Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

ACM: Minder tekort aan 06-nummers door vrijgeven van teruggehaalde nummers in 2020

16 jun 2021

Door het vrijgeven van 1.460.000-nummers die in 2020 uit de ‘afkoeling’ kwamen is het dreigend tekort aan mobiele nummers afgenomen. Het uitgiftepercentage van mobiele nummers blijft hoog, maar het percentage is in 2020 voor het eerst sinds 2012 onder de 90 procent uitgekomen.

Dit blijkt uit de Monitor nummeruitgifte over het jaar 2020 van de ACM. Het uitgiftepercentage is het percentage nummers dat is uitgegeven. In 2019 heeft de ACM daarom 06-nummers teruggehaald die niet binnen een jaar na toekenning in gebruik waren genomen. Deze nummers komen na een ‘afkoelperiode’ opnieuw beschikbaar voor uitgifte. Die periode voorkomt dat een nieuwe nummergebruiker gebeld wordt door mensen die de vorige nummergebruiker willen bereiken.

Informatie- en abonnee-informatiediensten
De toezichthouder is streng aan de poort bij de toekenning van informatie- en abonnee-informatiediensten en houdt scherp toezicht op het gebruik daarvan. Deze diensten nemen al jaren in aantal af. In de beleidsregel ‘Toekenning en intrekking informatienummers’ heeft de ACM verhelderd welke diensten wel en niet zijn toegestaan via 090x- en 18xy-nummers. Aanvullend daarop publiceerde de ACM de Leidraad ‘Voorkomen van misleiding bij doorschakeldiensten’. Hierin staat uitgelegd waaraan zoekresultaten (o.a. advertenties) en websites van doorschakeldiensten moeten voldoen om niet misleidend te zijn.

De ACM geeft op basis van de nummerplannen nummers uit en houdt toezicht op het gebruik van die nummers. In de verschillende nummerplannen van het ministerie van EZK is bepaald welke nummerreeksen bestemd zijn voor welke categorieën. Per categorie is een beperkt aantal nummers beschikbaar. Dit kan leiden tot tekorten. De Monitor Nummeruitgifte is een jaarlijkse monitor waarin de ACM rapporteert over de beschikbaarheid van de nummers zodat het ministerie van EZK tijdig kan inspelen op dreigende tekorten en eventuele aanpassingen in nummerplannen kan doorvoeren.

Petra Claessen, directeur BTG/TGG: “De beschikbaarheid van 06-nummers is van groot belang voor de beschikbaarheid van Nederlandse professionals en Nederlanders in het algemeen. Het is dan ook van belang dat uitgegeven 06-nummers ook daadwerkelijk worden gebruikt. Het terughalen van 06-nummers die binnen een jaar na toekenning in gebruik zijn genomen draagt hieraan bij. Een belangrijke maatregel die tekorten voorkomt en de beschikbaarheid van 06-nummers bewaakt.”

Gerelateerd nieuws