Profiel: BTG Young Professional ICT/Telecom Award 2021 Categorie: Gebruikers

3 november 2021 BTG Business Event – Verkiezing en uitreiking Young Professional ICT/TelecomAward 2021 – Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk

Dit jaar wordt voor de zesde keer de BTG Young Professional ICT/Telecom Award uitgereikt tijdens het jaarlijkse BTG Business Event. De BTG ICT/Telecom Award voor Young Professionals (YP) kent twee categorieën: BTG YP Award voor Gebruikers en een BTG YP Award voor Leveranciers. Op deze wijze is er duidelijkheid in de kwalificaties van de beide YP Awards. Tevens zijn twee verschillende jury’s samengesteld voor deze beide YP Awards. En naast de verkiezing van ICT/Telecom YP van het jaar, wordt dit jaar wederom de BTG ICT/Telecom Manager van het Jaar 2021 gekozen.

BTG Young Professional ICT/Telecom Award, Gebruikers

Profielschets:

De BTG Young Professional ICT/Telecom Award is bedoeld voor jonge ICT/telecomprofessionals (onder de 35 jaar) die ofwel een zichtbare rol in een bedrijfskritisch telecomproject hebben gespeeld ofwel zelfstandig een ICT-project met succes hebben afgerond. De kandidaten moeten een zichtbaar resultaat kunnen laten zien.

Deelnemen aan de verkiezing tot Young ICT Professional 2021 biedt onder meer:

Selectieprocedure

Je kan genomineerd worden door een persoon en/of een organisatie. Bij je inschrijving ontvangen we graag een projectbeschrijving. Deze wordt door een onpartijdige en deskundige jury beoordeeld. Uit de geselecteerde projectbeschrijvingen worden drie finalisten gekozen die hun project presenteren aan de aanwezigen van het BTG Business Event op 17 juni 2021. Uit deze presentaties kiest de jury de uiteindelijke winnaar. Ook de aanwezigen in de zaal stemmen mee en zijn dus medebepalend op de uitslag.

Selectiecriteria en profielschets
Gedurende het hele proces wordt de kwaliteit, originaliteit en creativiteit van de deelnemers getoetst aan de hand van heldere selectiecriteria:

Werkomgeving:

De YP werkt in een groot bedrijf of organisatie die als eindgebruiker een grote ICT/telecom omgeving heeft. Deze YP van de Gebruikers opereert in verschillende marktsegmenten, werkt in teamverband en onder leiding van een manager.

Kenmerkende beroepshouding:

De YP ICT/telecom moet:

Rol/verantwoordelijkheden:

De YP ICT/telecom heeft een uitvoerende rol en hij/zij is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen taakgebied en voert de werkzaamheden zelfstandig uit. Hij/zij legt verantwoording af aan de projectleider.

Complexiteit:

De complexiteit van het ICT/telecomproject uitgevoerd door de YP, wordt onder meer bepaald door de grootte en de complexiteit van het project waar de YP bij betrokken is. De betrokkenheid van externe partijen bij de realisatie van het ICT/telecomproject door de YP weegt mee in de afwegingen. De positie en rol van de organisatie in de markt wegen tevens mee in de beoordeling door de jury.

Vaardigheden:

De YP ICT/telecom is op de hoogte van wat er allemaal speelt op zijn vakgebied. Het analyseren van gegevens en het mede opstellen van business cases is ook een belangrijk onderdeel. Uiteraard zal de verantwoordelijke waar de YP ICT/telecom onder valt, hierin meewerken. Het inhoudelijk kunnen voorbereiden van strategische gesprekken om te komen tot een geslaagde afronding van het ICT/telecomproject is ook essentieel in de afwegingen bij de jury.

Samenstelling jury 2020

De jury staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat uit vertegenwoordigers van leveranciers en eindgebruikers in ICT/telecom. Wanneer de jury compleet is, worden alle namen bekend gemaakt.

Winnaars YP ICT/Telecom Award tot nu toe:

2019   Djoeke Jehee, Schiphol Group
2018   Tom van Kooten, ProRail
2017   Salim Hadri, Milvum
2016   Linda van Driel, ErasmusMC

Procesplanning Datum
Belronde langs alle voorgedragen kandidaten vanaf 1 juni
Kandidaten informeren over projectbeschrijving vanaf 1 juli
Inleveren projectbeschrijving 1 oktober
Toetsing door jury aan criteria en bepalen shortlist 15 oktober
Kandidaten informeren 15 oktober
Opstellen presentatie door finalisten 15 - 2 nov
Coaching sessie podium presentatie kandidaten 27 oktober
Mondelinge presentatie/toelichting aan de jury 3 november
Presentatie project en uitreiking BTG Award tijdens BTG Business Event 3 november
Evaluatiediner, BTG Awards to be continued ... 15 december

Vermeld hier wie je in welke categorie wilt nomineren!