Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

560 miljoen euro beschikbaar voor digitalisering van onderwijs

15 apr 2022

Het Nationaal Groeifonds kent het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs het volledige aangevraagde bedrag van 560 miljoen euro toe. De aanvraag is gezamenlijk ingediend door alle publieke mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in Nederland. De onderwijsinstellingen bundelen hiermee hun krachten om een systeemtransformatie in het onderwijs mogelijk te maken, waarmee het onderwijs door digitalisering, op de campus en online, nog beter aan gaat sluiten op de continu en snel veranderende samenleving en opleidingsbehoeften.

“De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om mensen met digitale vaardigheden,” stelt Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen “Dit gaat over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt; het is heel belangrijk dat het onderwijs meer kan doen aan het bijbrengen van digitaliseringsvaardigheden.”

Doelstellingen Digitaliseringsimpuls
In het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs werken onderwijsinstellingen samen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, de wendbaarheid van het onderwijs te vergroten en de digitale vaardigheden van docenten en lerenden te verbeteren. Er wordt geïnvesteerd in een gezamenlijke ICT-infrastructuur en een kennisinfrastructuur voor de sector.

In de eerste fase van het programma richten onderwijsinstellingen ieder een eigen Center for Teaching & Learning in. Daar kunnen docenten(teams) van de betreffende onderwijsinstelling terecht voor advies en training over het (her)vormen van hun onderwijs. Het is de ambitie dat in de komende acht jaar alle 113 instellingen zo’n Center hebben ingericht. Daarnaast starten twee landelijke transformatiehubs waar kennis, innovatie- en ontwikkelkracht van onderwijs, onderzoek, en publieke en private partijen worden gebundeld en samen wordt geëxperimenteerd om complexe vraagstukken op te lossen.

Onderwijsaanbod van alle instellingen op een plek
Lerenden kunnen dankzij het programma gemakkelijker inschrijven op onderwijsaanbod van alle instellingen en alle studieresultaten zijn op één plek te vinden. Afspraken met uitgevers en bibliotheken zorgen ervoor dat lerenden al hun leermaterialen op één plek kunnen vinden. Lerenden en docenten kunnen zonder zorgen over privacy of security gebruik maken van digitale voorzieningen waarmee ze kwaliteit van het onderwijs en het leren kunnen verhogen.

Pieter Duisenberg, voorzitter Universiteiten van Nederland: “Digitalisering biedt prachtige nieuwe mogelijkheden voor leren, onderwijs en onderzoek. Zowel op de campus als op afstand: audiovisuele content, mixed reality, tijd- en plaatsonafhankelijk leren en digitale practica, waardoor studenten zich kunnen voorbereiden op laboratoriumproeven. Alleen door het delen van kennis en gezamenlijke investeringen kunnen we die mogelijkheden benutten.”

‘Arbeidsmarkt verandert continue’
Adnan Tekin, voorzitter MBO Raad: “Het is noodzakelijk dat we als mbo, hbo en wo hierin samen optrekken. De arbeidsmarkt verandert continue en met deze groeifondsmiddelen kunnen we ervoor zorgen dat we blijvend goed onderwijs kunnen aanbieden.”

Het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs is een initiatief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland in samenwerking met SURF, het NRO, studentenorganisaties en andere partnerorganisaties. Het ministerie van OCW was nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan en ziet toe op de voortgang van het project.

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services: “Digitale vaardigheden zijn van cruciaal belang in onze samenleving, die steeds digitaler wordt. Het programma Digitaliseringsimpuls Onderwijs van het Nationale groeifonds draagt hieraan in belangrijke mate bij. Het programma zorgt dat het onderwijsaanbod beter aansluit op de snel veranderende samenleving en de daarbij behorende opleidingsbehoeften. Zo richten 113 onderwijsinstellingen de komende acht jaar een Center for Teaching & Learning op. Ook de landelijke transformatiehubs die worden geopend zijn hiervoor van belang. De investering vanuit het Nationale Groeifonds is dan ook een belangrijke ontwikkeling die bijdraagt aan de verdere digitalisering van ons land!”

Gerelateerd nieuws