GSMA bezorgd over uitvoering 5G-veilingen

GSMA maakt zich zorgen over de organisatie van de 5G-spectrumveilingen. De belangenbehartiger van operators wereldwijd ziet dat de opzet van sommige veilingen leidt tot kunstmatige prijsopdrijving of inefficiënte distributie van het schaarse beschikbare spectrum. Hier kunnen consumenten en organisaties veel schade van ondervinden.

“Veilingen kunnen leiden tot ongewenste resultaten, en doen dat ook, als ze slecht zijn opgezet,” aldus Brett Tarnutzer, hoofd van Spectrum bij GSMA. “We zien een zorgelijke trend van slecht opgezette spectrumtoewijzingen die serieuze gevolgen kan hebben voor het potentieel van 5G, nog voordat het daadwerkelijk van start gaat. Het is de hoogste tijd voor beleidsbepalers om nauwer samen te werken met belanghebbenden om de toewijzingen sneller, eerlijker en effectiever te laten verlopen.”

Grote impact
Volgens GSMA Intelligence zal de sociaaleconomische impact van 5G over de komende 15 jaar 2,2 miljard dollar bedragen, waarbij belangrijke sectoren als productie, nutsbedrijven en professionele/financiële diensten het meest zullen profiteren van de nieuwe technologie. Uiterlijk in 2025 zal 5G naar verwachting goed zijn voor circa 30 procent van de verbindingen in markten als China en Europa, en ongeveer de helft van het totaal in de VS.

Snelle groei
Snelle, eerlijke en effectieve toewijzing van spectrum is essentieel voor het realiseren van het volledige potentieel van 5G. Tot de eerste landen die zijn overgegaan tot het toewijzen van 5G-spectrum, vorig jaar, behoren Finland, Italië, Spanje, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Het aantal landen dat cruciaal 5G-spectrum heeft toegewezen, groeit dit jaar snel. Onder andere Canada, Denemarken, Duitsland, Hongkong, Japan, Oostenrijk, Saoedi-Arabië, de Verenigde Staten en Zwitserland hebben al toewijzingen verricht. Verder hebben al meer dan 10 landen plannen aangekondigd om spectrum toe te wijzen in 2019, waaronder Frankrijk, India, Mexico, Griekenland en Roemenië.
“Dit is een cruciaal tijdperk in de ontwikkeling van 5G,” voegt Tarnutzer toe. “Spectrum is essentiële brandstof voor mobiele netwerken en ineffectief gebruik ervan leidt slechts tot nadelige gevolgen voor consumenten. Het toekennen van frequenties moet niet in eerste instantie worden gebruikt om zoveel mogelijk geld binnen te halen, maar om erop toe te zien dat consumenten kunnen profiteren de best mogelijke mobiele connectiviteit.”

Advies
Om overheden en toezichthoudende instanties te helpen het spectrum toe te wijzen op een wijze die betaalbare, hoogwaardige mobiele connectiviteit waarborgt, heeft de GSMA een artikel met de titel ‘Auction Best Practice’ gepubliceerd.
In dit artikel wordt de aandacht gevestigd op enkele belangrijke zorgen die voortvloeien uit recente 4G- en 5G-spectrumtoewijzingen. Dit betreft onder andere de trend waarbij overheden beslissingen nemen die de spectrumprijzen kunstmatig opdrijven, waardoor vervolgens minder in het netwerk kan worden geïnvesteerd, hetgeen nadelige gevolgen heeft voor de consument. Enkele voorbeelden van deze slechte maatregelen zijn het beperken van de omvang van het spectrum waartoe providers toegang verkrijgen door bepaalde delen te reserveren, het aanbieden van pakketten met een ongunstige grootte, of het vaststellen van hoge ophoudprijzen.

Het artikel bevat onder andere de volgende aanbevelingen:

1. Spectrumveilingen moeten erop zijn gericht om betaalbare, hoogwaardige mobiele diensten mogelijk te maken – niet om zoveel mogelijk geld binnen te halen;
2. Het is raadzaam ook andere toewijzingsprocessen te overwegen dan veilingen, aangezien veilingen niet altijd de meest geschikte methode zijn;
3. Er moet een voldoende groot deel van het spectrum worden toegewezen en er moeten roadmaps worden gepubliceerd voor het ondersteunen van hoogwaardige mobiele diensten. Het reserveren van spectrum voor verticale sectoren of nieuwkomers kan negatieve gevolgen hebben voor de hoeveelheid spectrum waarover providers kunnen beschikken en kan ook leiden tot hogere spectrumprijzen;
4. De opzet van de veiling mag geen onnodige risico’s en onzekerheden veroorzaken voor bieders; en
5. Onzorgvuldig gekozen pakketgroottes en inflexibele spectrumpakketten kunnen leiden tot inefficiënte resultaten.

Het artikel ‘Auction Best Practice’ van de GSMA is hier te lezen in het Engels

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.