Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Aanhoudende economische onzekerheid zorgt voor keerpunt op IT-arbeidsmarkt

16 okt 2023

Elk kwartaal komt Hello Professionals met de nieuwste IT-arbeidsmarktmonitor. In het derde kwartaal van 2023 zijn dit de opvallendste ontwikkelingen: aantal uniek geplaatste IT-vacatures is gedaald met 13% , er is een toename in actief zoekende IT-professionals en de economische onzekerheid zorgt voor een keerpunt in vacatures aan de ene kant en een stijging in aantal IT-freelance opdrachten aan de andere kant.

Het aantal uniek geplaatste IT-vacatures is voor het eerst sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie gedaald. In het derde kwartaal van 2023 daalde het aantal unieke IT-vacatures van 13.344 naar 11.652, wat neerkomt op een significante afname van 13%.

Deze daling heeft zich niet beperkt tot een specifieke regio, maar heeft zich over het hele land verspreid. Toch zijn er enkele provincies waar de impact nog sterker voelbaar is, met name Flevoland (-24%), Groningen (-23%), en Zeeland (-20%).

Deze daling in het aantal vacatures kan worden toegeschreven aan de typische terughoudendheid van bedrijven tijdens periodes van economische onzekerheid. Zorgen over de economische omstandigheden en mogelijke effecten op bedrijfsresultaten kunnen leiden tot vertragingen in het aannemen van nieuw personeel. Daarnaast streven bedrijven naar kostenbeheersing, wat kan resulteren in uitgestelde investeringsbeslissingen en projecten totdat de economische vooruitzichten gunstiger zijn.

Toename van actief zoekende IT-professionals en stijging werkeloosheid voor IT-professionals

In 2023 blijft het aantal actief zoekende IT-professionals die op zoek zijn naar nieuwe carrièremogelijkheden gestaag toenemen. Voor het eerst in drie jaar tijd is het percentage actief zoekende IT-professionals historisch gestegen naar 7%, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van slechts 1% minder dan een jaar geleden. Dit is toe te schrijven aan een daling van het aantal baanvinders en een toename van het aantal werkenden dat hun baan verloor. Het aantal werkelozen IT-professionals steeg volgens het CBS in de maand september 17,8% t.o.v. een jaar eerder met momenteel 3892 banenzoekers.

Het aantal IT-professionals dat actief op zoek is naar nieuwe kansen bedraagt nu 7%, terwijl het percentage latent zoekende IT-professionals is gedaald tot 54%. Het aantal IT-professionals dat momenteel niet op zoek is naar andere mogelijkheden is afgenomen tot 38%.

Economische onzekerheid gaat voor keerpunt zorgen

Ondanks de huidige toename van actief en latent zoekende IT-professionals, bestaat er een aanzienlijke mogelijkheid dat de beweeglijkheid op de IT-arbeidsmarkt opnieuw zal afnemen. Dit fenomeen is vaak het gevolg van terughoudendheid die mensen tonen tijdens onzekere economische tijden, waarbij ze de voorkeur geven aan baanzekerheid en financiële stabiliteit boven het nemen van risico’s. Het feit dat het aantal uniek geplaatste IT-vacatures al afneemt, duidt op deze opkomende trend.

Maarten Cobelens, algemeen directeur van Hello Professionals – IT-business partner, wijst op deze trend en zegt het volgende: “Hoewel we momenteel een stijging zien in het aantal actief en latent zoekende IT-professionals, is de kans groot dat de beweegbaarheid op de IT-markt in het volgende kwartaal zal afnemen. De vacatures nemen af en de aanhoudende economische onzekerheid zorgt ervoor dat mensen minder geneigd zijn om actief op zoek te gaan naar een nieuwe baan”.

Ondanks daling in IT-vacatures toch stijging in het aantal IT-freelance opdrachten

Ondanks de daling in het aantal IT-vacatures is er toch een stijging te zien in het aantal IT-freelance opdrachten in het derde kwartaal van 2023. De Freelance Markt Index van freelance.nl is in het derde kwartaal van 2023 vastgesteld op 103. Deze score geeft aan dat het aantal IT-freelance opdrachten naar verwachting zal stijgen in het komende kwartaal in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Deze ontwikkeling kan duiden op meer behoefte van flexibele invulling ten opzichte van het aannemen van vaste krachten.

Gerelateerd nieuws