Zorgen over effect digitale transformatie

Europa onderschat het effect van de digitale transformatie van de industrie en het belang van opkomende industriële dataplatformen. Dat zegt Willem Jonker, CEO EIT Digital naar aanleiding van het rapport Digital Transformation of European Industry, dat EIT Digital heeft gepubliceerd.

EIT Digital is een Europese belangenorganisatie van 130 bedrijven en opleidingsinstituten. De focus ligt op het aanjagen van domeinen als Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital Infrastructure en Digital Finance.
Het meest zorgwekkend is volgens Jonker, dat Europa zich te weinig realiseert hoe fundamenteel de digitale transformatie van de industrie onze maatschappij zal veranderen. “Ook de economische verhoudingen op globaal niveau komen in relatief korte tijd volledig anders te liggen. Europa heeft te weinig geleerd van het missen van de boot van de sociale media platformen en loopt het risico ook in de digitale transformatie van de industrie de boot te missen omdat de effecten onderschat worden.”

Lees hier het volledig rapport

In de studie worden vier scenario’s geschetst voor beleidskeuzes die gemaakt zouden kunnen worden over de arbeidsmarkt regulatie en belastingheffing in de digitale economie. Die scenario’s zoomen in op de impact op de economische groei, de werkgelegenheid en de sociale cohesie. Via het rapport wil EIT Digital een bijdrage leveren aan de maatschappelijke discussie. Het rapport geeft op een gefundeerde manier opties aan beleidsmakers om goed te kunnen anticiperen en acteren op de digitale transformatie van de industrie, zegt Jonker.

Maatschappijvisie en waarden spelen een belangrijke rol in de beleidsbeslissingen die leiden tot deze scenario’s. Van de scenario’s die in het rapport beschreven staan, utopisch, distopisch, ultra-sociaal en ultra-liberaal bevatten de twee ultra scenario’s de meeste handvatten voor beleidsmakers, schrijft het rapport. “Gegeven de specifieke Europese waarden zal een combinatie van beleidsmaatregelen uit deze twee scenario’s het meest waarschijnlijk zijn”, zegt Jonker.

Het ultra sociale scenario poogt technologische innovatie om te zetten in sociale innovatie via een mix van technologie, economische prikkels en sociale productie. Een Digital Intermediary Tax is een van de middelen om het belasting evenwicht te bewaren en biedt een prikkel om de research en development hoog te houden. Daarbij wordt het ingezet voor een flexibele arbeidsmarkt met behoud van sociale zekerheid. Volgens het rapport stimuleert dit scenario sociale cohesie en economische groei. Anderzijds dreigt er instabiliteit op geopolitiek, globaal en Europees niveau. Dit scenario vergt sterke coördinatie op Europees niveau om onderlinge belasting competitie tussen lidstaten te voorkomen.

Het ultra-liberaal scenario focust op het stimuleren van technologische innovatie en het bieden van economische prikkels. Die moeten worden gevoed vanuit het verlagen van belastingen voor bedrijf en het behouden of vergroten van machine gerelateerde R&D-prikkels. Hieruit zou een spurt aan innovaties moeten voortkomen en een grotere productiviteit dan in het ultra sociale model. Er worden geen nieuwe belastingen geïntroduceerd en ook blijven sociale hervormingen uit. Nadeel van dit scenario is dat polarisatie en sociale exclusie op de loer liggen.

Beleidsbeslissingen zouden volgens Jonker op Europees niveau genomen moeten worden. “Beleidsmaatregelen van individuele lidstaten zullen specifieke effecten hebben zoals in de scenario’s is aangegeven. Bepaalde delen van de industrie/economie hebben een inherent Europees of zelfs globaal karakter, hetgeen afstemming wenselijk dan wel zelfs noodzakelijk maakt.

Met betrekking tot handel en industrie zien we in toenemende mate een wereldorde ontstaan met drie grote machtsblokken: Noord-Amerika, Europa en Azië. Individuele lidstaten zullen zich in bepaalde sectoren moeilijk kunnen handhaven zonder aansluiting bij deze blokken. Voor de EU-landen betekent dit een in sterke mate op elkaar afstemmen van de beleidsmaatregelen om de digitale transformatie van hun industrie in goede banen te leiden om zodanig economische en maatschappelijke belangen te waarborgen.”

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Bijeenkomsten

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.