Profiel: ICT/Telecom Manager van het Jaar 2021

3 november 2021 BTG Business Event – Verkiezing ICT/Telecom Manager 2021 - Grand Hotel Huis ter Duin, Noordwijk

Profiel 1

Het is inmiddels een traditie dat tijdens het jaarlijkse BTG Business Event de ICT/Telecom Manager van het Jaar bekend wordt gemaakt. In 2021 wordt deze door TMA ontwikkelde award voor de 23te keer uitgereikt, voor de zesde keer onder de BTG-vlag. De verkiezing staat hoog in aanzien en krijgt volop publiciteit, zowel in de ICT/telecombranche als daarbuiten.

BTG Award: voor wie?

De BTG Award is bedoeld voor ICT- en telecommanagers die ofwel een bedrijfskritisch telecomproject zelfstandig en met succes hebben afgerond, ofwel in de afgelopen jaren op het gebied van innovatieve communicatietechnologie uitzonderlijke prestaties voor hun organisatie en/of klanten hebben geleverd.

Heeft u tele- en/of datacommunicatie in uw portefeuille? Dan kunt u voor de BTG Award in aanmerking komen.

Deelnemen aan de verkiezing tot ICT/Telecom Manager van het Jaar 2021 biedt u onder meer:

Selectieprocedure

Na uw inschrijving of voordracht wordt u uitgenodigd uw projectbeschrijving in te sturen.

Deze wordt door een onpartijdige en deskundige jury beoordeeld. Uit de geselecteerde projectbeschrijvingen worden drie finalisten gekozen die hun project presenteren aan de jury. Uit deze presentaties kiest de jury de uiteindelijke winnaar. Het is ook de bedoeling dat de finalist een korte presentatie geeft tijdens het BTG Business Event. Ook de aanwezigen in de zaal stemmen mee en zijn dus medebepalend op de uitslag.

Selectiecriteria en profielschets:

Gedurende het hele proces worden de kwaliteit, originaliteit en creativiteit van de deelnemers getoetst aan de hand van heldere selectiecriteria:

Werkomgeving:

De ICT/telecommanager werkt bij een (middel)groot bedrijf of organisatie die als eindgebruiker een relevante ICT/telecomomgeving heeft. De manager opereert in diverse segmenten. De ICT/telecommanager werkt in teamverband en geeft leiding. Het project wordt zelfstandig uitgevoerd met zichtbaar, substantieel en succesvol resultaat.

Kenmerkende beroepshouding:

De ICT/telecommanager moet:

Rol en verantwoordelijkheden:

De ICT/telecommanager heeft een leidinggevende rol met een minimale span of control van 15 tot 20 personen. De manager opereert zelfstandig en legt verantwoording af aan de CTO en/of de CIO. Ook participeert hij/zij in een managementteam.

Complexiteit:

Het project van de ICT/telecommanager wordt geheel zelfstandig uitgevoerd. Onder meer  wordt de grootte van de organisatie en/of het bedrijf van de manager meegewogen. De betrokkenheid van externe partijen in het project is een must. De positie en de rol van de organisatie c.q. het bedrijf zijn essentieel in de afwegingen van de jury.

Vaardigheden:

De ICT/telecommanager is op de hoogte van wat er allemaal speelt op zijn vakgebied, zowel nationaal als internationaal. Het analyseren van gegevens en het zelfstandig opstellen van business cases zijn essentieel in de afwegingen van de jury. Het voeren van strategische gesprekken en overleggen vormen een essentieel onderdeel in het functioneren van de ICT/telecommanager. De kandidaat moet een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebben. Ook het representatief kunnen presenteren van de business case is een must.

Proces na inschrijving/voordracht

Samenstelling jury 2021
De jury staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter en bestaat uit vertegenwoordigers van eindgebruikers en leveranciers. Wanneer de jury compleet is, worden alle namen bekendgemaakt.

Winnaars BTG Award (voorheen TMA Award) tot nu toe:

2019   Peter Rake, Economic Board Groningen
2018   Richard Kamman, Prinses Maxima Centrum
2017   Eric Overvoorde, RoyalHaskoning DHV
2016   Toine Veenhuis, Belastingdienst
2015   Joep Schellekens, Randstad Groep
2014   Jan-Willem Gefken, Nederlandse Spoorwegen
2013   Jan van Alphen, UMC Utrecht
2012   Berrie Vlietstra, Delta Lloyd
2011   Robin van Iperen, CIZ
2010   Pierre van den Heuvel, Gemeente Eindhoven
2009   Cor Zwaan, Gemeente Utrecht
2008   Ruud Leiwakabessy, IND
2007   Edgar Willemsen, TNT Post
2006   Werner Toele, Gemeente Amsterdam
2005   Jan Bruns, Air France-KLM
2004   Han Kusters, Hogeschool INHolland
2003   Evert-Jan Westera, Tweede Kamer der Staten Generaal
2002   Frank Roos, SFB Groep
2001   Sjak Okkerman, Rabobank ICT
2000   Fons Beckers, Robeco Groep
1999   Ton Masseur, Delta Lloyd
1999   Boukhiar Hamdani, Start Uitzendbureau
1998   Anton Visser, Hollandse Beton Groep
1998   Peter van Turnhout, Zorgverzekeraar VGZ

Procesplanning Datum
Belronde langs alle voorgedragen kandidaten vanaf 1 juni
Kandidaten informeren over projectbeschrijving vanaf 1 juli
Inleveren projectbeschrijving 1 oktober
Toetsing door jury aan criteria en bepalen shortlist 15 oktober
Kandidaten informeren 15 oktober
Opstellen presentatie door finalisten 15 - 2 nov
Coaching sessie podium presentatie kandidaten 27 oktober
Mondelinge presentatie/toelichting aan de jury 3 november
Presentatie project en uitreiking BTG Award tijdens BTG Business Event 3 november
Evaluatiediner, BTG Awards to be continued ... 15 december

Vermeld hier wie je in welke categorie wilt nomineren!