Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Aandacht voor 6 GHz-band, NOOVA en innovatieve radiofrequente concepten in nieuw TNO-rapport

30 jun 2023

TNO maakt de voorjaarseditie 2023 van de Monitor Draadloze Technologie beschikbaar. Het rapport biedt een overzicht van de stand van zaken rondom de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie.

TNO stelt de Monitor Draadloze Technologie op op verzoek van het ministerie van EZK. De monitor gaat in op de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. Het rapport is gericht op verschillende doelgroepen bij bedrijfsleven en overheid.

Toekomst van 6 GHz-band
In de voorjaarseditie 2023 van het rapport is onder meer aandacht voor de toekomst van de 6 GHz-band. Het rapport belicht onder meer de internationale bestemmingsproblematiek rond Wi-Fi en mobiele communicatie. Ook het onderwerp messaging in 4G- en 5G-netwerken komt aan bod vanuit een historisch perspectief. Daarnaast belicht het rapport concrete moderne messaging-technieken.

Ook is aandacht voor het programma rond het nieuwe communicatiesysteem voor de nationale missie-kritische breedbandcommunicatie voor hulpdiensten, waarbij zowel technische als organisatorische aspecten worden belicht. Dit systeem ook ook wel bekend onder de werknaam NOOVA (Nationale Openbare Orde en Veiligheid Architectuur).

Innovatie radiofrequente concepten
Het rapport kijkt ook verder vooruit. In deze editie is aandacht voor innovatie radiofrequente concepten en hun perspectieven voor 6G. Denk hierbij aan terahertz-communicatie en IRS (Intelligent Reconfigurable Surfaces), ook bekend als RIS (Reflective Intelligent Surfaces).

De Monitor Draadloze Technologie bestaat uit twee schriftelijke rapportages: een voorjaars- en najaarseditie. De voorjaarseditie behandelt een aantal draadloze technologieën vanuit een voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. De najaarseditie is vooral gericht op tendensen vanuit de gebruikers, providers, standaardisatie en nationale beleidsontwikkeling rond spectrumregelgeving.

Petra Claessen, vice-voorzitter BTG en boardmember BTG: “De Monitor Draadloze Technologie biedt zicht op de actuele stand van zaken rondom de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. Het rapport biedt hiermee een waardevol inzicht in de markt en kan het bedrijfsleven helpen inspelen op de kansen die hierdoor ontstaan. In de voorjaarseditie is onder meer aandacht voor de toekomst van de 6 GHz-band, messaging in 4G- en 5G-netwerken, NOOVA, Terahertz-communicatie en Intelligent Reflective Surfaces voor draadloze communicatie.”

Het rapport is hier beschikbaar. Via deze link zijn ook eerdere edities van de Monitor Draadloze Technologie te vinden.

Gerelateerd nieuws