KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo verwerven 5G-frequenties

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft in een Kamerbrief bekend gemaakt dat KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo frequentieruimte hebben verworven bij de zogenoemde Nederlandse Multibandveiling. Die drie telecomaanbieders kunnen daarmee snelle mobiele communicatie zoals 5G aanbieden aan consumenten en bedrijven.

Via de veiling, die op 29 juni was gestart, heeft de Rijksoverheid zowel bestaande als nieuwe frequenties beschikbaar gesteld om aan de nog altijd groeiende datavraag te voldoen. De beëindigde veiling heeft de overheid in totaal 1,23 miljard euro opgebracht.

De drie telecomaanbieders moeten voldoen aan diverse verplichtingen die met de vergunningen aan hen zijn gesteld. Zoals aan de dekkingseis, waarbij zij op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente mobiele dekking moeten realiseren, én normen voor de minimale snelheid die daarbij moet worden aangeboden aan consumenten en bedrijven. Door deze eisen komt de Nederlandse mobiele internetsnelheid die mensen kunnen ervaren op gemiddeld meer dan 100 Megabit per seconde te liggen. De geëindigde veiling heeft de overheid in totaal 1,23 miljard euro opgebracht.

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Koninkrijksrelaties

Mona Keijzer, staatssecretaris Economische Zaken en Koninkrijksrelaties

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Mobiele communicatie is een belangrijke basis voor toekomstige digitale innovaties op het gebied van zorg, landbouw, onderwijs, maakindustrie en mobiliteit. Nederland is daarin leidend en wil dat blijven door in de toegenomen behoefte van bedrijven, organisaties en consumenten aan snelle, betrouwbare en veilige mobiele communicatie te voorzien. Met de uitkomst van deze veiling borgen we bovendien dat er tot 2040 voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt. Dat leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten en bedrijven.”

Verloop veiling
De zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden zijn volgens een meerrondenveiling verdeeld. Er waren op deze drie banden in totaal 26 vergunningen met een looptijd van twintig jaar via de veiling verkrijgbaar. Drie deelnemers waren tot de veiling toegelaten.

Bij de veiling waren maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Daarbij zijn dus ook de huidige vergunningen van de aanbieders meegeteld. Zo blijft er voldoende concurrentie op de telecommarkt. Begin 2022 is er een volgende veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie. Dan wordt de 3,5 Gigahertz band geveild.

De veiling is namens het ministerie uitgevoerd door Agentschap Telecom. Angeline van Dijk, directeur-hoofdinspecteur: “We kunnen terugkijken op een goed verlopen veiling. De situatie rondom corona heeft hieraan gelukkig niet in de weg gestaan. Ik feliciteer partijen met de door hen verworven frequenties en wens hen succes met de integratie hiervan in hun netwerken.”

Rechter: onderzoek en limieten gezondheidsaspecten mobiele communicatie voldoende
De Rijksoverheid houdt voldoende en nadrukkelijk een vinger aan de pols bij het onderzoeken van de gezondheidsaspecten van mobiele communicatietechnologieën. Dat was eind mei 2020 de uitspraak van de Haagse voorzieningenrechter in een kort geding over de gezondheidsfacetten van (toekomstige) technieken zoals 5G waarin alle vorderingen van de eisers zijn afgewezen.

Volgens de rechter is het Nederlandse telecombeleid gebaseerd op deugdelijke, onafhankelijke én actuele onderzoeken van gezondheidsorganisaties als RIVM, Gezondheidsraad en WHO. Andere visies zijn bovendien geanalyseerd: er is geen enkele aanleiding voor de Rijksoverheid om deze te volgen, stelt de rechter. De rechtbank concludeert bovendien dat de gehanteerde strenge blootstellingslimieten en het toezicht daarop in orde zijn en dat de Staat het zogenoemde voorzorgsbeginsel naleeft.

De geldende internationale blootstellingslimieten aan elektromagnetische velden (EMV) zijn in maart 2020 nog bevestigd en gepreciseerd op basis van de actuele stand van de wetenschap. De limieten bevatten een zeer ruime veiligheidsmarge. De werkelijk gemeten blootstelling in Nederland door toezichthouder Agentschap Telecom (AT) zit daar over het algemeen een factor 10 onder. De strengste limiet is 28 Volt per meter (V/m). In de meeste gevallen meet het AT tussen 0.5 en 3 V/m. AT zal toezicht blijven houden op de naleving van de limieten.

Veiligheid en integriteit telecomnetwerken
Het kabinet heeft in 2019 maatregelen aangekondigd om telecommunicatienetwerken te beschermen tegen dreigingen als spionage en sabotage. Afgelopen december zijn hierover binnen de EU afspraken gemaakt en is een Nederlandse Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) gepubliceerd over de veiligheid en integriteit van telecommunicatie.

Kritieke onderdelen van telecomnetwerken mogen alleen afkomstig zijn van vertrouwde leveranciers. Via de AMvB kan aan telecomaanbieders worden opgedragen om bepaalde leveranciers uit te sluiten voor de kritieke onderdelen in hun netwerken. Daarnaast heeft de Europese Commissie in januari gemeenschappelijke beveiligingsmaatregelen gepresenteerd die lidstaten kunnen nemen om de veiligheidsrisico’s bij 5G-netwerken te beheersen. De Nederlandse maatregelen zijn in lijn met deze toolbox.

Mobiele netwerken draaien op lokale infrastructuur
Mobiele telecommunicatienetwerken draaien op antenne-installaties en de vaste dataverbindingen daar naartoe. Na deze veiling van frequenties is de verwachting dat het aantal antennes niet veel toeneemt: telecomaanbieders schatten in circa 10% voor de komende jaren.

Lokale overheden spelen een belangrijke rol bij de aanleg en het onderhoud van deze infrastructuur. Daarom zorgt het ministerie van EZK voor actuele kennis en informatie bij gemeenten en wordt er in een samenwerkingsverband (gemeenten, koepelorganisatie VNG en het Rijk) overlegd over de toekomst van digitale infrastructuur.T-MobileT-Mobile staat te popelen om haar klanten toegang tot 5G te bieden en de zojuist verworven frequenties in te zetten ten behoeve van de beste dienstverlening aan haar klanten. Søren Abildgaard, CEO van T-Mobile Nederland: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de telecomsector, maar vooral voor Nederland en haar inwoners. Het afronden van deze veiling is het begin van een nieuw tijdperk, met allerlei ongekende mogelijkheden voor onbeperkte connectiviteit en communicatie tussen mensen, systemen en apparaten. Dat reikt van ongekende snelheden voor mobiel internet en een nog betere netwerkervaring tot digitale transformatie van het bedrijfsleven. We zijn enorm trots dat we na een intensieve voorbereiding ons 5G-netwerk kunnen activeren, zodra de officiële vergunningen binnen zijn. Dit hebben we destijds bij de fusie met Tele2 beloofd.”

Petra Claessen, CEO van BTG/TGG, onderstreept het belang van 5G. "5G-technologie is een belangrijke ontwikkeling die grote kansen biedt voor de hele telecommarkt, maar zeker ook voor gebruikers. Het afronden van deze frequentieveilig brengt ons allemaal weer een flinke stap verder. Wij kijken er naar uit om met deze drie MNO's samen te werken. In het belang van onze leden zullen wij alles wat er gebeurt rondom de 5G-frequenties nauwgezet blijven volgen."

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.