Betrekken gemeenten essentieel bij uitrol 5G

De overheid heeft een adviesrapport gepubliceerd met een analyse onder gemeenten naar de impact van het gemeentelijk antenne- en vergunningenbeleid in relatie tot de uitrol van 5G. Het is duidelijk dat er voor de komst van 5G veel extra antennes en glasvezel zal moeten komen en dat er veel op gemeentes afkomt qua vergunningen en dergelijke. 

Download hier het volledige rapport 

BTG is al enkele jaren nauw betrokken bij de uitrol van smart cities in Nederland. BTG speelt een centrale rol in deze ontwikkeling, omdat de organisatie zowel leveranciers als landelijke overheden en gemeenten binnen haar gelederen heeft. Een deel van deze leden is actief binnen de Expetgroep Smart Society. Verder is BTG met een aantal gemeenten in gesprek, waarbij de problematiek uit dit rapport ook nadrukkelijk aan bod komt.

Het rapport geeft aan welke soorten gemeentelijke ambities er zijn op het vlak van digitale connectiviteit/5G, welke stappen gezet kunnen worden, mede op basis van best practice voorbeelden. De onderzoekers stellen dat voor gemeenten meer inzicht nodig is in wat de uitrol van 5G betekent. Dit geldt bijvoorbeeld voor de strategie die operators gaan hanteren in de uitrol van 5G. Gemeenten weten nu niet waarop en hoe snel ze zich moeten voorbereiden m.b.t. 5G. Maak daarom vanuit het Rijk, samen met de VNG een communicatiecampagne om gemeenten bewust te maken van de aankomende 5G uitrol. Zorg daarbij voor inzicht in de strategie en roadmap van operators voor de uitrol van 5G. De inschatting is dat het een traject is van meerdere jaren waarin het netwerk wordt opgebouwd. Dit langer durend traject kan er bij een aantal middelgrote en kleine gemeente voor zorgen dat het kennisniveau onvoldoende blijft of telkens weglekt. Het is goed om hier rekening mee te houden. Maar ook zaken als straling en digitale inclusiviteit komen in het onderzoek aan bod.

Vergunningenbeleid

Gemeenten kunnen deze maatschappelijke ontwikkelingen faciliteren, onder andere door de inrichting van het vergunningsverleningsproces. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het straatbeeld en het beheer van openbare ruimte en dragen daarmee zelf de verantwoordelijkheid voor lokale vergunningenverlening voor het verlenen van vergunningen t.b.v. antennes en graven (glasverbindingen/electriciteit). Verder kan een gemeente een deel van de openbare ruimte infrastructuur beschikbaar stellen als opstelpunten. Daarbinnen heeft de Rijksoverheid een beperkte rol. Slechts op specifieke domeinen, zoals energie en telecom, kan de Rijksoverheid sturen op besluitvorming rondom de ruimtelijke ordening.

Achter de schermen is ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al druk bezig met een aanpak. Begin november is VNG realisatie begonnen met opstellen van het plan van aanpak. Deze is met de stuurgroep afgestemd. Er is daarbij een selectie gemaakt van de gemeenten die we in de analyse hebben betrokken. Deze selectie is gemaakt op basis van grootte, stedelijk- of buitengebied, gemeenten met initiatieven als smart city, smart farming, slimme lantaarnpalen, of die gemeenten waar 5G als onderwerp in het collegeprogramma is genoemd. Binnen deze gemeenten zijn gesprekken gevoerd met betrokkenen.
Deze betrokkenen zijn vervolgens uitgenodigd voor een klankbordgroep. Voor de klankbordgroep zijn de resultaten van de gesprekken vertaald naar de impact op hoofdlijnen en inhoudelijk besproken. De nadruk in deze bijeenkomst lag op validatie van het beeld van de belemmeringen en succesfactoren van de uitrol van 5G en de gevolgen daarvan. In deze bijeenkomst zijn ook de eerste voorlopige conclusies en aanbevelingen besproken.
De doelgroepen van deze impactanalyse zijn gemeenten. Bij de analyse zijn aanvullend
marktpartijen betrokken die inzicht hebben wat nodig is om de volgende stap te zetten in het
verbeteren van de telecominfrastructuur. Dit zijn Monet en Eurofiber als partij die glasvezelkabels aanlegt. Monet is een vereniging die namens de netwerkoperators KPN, T-Mobile/Tele 2 en 11 Vodafone de plaatsing van antennes afstemt met overheden. Zie de bijlage voor een overzicht van onze gesprekspartners.
Om verschillen tussen lokaal beleid te identificeren heeft het onderzoeksbureau KWINK groep onderzoek verricht naar wat het beleid van decentrale overheden is met betrekking tot leges voor vergunningverlening voor de aanleg van kabels en leidingen, de tarieven voor graafwerkzaamheden, de graafdiepte en de plaatsing van antennes3. De onderzoekers
van KWINK Groep hebben de concept resultaten gedeeld. Deze zijn ook verwerkt in deze
rapportage. Na de interviews, de bijeenkomst met de klankbordgroep en de input van de genoemde onderzoeken van KWINK groep is de concept rapportage opgesteld, en besproken in de stuurgroep. Op basis van deze concept rapportage en feedback uit de vorige fases is het voorliggend eindrapport opgesteld.

 

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.