Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

6G in stroomversnelling

4 apr 2023

Digitale communicatienetwerken zijn van essentieel belang voor Nederland. Innovatie, economische  groei en de mate waarin wij in staat zijn grote maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden staat of valt bij een robuuste en kwalitatief hoogwaardige digitale infrastructuur. Het is daarom belangrijk om te blijven investeren in  snelle, betrouwbare, beschikbare en veilige digitale infrastructuur. Intensieve samenwerking tussen publieke en private partijen, gericht op onderzoek en ontwikkeling van de volgende generatie communicatienetwerken is nodig om als Nederland de kansen voor de totstandkoming en benutting van 6G te verzilveren. 

Hoewel de uitrol van 5G in Nederland nog volop gaande is, zijn de ontwikkelingen op het gebied van 6G inmiddels in volle gang. De grote maatschappelijke afhankelijkheid van netwerken, de rol van digitalisering in de transitie opgaven en de impact van geopolitieke verschuivingen op digitale soevereiniteit, stellen nieuwe eisen aan digitale infrastructuur. De ontwikkeling van 6G netwerken kent dan ook geheel nieuwe uitdagingen. 

6G gaat een aantal nieuwe mogelijkheden bieden ten opzichte van 5G. De potentie van 6G kan echter alleen tot wasdom komen door innovatieve netwerktechnologie en ‘slimme’ semiconductors (halfgeleiders) in combinatie met fotonica (data uitwisseling via optische signalen). Deze innovaties, nodig voor betere netwerkprestaties, spelen een belangrijke rol in het realiseren van digitale soevereiniteit. De aanwezige kennis en industriële ervaring op het gebied van netwerkinnovatie, semiconductors en mobiele toepassingen, maken Nederland tot een vruchtbare bodem voor het tot wasdom brengen van deze nieuwe technologie. 

Onder de noemer Future Network Services hebben inmiddels tientallen telecombedrijven, technische universiteiten en kennisinstellingen de handen ineen geslagen om de ontwikkeling van 6g in een stroomversnelling te brengen. Het programmavoorstel voor een FNS consortium wordt  in februari 2023 ingediend bij het Nationale groeifonds om de beoogde PPS te financieren. Het voorstel kan rekenen op support van het ministerie van Economische zaken en Klimaat en de Topsector ICT. 

Met het programma wordt een internationale toppositie voor Nederland nagestreefd op het gebied van: 

  • Ontwikkeling, intellectueel eigendom en productie van intelligente 6G antenne technologie en optische componenten. 
  • Algoritmen, methodieken en softwaremodules waarmee intelligente 6G netwerken worden georkestreerd. 
  • Standaardisatie en optimalisatie op het gebied van betrouwbaarheid, digitale soevereiniteit en duurzaamheid. 

Bovengenoemde technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat Nederlandse bedrijven met voorsprong kunnen profiteren van de nieuwe mogelijkheden van 6G netwerken, wat bijdraagt aan nieuwe economische activiteit. 

Future Network Services is nog steeds op zoek naar partijen en kennisinstellingen die zich aan willen sluiten bij deze krachtenbundeling. Neem daarvoor contact op met: Paul.Wijngaard@tno.nl 

Gerelateerd nieuws