Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Adviescommissie 3,5 GHz-band: Kabinet moet verhuizing van diensten Inmarsat mogelijk maken

13 mei 2022

Nederland kan de 3,5 Gigahertz (GHz) frequentieband gebruiken voor landelijke mobiele communicatie om 5G-technologie verder te ontwikkelen. Een deel van deze Nederlandse frequenties wordt op dit moment nog gebruikt door satellietbedrijf Inmarsat voor nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie. Het kabinet moet een spoedige verhuizing van deze diensten naar een door Inmarsat voorziene locatie in Griekenland mogelijk maken.

Dit adviseert een externe en onafhankelijke commissie aan het kabinet. De commissie meldt dat de conclusies worden gesteund door Inmarsat en mobiele telecomproviders. In de 3,5 GHz-band is 300 Megahertz aan frequentieruimte beoogd voor landelijke mobiele communicatie, waaronder 5G. Deze frequentieruimte komt na een veilig per 1 december 2023 beschikbaar. Nederland heeft een EU-verplichting om de frequentieband zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor landelijke mobiele communicatie via 5G.

De commissie adviseert dat zolang de locatie in Griekenland nog niet operationeel is, Inmarsat nog kan beschikken over een beperkte ruimte van 80 Megahertz om zijn activiteiten te kunnen voortzetten. Het streven is dat de locatie per 1 januari 2024 operationeel is.

Kabinetsreactie na de zomer
Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat nam het externe en onafhankelijke advies in ontvangst en komt voor deze zomer met een kabinetsreactie. Op basis van het advies stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een nieuw wijzigingsbesluit van het Nationaal Frequentieplan (NFP) op. Ondertussen meldt EZK in overleg te blijven met Inmarsat over het mogelijk maken van de voorgenomen verhuizing naar Griekenland. In de 3,5 GHZ-band blijft 100 Megahertz van de totale 400 beschikbaar voor lokale draadloze toepassingen.

Tot slot beveelt de adviescommissie alle betrokken partijen aan om in het proces van migratie naar Griekenland en van het veilen van de 3.5 GHz-band steeds op constructieve wijze in overleg met elkaar te blijven. Het is van belang om elkaar tijdens dit proces te informeren over de voortgang van het migratieproces en de voorbereiding van de veiling van de 3.5 GHz-band.

BTG betrokken als belangenbehartiger
BTG is in dit proces betrokken als belangenbehartiger voor haar leden en voor de organisaties met een tijdelijke vergunning in de 3,5GHz band. BTG staat volledig achter het advies van de adviescommissie om op constructieve wijze met elkaar in overleg te blijven en hiermee zo spoedig mogelijk de 3,5GHz band ingezet te krijgen voor 5G technologie.

De adviescommissie is in december 2021 door de ministerraad ingesteld. Voorzitter van de commissie is de heer ir. Hans de Jong, oud-president van Philips Nederland en nu onder andere commissaris bij het bedrijf. De andere leden zijn:

  • de heer prof. dr. ir. Bart Smolders (hoogleraar, en decaan faculteit Elektrotechniek TU Eindhoven en expert draadloze- en radiocommunicatie),
  • de heer dr. Jan Willem Velthuijsen (chief economist PWC Nederland en marktexpert)
  • de heer prof. mr. dr. Johan Wolswinkel (hoogleraar Bestuursrecht, markt en data aan de Tilburg University en expert in de verdeling van schaarse publieke rechten zoals frequenties).

Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services: “5G is van groot belang voor de digitale ontwikkeling van Nederland en mobiele communicatie in ons land. De 3,5GHz-band is hiervoor noodzakelijk. Het is dan ook goed dat de adviescommissie met een advies komt waarmee deze frequentieband beschikbaar komt voor mobiele communicatie. Nederland voldoet hiermee aan zijn EU-verplichting en maakt de weg vrij voor innovatieve 5G-toepassingen.”

Gerelateerd nieuws