Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

ACM bereidt zich voor op nieuwe EU-regels rondom digitale economie

17 apr 2023

Een leidraad met uitleg van de Europese regels ter bescherming van zakelijke klanten op online platforms via de Platform-to-Business Verordening (P2B) is afgerond door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Ook spreekt de ACM zich positief uit over het wetsvoorstel dat het toezicht regelt op de Digital Markets Act (DMA), die Europese regelgeving omvat voor grote techbedrijven met online platforms.

De ACM wijst op grote veranderingen die eraan komen door nieuwe Europese regels rondom het toezicht op digitale economie. Met de stappen die de ACM nu zet bereidt het zich voor op deze veranderingen. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, meldt: “Het is goed dat er nieuwe regels komen om de digitale economie eerlijk, open en transparant te maken. Bedrijven in de digitale economie zullen moeten wennen aan de strengere regels. Ook de digitale markten moeten goed werken voor mensen en bedrijven. Dat is op dit moment niet altijd het geval Om mensen en bedrijven daartegen te beschermen, zijn er regels gemaakt die gelden in de hele EU, zoals nu de Digital Markets Act en de Platform-to-Business Verordening.”

DMA
Met de invoering van de DMA krijgt de ACM een nieuwe taak erbij. In een wetsvoorstel van de minister van Economische Zaken en Klimaat is de rol die de ACM speelt rondom het toezicht op de naleving van de DMA uiteengezet. Indien dit wetsvoorstel wordt aangenomen is de ACM straks het meldpunt voor mogelijke overtreden. Ook kan de ACM onderzoek uitvoeren, zowel alleen als in samenwerking met de Europese Commissie. De besluitvorming ligt in dit geval bij de Europese Commissie, die hierbij nauw samenwerkt met nationale toezichthouders van EU-lidstaten.

Het wetsvoorstel is door de ACM beoordeeld. De toezichthouder vindt dat de wet zowel uitvoerbaar als handhaafbaar is.

Leidraad Platform-to-Business
Ook de leidraad voor een transparante en eerlijke onlineplatformeconomie voor bedrijven is uitgebreid naar aanleiding van de consultatie. De leidraad omvat voortaan ook regels voor transparantie bij de rangschikking van zoekresultaten van regels voor het interne klachtenafhandelingssysteem. De P2B Verordening omvat Europese regels voor een eerlijke en transparante online markt, waarin platforms zich verantwoordelijk gedragen.

Naar verwachting wordt de ACM verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de P2B Verordening in Nederland. Het wetsvoorstel dat dit regelt ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer.

Ook andere regelgeving opkomst
De ACM wijst ook op andere regelgeving die op komst als onderdeel van een omvangrijk pakket van Europese regelgeving rondom de regulering van de digitale economie. Denk hierbij aan de Digital Services Act, de Data Governance Act, de Data Act en de Artificial Intelligence Act. De ACM draagt in het kader van de Nederlandse Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) samen met andere betrokken nationale toezichthouders bij aan de naleving van deze wetgeving in Nederland.

Petra Claessen, vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “Een breed pakket aan nieuwe Europese regelgeving is op komst die de digitale economie reguleert. Een belangrijke stap die het vertrouwen in de digitale economie verder kan vergroten en bedrijven helpt te profiteren van de mogelijkheden en voordelen die de digitale economie biedt. Adequaat toezicht op de naleving van deze regelgeving is van cruciaal belang, iets waarin de ACM naar verwachting een onmisbare rol gaat spelen.”

Gerelateerd nieuws