I-strategie Rijk 2021-2025 naar Tweede Kamer gestuurd

De I-strategie Rijk 2021 – 2025 is door staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer gestuurd. In samenspraak met de CIO’s van alle ministeries en hun grote uitvoeringsorganisaties zijn daarin de tien belangrijkste thema’s voor de informatievoorziening van het rijk voor de komende jaren bepaald.

De I-strategie Rijk 2021 – 2025 sluit aan op de Nederlandse Digitaliseringsstrategie – de kabinetsbrede, gebundelde ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland – en de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter), die zich richt op de opgaven voor de hele overheid. De nieuwe I-strategie geeft invulling aan de keuzes die nodig zijn voor de rijksoverheid. De focus ligt op de gezamenlijke opgaven, de rijksbrede voorzieningen die daarvoor nodig zijn en de onderlinge afhankelijkheden.

Transformatie
Digitale middelen zijn vitaal voor het functioneren van onze samenleving en voor de overheid. Burgers, bedrijven, instellingen en overheid zijn bezig met de digitale transformatie; door corona is dat in een versnelling gekomen. Innovaties zorgen voor vele kansen, maar ook voor nieuwe bedreigingen. Nederland heeft de ambitie om samen met EU-lidstaten innovaties te omarmen en bedreigingen in de kiem te smoren, met onze democratische rechtsstaat als uitgangspunt.

De toekomst voor de komende 5 jaar is niet zeker. De I-strategie gaat daarom uit van wat wel al bekend is, vertelt CIO Rijk Lourens Visser in een interview. “Jaarlijks wordt de strategie geactualiseerd op basis van behoeften uit de samenleving, technische ontwikkelingen, financiële mogelijkheden en politieke prioriteiten; een routekaart die meebeweegt met de actualiteit en steeds in verbinding staat met de maatschappelijke opgaven.”

Rode draden
In de I-strategie zijn vier rode draden te onderscheiden:

 • versterken uitvoering
 • de mogelijkheden van data verantwoord benutten
 • inclusieve, veilige samenleving
 • openheid en transparantie

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: "De I-strategie Rijk omschrijft de toekomstplannen van de Rijksoverheid op het gebied van ICT-inzet en informatisering binnen de overheid. Hierbij is onder meer aandacht voor informatiehuishouding, data, algoritmen, digitale weerbaarheid, markt en innovatie. Een belangrijk document dat de prioriteiten op het gebied van ICT en informatisering omvat."

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.