Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar thema's

Internationaal

BTG en BTG Services zijn ook internationaal actief. INTUG (The International Telecom User Group) is een internationale gemeenschap van zakelijke gebruikers van ICT & telecommunicatie. In 2021 is EUWENA (European Users Wireless Enterprise Network Association) opgericht. Aanleiding hiervoor was de dringende behoefte aan een initiatief op Europees niveau om de invoering van 3GPP-gebaseerde private mobiele netwerken te bevorderen. BTG wil haar internationale ambities en samenwerkingen de komende jaren verder uitbreiden.

INTUG

De community INTUG (The International Telecom User Group) heeft contacten in alle continenten. Deze is opgericht in 1974 en heeft sindsdien een belangrijke bijdrage geleverd aan het openstellen van telecommunicatiemarkten voor concurrentie. De gemeenschap informeert beleidsmakers over de onderwerpen die van belang zijn voor professionele gebruikers van communicatiediensten. BTG en INTUG willen graag helpen om barrières voor zakelijke gebruikers weg te nemen, als het gaat om internationale telecommunicatie en ICT-oplossingen. Om dat te kunnen doen, vinden er regelmatig gesprekken plaats met sleutelfiguren bij verschillende organisaties.

​​EUWENA

EUWENA werkt samen met alle belanghebbende partijen en fungeert als katalysator voor een bredere acceptatie van functierijke particuliere mobiele netwerken in heel Europa. Het pleit voor voldoende, toegankelijk, betaalbaar, geharmoniseerd spectrum en bevordert een open, multivendor benadering van geavanceerde diensten en toepassingen die in deze netwerken draaien. Het uiteindelijke doel van EUWENA is om de invoering van zulke oplossingen zo eenvoudig mogelijk te maken voor zoveel mogelijk organisaties. Op deze manier kan deze community een grotere en duurzame waarde te creëren voor bedrijven en de maatschappij in het algemeen.