Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Achtste editie van International Cyber Security Summer School van start

22 aug 2023

In Den Haag is het startschot gegeven voor de achtste editie van de International Cyber Security Summer School (ICSSS). Tijdens deze week vol activiteiten doen 65 studenten en young professionals uit meer dan 23 landen kennis op door middel van colleges en challenges over de meest actuele cybersecurity onderwerpen. Dit programma wordt jaarlijks georganiseerd door het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD) in samenwerking met vele partners, waaronder Europol, NCI Agency, Universiteit Leiden. Het doel is om een steentje bij te dragen aan het aantrekken en ontwikkelen van cybertalent.

In een videoboodschap heette burgemeester van Den Haag Jan van Zanen de deelnemers welkom in de stad, en benadrukte hij het belang van (digitale) veiligheid. Hij is er trots op dat Den Haag als stad van vrede, recht en veiligheid, kan bijdragen aan de ontwikkeling van talent op dit gebied.

Hester Somsen, plaatsvervangend NCTV en directeur Cybersecurity, Weerbaarheid Statelijke Dreigingen en Economische Veiligheid, onderstreepte in haar keynote vlak na de opening de rol van digitale veiligheid in onze digitaliserende samenleving. Somsen besteedde extra aandacht aan de nationale cybersecuritystrategie van Nederland, en de ontwikkeling hierin als gevolg van de invasie van Oekraïne.

Zeer divers werkveld
Het cybersecurity werkveld is heel divers. Daarom komen de deelnemers niet alleen uit vele verschillende landen, maar zijn hun achtergronden ook verschillend. Met achtergronden die uiteenlopen van technologie en beleid tot recht en bedrijfsleven iedereen iets leren of juist toevoegen tijdens het programma.

Tijdens het zesdaagse programma leren deelnemers over cyberincidenten, cyberrisico- en dreigingsbeheer, en de menselijke factor binnen de cybersecurity. Ook worden de studenten uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken van de Universiteit Leiden, NCI Agency, Awareways, ICTRecht, Accenture en Booz Allen Hamilton. Zo moet een groep studenten cyberadvies uitbrengen aan een fictief management board, terwijl een andere groep een awareness programma moet ontwikkelen. Ook vindt er een HR-evenement plaats, waar de nieuwe generatie cyberexperts in contact komt met experts en professionals uit het veld om zo ook loopbaanmogelijkheden te bespreken.

‘Onze samenleving digitaal en fysiek veiliger maken’
Joris den Bruinen, algemeen directeur Security Delta (HSD): “Samenwerking is cruciaal om tot nieuwe oplossingen te komen die onze samenleving digitaal en fysiek veiliger kunnen maken. De vraag naar nieuw talent om dit mogelijk te maken neemt toe, terwijl het aanbod niet voldoet. Wij willen hier met deze summer school als onderdeel van onze recent gelanceerde nationale Human Capital Agenda graag aan bijdragen in nauwe samenwerking met onze partners.”

De summer school wordt georganiseerd door het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD) in samenwerking met Europol, NCI Agency (NAVO), Accenture Security, Awareways, Booz Allen Hamilton, CFLW Cyber Strategies, Chapter8, Codean, Connect2Trust, EclecticIQ, Europol EC3, Fox-IT, ICTRecht, KPMG, KPN Security, Leiden University, NATO C&I Agency (NCIA), NCTV en Secura. Deze organisaties openen hun deuren voor de studenten om zich zo verder te ontwikkelen op dit gebied en geven inhoudelijke sessies voor de deelnemers.

Petra Claessen, Voorzitter van BTG en Boardmember BTG Services: “Een optimale cybersecurity is van cruciaal belang met het oog op de toenemende digitalisering van bedrijven en onze samenleving. Het beschikbaar hebben van het juiste talent met de juiste kennis en vaardigheden is een belangrijke voorwaarde hiervoor. De International Cyber Security Summer School draagt hieraan bij door studenten en young professionals kennis te laten opdoen over actuele cybersecurity-gerelateerde onderwerpen. Zo tillen we de digitale veiligheid van Nederland naar een hoger niveau!”

Gerelateerd nieuws