Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

ACM publiceert conceptleidraad voor efficiënte samenwerking in telecomsector

23 jun 2020

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceert een conceptleidraad met handvatten hoe telecomaanbieders op efficiënte wijze kunnen samenwerken rondom investeringen in capaciteit, kwaliteit en dekking. Dit zonder de concurrentie in de markt aan te tasten.

Het dataverbruik in Nederland is in 2019 met meer dan 30% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van vijf jaar geleden gaat het zelfs om een vertienvoudiging. Deze groei zet naar verwachting ook de komende jaren door. Daarnaast wijst de ACM op het belang van betrouwbaardere en kwalitatief goede mobiele dekking in heel Nederland. Telecomaanbieders investeren daarom in hun netwerken. De conceptleidraad van de ACM helpt hen hierbij samen te werken.

Antennelocaties vinden
Zo wordt het voor telecomaanbieders steeds moeilijker om antennelocaties te vinden. Het aantal mobiele antennes neemt toe, terwijl tegelijkertijd de beschikbaarheid van locaties juist afneemt. Bij hun zoektocht naar antennelocaties kunnen providers samenwerken. De ACM verwacht niet dat de concurrentie tussen aanbieders hierdoor in gevaar komt. Doordat zij op de locaties eigen telecomapparatuur gebruiken kunnen zij zich blijven onderscheiden van andere aanbieders.

De Telecommunicatiewet gaat ruimte bieden spectrum te huren en verhuren. Door het verhuur van frequenties aan bijvoorbeeld een aanbieder van lokale bedrijfsnetwerken kunnen nieuwe diensten en extra concurrentie ontstaan. Vanaf de komende frequentieveiling – die op 29 juni van start gaat – wordt een bovengrens gehanteerd voor het maximaal aantal frequenties die één aanbieder mag gebruiken. Met deze bovengrens wil de ACM de concurrentie bewaken.

2G- en 3G-netwerken
De komende jaren schakelen Nederlandse telecomaanbieders hun 2G- en/of 3G-netwerken uit. Dit kan gevolgen hebben voor diensten die afhankelijk zijn van deze netwerken, waaronder slimme energiemeters en oudere mobiele telefoons. Indien zo’n partij gebruik kan maken van het netwerk van een aanbieder die nog wel 2G of 3G aanbiedt, kunnen deze diensten langer beschikbaar blijven.

“Branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers (BTG) juicht samenwerking binnen de telecomsector toe. Samenwerking kan helpen de snelle groei van het dataverbruik op te vangen, zonder dat diensten die gebruik maken van oudere mobiele netwerken onbruikbaar worden. De leidraad kan hierbij helpen”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Reageren
Reageren op de conceptleidraad is mogelijk tot en met vrijdag 14 augustus. Deze reactie kan gestuurd worden naar leidraad.sharing@acm.nl of naar:

Autoriteit Consument & Markt
Directie Telecom Vervoer en Post
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Gerelateerd nieuws