eHealth: van wearable naar AI

Als er één sector is waarin het gebruik van nieuwe technologieën een hoge vlucht neemt, dan is het de gezondheidszorg. De laatste ontwikkelingen wijzen op een prominente plek van kunstmatige intelligentie, machine learning en deep learning in medische omgevingen.

De afgelopen jaren toonden diverse (internationale) onderzoeken aan dat het gebruik van eHealth stijgende is, maar dat er nog veel obstakels op de route zijn die het potentieel van technologie in de gezondheidszorg afremmen. Niet alleen gaat het dan om de geringe adoptie bij de eindgebruiker, bijvoorbeeld onder senioren, maar ook zaken als onduidelijkheid rondom regelgeving en beperkte budgetten gooien dikwijls roet in het eten.

Apple actief in eHealth

Inmiddels lijken we gewend geraakt aan zaken als remote monitoring en telemedicine. Ook anticiperen steeds meer mensen op een slechte gezondheid door deze 24/7 realtime in de gaten te laten houden door health/fitness apps waarvan er anno 2017 vele honderdduizenden te downloaden zijn. Al is het bij het gros nog de vraag in hoeverre deze daadwerkelijk effectief zijn. Eén van de meest in het oog springende bedrijven die momenteel aan de weg timmert met eHealth is Apple. Het slimme horloge, de Apple Watch, geldt hierbij als troefkaart.

Apple behoort tot de grootste en sterkste consumentenmerken ter wereld en wist zich de afgelopen jaren door diverse kleine overnames te verzekeren van een hooggekwalificeerd multidisciplinair team van engineers en medici die de basis gaan leggen voor de gezondheidszorg van de toekomst. Apple zet hierbij niet alleen in op hardware, maar meer nog op software. De voorbij jaren introduceerde het bedrijf namelijk ook producten als de medische softwareplatformen HealthKit (2014), ResearchKit (2015) en CareKit (2016).

[userquote user="906"]

“Het is goed dat bedrijven als Apple grote spelers zijn in deze markt en dat zo de technologiemarkt zich in de zorg en zorgtoepassingen specialiseert. Hierbij is het wel van belang dat dit in verband met de ketenborging meerdere marktpartijen zijn, die complementaire producten en dienstverlening leveren. Zo betreffen de data-analyse en predictive rule engine-vraagstukken een breed scala aan nevenvraagstukken die verbandhouden met de wijze waarop zorgorganisaties hun enterprise architectuur hebben geborgd. Hierbij moet je het hele veld van reikwijdte bezien, van je ICT-infrastructuur, -systemen en –applicaties tot aan de wijze waarop je deze informatie op je einddevices ontsluit. Daarnaast raakt dit thema essentiële privacy en eigenaarvraagstukken, zoals wie de eigenaar is van de medische data en welke mate van anonimiseren er benodigd is om met patiëntgebonden data generieke ‘predictive rule engine’-achtige oplossingen te kunnen ontwikkelen.

"Inzake Apple, maar ook andere grote marktpartijen is het hierbij ook de vraag in hoeverre men hierin een open policy voert, dus in welke mate beschikt een aanbiedende zorginstelling en/of de eindgebruiker over de privacy van zijn of haar datagegevens. De wet en regelgeving is hierover duidelijk, maar de vraag is in hoeverre de marktpartijen hieraan tegemoet kunnen komen. Daarnaast zal moeten worden nagedacht over vormen van standaardisatie om de maximale compatibiliteit van infrastructuren, systemen, applicaties en einddevices te kunnen borgen."

[/userquote]

Next level in eHealth: Big Data

Apple is niet de enige partij die een poging doet om de hoofdrol te kunnen gaan spelen. Inzet is meedoen en bepalend zijn in een potentiële miljardenmarkt waarin wordt aangestuurd op patient empowerment: het gegeven dat de patiënt steeds vaker in staat moet zijn via (mobiele) technologie controle te houden over zijn eigen dossier en on-demand beroep kan doen op informatie, expertise of een (video)consult.

[userquote user="906"]“De relatie van de patiënt met zijn of haar zorgomgeving en de positie van zorginstellingen veranderen. ICT speelt een steeds belangrijkere randvoorwaardelijke rol in dit proces van continue verandering en versnelling van de technische ontwikkelingen. De patiënten zijn in toenemende mate in regie over de eigen gezondheidsdossiers en hebben hiervan een steeds betere dossierkennis. De gezondheidzorg wil hierop flexibel en proactief kunnen anticiperen, zodanig dat zij hiermee de veranderende patiënt-partnerrelatie goed kan invullen. De veelzijdigheid van de hieraan gerelateerde vraagstukken maakt de uitwerking hiervan vaak complex. De ICT-organisaties binnen de Zorg zullen goed in verbinding moeten zijn met haar klanten, zowel binnen als buiten de zorginstellingen. Daarnaast zal men flexibel en wendbaar moeten zijn en een goede balans zien te vinden in de eigen innovatiekracht en de verantwoordelijkheid en het vermogen om de continuïteit van vaak bedrijfskritieke primaire communicatie en informatieprocessen goed te borgen. Strategische partnerships en of cocreatie met de ICT-markt kunnen dit mede mogelijk maken.”[/userquote]

Consumerization

De consumerization of healthcare is in volle gang en wearables zijn slechts de opmaat naar wat mogelijk is. Andere grote technologiebedrijven stortten zich op Big Data om ziekenhuizen te helpen bij het ontleden en analyseren van grote hoeveelheden medische informatie die door allerhande connected devices wordt gegenereerd.

Een goed voorbeeld daarvan is IBM, dat flinke vooruitgang boekt met zijn supercomputer Watson. Watson's visie is betere zorg te realiseren door inzichten te verzamelen van de enorme hoeveelheden persoonlijke en academische gezondheidsdata die dagelijks wordt opgeleverd. Tal van toonaangevend academische instellingen en organisaties maken inmiddels al gebruik van Watson Health, al valt dit in Nederland nog tegen.

Op basis van algoritmen worden oplossingen ontwikkeld die artsen in staat moeten stellen via ‘predictive rule engine’ patronen in ziektes en aandoeningen te ontdekken, diagnoses te verbeteren en behandelingen effectiever te maken. Robots moeten met behulp van slimme software, denk aan augmented reality, artsen gaan ondersteunen bij complexe operaties en via virtual reality kunnen artsen wereldwijd nog nauwer met elkaar samenwerken.

Kortom, de gezondheidszorg staat midden in een tijdperk waarin technologie een gezichtsbepalende rol zal krijgen toebedeeld in de zorg voor de patiënt. De patiënt zal op zijn beurt verkennen welke applicatie nu werkelijk van toepassing is op zijn of haar situatie.

BTG: Verbinding, verbreding en verdieping

Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) behartigt de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit te wisselen o.a. tijdens events

BTG in beeld en geluid

Expertsessies

 • Geen evenementen
 • Magazine

  BTG in Business - Najaar 2022
  Lees de laatste editie

  Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

  Op de hoogte blijven van evenementen en het laatste nieuws? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.