Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

95,5 miljard euro aan Europese financiering beschikbaar voor onderzoek en innovatie

5 mrt 2021

Nederlandse innovatieve ondernemers en onderzoekers kunnen tot en met 2027 een beroep doen op financiering vanuit het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe. Dat is gericht op bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor maatschappelijke uitdagingen op thema’s als digitalisering, zorg, mobiliteit en de energietransitie, met actieve ondersteuning vanuit het kabinet. Komend voorjaar gaat het EU-programma van in totaal 95,5 miljard euro open.

Horizon Europe biedt financiële ondersteuning aan kennis- en onderzoekinstellingen en bedrijven die bezig zijn met onderzoek en innovatie. Het programma biedt toponderzoekers de kans hun onderzoeksprojecten uit te voeren, kennisinstellingen en bedrijven om internationaal samen te werken aan grote maatschappelijke vraagstukken en innovatieve ondernemers om hun internationale ambities waar te maken.

Nederland haalde uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 (2014-2020, 63,5 miljard euro) tot nu toe circa vijf miljard euro en voert daarmee de EU-ranglijst per inwoner aan. De komende zeven jaar is er dertig procent meer financiering beschikbaar voor Europese ondernemers en onderzoekers om te werken aan het vergroten van wetenschappelijke kennis en het versnellen van economische groei.

Slim economisch herstel
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat: “Dit innovatieprogramma is van groot belang. Het gaat om slim economisch herstel vanuit de coronacrisis én het is een cruciale basis voor het versterken van onze kennis en het creëren van de banen en inkomsten in de toekomst. Denk aan technologieën als fotonica, robotica, AI en quantum waar toekomstige producten en diensten mee gemaakt kunnen en gaan worden. Nederland en de EU zijn daar vanaf het begin bij betrokken en dat moeten we blijven. Daarom is Horizon Europe onmisbaar in de ondersteuning van het innovatieve mkb zoals startups en scale-ups.”

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: “Ik ben enorm trots op hoe succesvol Nederland is geweest in Horizon 2020. Wat mij betreft is fundamenteel onderzoek altijd al essentieel geweest. In deze crisis is er meer aandacht voor het belang van fundamenteel onderzoek gekomen, ook bij het brede publiek. Niet verrassend, want het is de wetenschap die de politiek adviseert over het omgaan met de coronacrisis, medisch en maatschappelijk. Het is dankzij de combinatie van onderzoek en innovatie dat er een vaccin is ontwikkeld tegen een virus dat we anderhalf jaar geleden nog niet kenden. Horizon Europe helpt om nieuwe uitdagen te kunnen overwinnen.”

Het kabinet gaf deze week het officieuze Nederlandse startsein voor Horizon Europe met een digitale bijeenkomst waaraan bijna 1.000 ondernemers, wetenschappers, onderzoekers en overheden deelnamen. Minister Van Engelshoven en staatssecretaris Keijzer waren hierbij aanwezig.

Ondersteuning voor Nederlandse ondernemers en wetenschappers
Mede door financiering vanuit Horizon 2020 zijn innovatieve scale-ups zoals Mimetas (Leiden) en CEAD (Delft) verder gegroeid. Mimetas houdt zich bezig met miniatuurorgaantjes van menselijk weefsel waar medicijnen snel en veilig op getest kunnen worden. CEAD ontwikkelde een unieke 3D-printertechnologie waarmee bijvoorbeeld kunststof composieten voor voer- en vaartuigen worden gemaakt. Een ander voorbeeld is het Twentse bedrijf 4Silence dat innovaties ontwikkelt, zoals een betonnen bak gekoppeld aan het wegdek en een mini-geluidsscherm, om de geluidsoverlast van wegen en spoor te verminderen.

Het project Tracking of Plastic in our Seas (TOPIOS) ontving een zogenoemde European Research Council-beurs. Hiermee kon een team onderzoek doen naar plastic vervuiling op zee. Het uiteindelijke doel van TOPIOS is om een 3D-kaart te maken die inzicht geeft waar de plasticvervuiling in de oceanen terecht komt.

Meer informatie over Horizon Europe en praktijkvoorbeelden zijn te vinden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Gerelateerd nieuws