Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Adviesgroep pleit voor vaste Kamercommissie Digitale Zaken

28 mei 2020

Benoem met ingang van de volgende kabinetsperiode een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Dat is de meest opvallende aanbeveling van de tijdelijke commissie Digitale Toekomst in het eindrapport, dat vandaag is gepresenteerd. BTG, bij monde van haar directeur Petra Claessen, is blij met de adviezen in het rapport. “Op deze manier is dit thema verankerd in de Kamer. Iets waarvoor wij al langer pleiten.”

Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks), voorzitter van de commissie, presenteerde de bevindingen in het eindrapport ‘Update vereist’. De commissie is vorig jaar ingesteld om te onderzoeken hoe politiek Den Haag meer grip kan krijgen op de digitalisering binnen de overheid. De belangrijkst aanbeveling is om een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken in het leven te roepen, net zoals er vaste Kamercommissies zijn voor bijvoorbeeld Financiën, Infrastructuur & Milieu en Europese Zaken.

Petra Claessen, directeur BTG is blij met het rapport en de aanbevelingen: “BTG is verheugd met het voornemen een vaste commissie op te nemen voor Digitale Zaken. Op deze manier is dit thema verankerd in de Kamer. Het is positief dat er uitgebreid wordt stilgestaan bij de opbouw van voldoende kennis in deze commissie en dat de leden de andere Kamercommissies kunnen ondersteunen.”

Lees hier het hele rapport

op de foto: De leden van de tijdelijke commissie Digitale toekomst. Vooraan, van links naar rechts: Verhoeven, Buitenweg en Middendorp. Achteraan: Van Dam en Van Otterloo. De leden Azarkan en Van Weerdenburg ontbreken op de foto.

Lijst van aanbevelingen
Digitalisering raakt alle onderdelen van ons leven. Soms tot onze tevredenheid, soms
hebben we twijfels of zijn we ertegen. De Tweede Kamer wil daarover eerder en beter
debatteren en keuzes maken. Hoe pak je dat als parlement zo goed mogelijk aan? De
tijdelijke commissie Digitale toekomst (TCDT) heeft onderzocht hoe parlementen van
andere landen dat doen, hoe de Kamer de afgelopen jaren over digitalisering heeft
gesproken en hoe zij haar kennis kan vergroten. Zij geeft de gehele Tweede Kamer ook
adviezen:
– richt een vaste Tweede Kamercommissie voor Digitale Zaken op;
– bepaal als Kamer welke kennis over digitalisering je nodig hebt;
– ondersteun de andere Kamercommissies rondom digitalisering;
– zorg voor passende wetten en regels voor digitalisering in Nederland en stem
goed af met de organisaties die toezicht houden op digitalisering; en
– weet wat er speelt in de Europese Unie en bepaal scherper met de regering wat
Nederland daar inbrengt over digitalisering.

De digitale transitie raakt alle onderdelen van ons leven, …
Digitale systemen worden steeds beter, sneller en preciezer. Technologieën hangen
steeds meer met elkaar samen, raken met elkaar vervlochten en vormen zo één
geheel. Gegevens over alles wat mensen en organisaties doen worden steeds vaker
opgeslagen en gebruikt. Zo krijgt iedereen te maken met digitalisering en technologie.
…de politiek moet hier sturing aan geven, …
Al deze veranderingen roepen de vraag op wat wij graag willen en wat we juist niet
willen. Over zulke vragen moet de politiek zich buigen, niet alleen op een bepaald
beleidsterrein, zoals onderwijs, zorg of in de landbouw, maar ook door al deze
gebieden heen of juist in het algemeen. Welk soort samenleving heeft de politiek voor
ogen? Het is de taak van de Tweede Kamer om ook hierbij de Nederlanders te
vertegenwoordigen: grip krijgen op onze digitale toekomst en op die manier de
meningen van de Nederlanders recht doen.

…maar dit lukt tot nu toe onvoldoende.
Tot nu toe heeft de Tweede Kamer gefragmenteerd over digitalisering gesproken.
Hierdoor zijn niet altijd alle risico’s, kansen en maatschappelijke waarden aan de orde
gekomen. Ook thema’s die meer commissies raken of die niet specifiek bij een
bepaalde commissie horen kwamen niet of onvoldoende tot hun recht. Hoe kan dat?
– De Tweede Kamer is verdeeld in commissies. Elke commissie controleert een
minister of staatssecretaris op haar beleidsterrein. Digitalisering past niet
exclusief bij één commissie.
– Andersom is digitalisering voor de bestaande commissies maar een onderwerp
uit vele andere. Dat betekent dat de meeste Kamerleden in die commissies ook
maar beperkt tijd hebben om zich te verdiepen in vragen over digitalisering.
Update vereist | Tweede Kamer der Staten-Generaal | 28 mei 2020
pagina 6/56
– Het onderwerp digitalisering is relatief nieuw; de Tweede Kamer heeft er nog
niet veel kennis over verzameld.
– Ten slotte worden steeds meer wetten en regels op het gebied van
digitalisering vastgesteld in de Europese Unie. Dat maakt het moeilijker voor de
Tweede Kamer om het kabinet op het juiste moment te controleren en het
vergt extra inspanning voor de Kamerleden om goed geïnformeerd te zijn.

Gerelateerd nieuws