BTG zet verder in op Intelligent Connectivity & samenwerkingen

BTG heeft een hectische periode achter de rug. Direct vanaf de start van de intelligente lockdown heeft BTG de regie genomen om haar leden en de ICT-branche optimaal door deze crisis te loodsen. Achter de schermen bouwt BTG door aan de langetermijnstrategie, waar Intelligent Connectivity voorop staat. Een strategie die nauw aansluit op het Actieplan Digitale Connectiviteit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Petra Claessen, directeur BTG/TGG vertelt.

BTG werkt in een triple helix-model samen met het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs en de wetenschap. Namens onze 185 aangesloten leden en solution partners en vanuit samenwerking met tal van andere brancheverenigingen deel ik graag ICT- en telecomontwikkelingen waarmee BTG aan de slag is. De uitgangspunten zijn mede gevormd door ontwikkelingen in de markt en bij de overheid. Op deze wijze kunnen we als vereniging vraaggestuurd aan de slag gaan. Centraal in het huidige handelen en denken staat de digitalisering van de BV Nederland. De vereniging sluit hierop aan vanuit de Expertgroepen. In deze knowledge driven groepen participeren leden met hun best practices en de solution partners met hun oplossingen. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar. BTG verbindt op kennis en kunde, inspireert en faciliteert. Zo blijven leden & partners geïnteresseerd in onze vereniging en haar activiteiten. Een terechte vraag die wellicht opdoemt: waar houdt BTG zich momenteel mee bezig? In willekeurige volgorde de belangrijkste punten, met daarop volgend meer algemene informatie.

Datacenters in Nederland
BTG onderschrijft het belang van de routekaart voor 2030 voor de groei van datacenters in Nederland. Het is van groot belang dat de Nederlandse overheid een regiefunctie heeft op essentiële ICT-thema’s, waaronder de nationale datacenterstrategie. BTG denkt graag mee met de ruimtelijke strategie en andere vraagstukken over datacenters die in het belang zijn voor de overheid, het bedrijfsleven en de woonruimte voor alle inwoners in Nederland. BTG heeft onlangs een samenwerkingsverband afgesloten met de DDA om op dit thema elkaar te versterken.

GAIA-X (Europese Cloud Service)
BTG ondersteunt samenwerkingsverbanden in Europa en daarbuiten (INTUG), waaronder ook het versterken van de Europese cloudservice GAIA-X. Een sterk Europees cloudplatform helpt alle EU-lidstaten zich minder afhankelijk te maken van grote niet-EU cloudproviders. BTG wil hierbij graag de Nederlandse inbreng binnen GAIA-X verstevigen in samenwerking met werkgroepen die bestaan uit de overheid, het bedrijfsleven en onderzoeks-
instanties zoals TNO. TNO is ook één van de Kennis Partners van BTG. In een artikel van 9 juni jl. benadrukt BTG dat op korte termijn een deltaplan voor de digitale infrastructuur ontwikkeld moet worden. Dit plan raakt het hart van de Europese cloudservice Gaia-X.

Rijksinspectie digitalisering 
BTG is een onafhankelijke branchevereniging die ruim 34 jaar bestaat en een sterke dialoog heeft met haar achterban. Van oudsher staat BTG overheidsinstanties bij om digitaliseringsprojecten succesvol te laten verlopen. In de achterban van BTG is veel kennis aanwezig over best practices en business cases, die kunnen helpen bij het welslagen van lopende en nieuwe digitaliseringsprojecten, ook eventueel via Rijksinspectie Digitalisering. Dit leidt tot een krachtiger imago van de Nederlandse overheid als digital leader. BTG is bereid de Inspectie der Rijksfinanciën te ondersteunen om vanuit haar onafhankelijke rol vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
(zie ook: https://btg.org/tag/ict/)

ICT-dashboard
BTG heeft specifieke domeinexpertise die we inbrengen via de BTG Expertgroepen, om het ICT-dashboard verder uit te bouwen. De thema’s die centraal staan zijn onder andere 5G, Artificial Intelligence, IoT, Smart Cities en Mission Critical. BTG ziet kans om in co-creatie en denkend vanuit ecosystemen (krachten bundelen), samen met betrokken partijen aan de slag te gaan. BTG zet zich in om samen met partijen te bouwen aan een duurzame en robuuste ICT infrastructuur. Wij zijn er klaar voor!

Meer achtergrondinformatie
Als strategisch kennispartner in de Nederlandse ICT- en telecombranche zet BTG zich met haar leden & partners sterk in voor de verdere ontwikkeling van een krachtig en slim digitaal Nederland. BTG kan de Rijksoverheid en alle betrokken personen en instanties uitstekend supporten met advies en kennisuitwisseling op en rond actuele en strategische ICT- en telecom- onderwerpen. BTG brengt vraag en aanbod bij elkaar en biedt samen met haar partners, oplossingen voor (geconstateerde) marktimperfecties. In die zin wordt BTG ook gevalideerd door EZK. BTG wordt structureel gevraagd om op vraagstukken vanuit EZK, consultatierondes uit te vaardigen bij onze achterban. De verkregen informatie wordt vanuit BTG verwerkt en aanboden aan EZK. De Directie van EZK heeft meermalen laten blijken, de inzet van BTG ook op dit vlak zeer te waarderen. BTG wordt vaker aangehaald in openbare stukken, als zijnde de vereniging voor ICT/Telecom, waar men voor advies terechtkan. BTG heeft kennisgenomen van enkele van de strategische uitgangspunten die de overheid momenteel schetst. BTG wil graag focussen op vier zeer relevante onderwerpen die economisch en maatschappelijk relevant zijn voor de Rijksoverheid en alle inwoners van Nederland.

Vanuit BTG Bestuur, directie en management wensen wij u een mooie zomerperiode toe. Graag tot ziens op een van onze nu nog virtuele bijeenkomsten en knowledge cafés. Blijf allen vooral gezond!

Petra Claessen
Directeur BTG/TGG

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.