User Experience
Het is een mooie Engelse term voor gebruikerservaring: de zogenoemde ‘User Experience‘ (UX). Een toepassing kan nog zo fantastisch zijn, maar als de gebruikers het te ingewikkeld vinden om er mee te werken, dan schiet het zijn doel voorbij. Dat geldt ook IoT-oplossingen. Vandaar dat Gartner CIO’s aanspoort om hun UX-teams ook op IoT-oplossingen in te zetten. Zodat de gebruikerskant van dergelijke toepassingen goed op orde is.

Innovatie op Chip-niveau
Wie naar de huidige IoT-specifieke apparaten kijkt (zoals sensoren), ziet dat het gros ‘gewone’ chips bevat: van processoren tot andere chips. Gartner is ervan overtuigd dat daar de komende jaren verandering in komt. Fabrikanten gaan (en zijn daar overigens al druk doende mee) speciale IoT-chipsets ontwikkelen en op de markt brengen. Denk aan energiezuinige processoren die al voorzien zijn van Artificial Intelligence-algoritmes en deel kunnen uitmaken van een neuraal netwerk. Of chips met data analytics-mogelijkheden. Gartners advies aan CIO’s? Let op dergelijke innovatieve chipontwerpen. Zij kunnen zomaar meer waarde toevoegen aan bestaande en nieuwe IoT-toepassingen.

Connectiviteit
De komende jaren zullen er meerdere (mobiele) netwerkinfrastructuren voor IoT-toepassingen blijven bestaan, zegt Gartner. Er is op dit moment (en ook niet in de nabije toekomst) één netwerkinfrastructuur die voor alle soorten IoT-oplossingen voldoet. Vandaar dat het zaak blijft voor CIO’s om de ontwikkelingen op dat gebied in de gaten te blijven houden. Tegelijkertijd wijst Gartner op de komst van 5G, de opvolger van de huidige 4G-standaard voor mobiele data- en spraakcommunicatie. 5G kent al de nodige technologische snufjes die voor (grootschalige) IoT-toepassingen van belang zijn. Hetzelfde geldt, aldus Gartner, voor andere opkomende mobiele netwerkinfrastructuren zoals communicatiesatellieten die in een lage baan rond de aarde cirkelen.

(Bron: IoT Journaal)

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.