Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Agentschap Telecom gaat verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

4 jan 2023

Het Agentschap Telecom is per 1 januari 2023 actief onder de nieuwe naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI). De naam past beter bij het veranderende takenpakket van het agentschap in de snel digitaliserende samenleving. De huidige taken blijven behouden, en het agentschap investeert extra in de digitale veiligheid van Nederland.

Inspecteur-generaal Angeline van Dijk licht de naamswijziging toe: “Als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behouden we onze huidige taken. Met de professionele en betrouwbare dienstverlening die men van ons gewend is. Maar we zien ook dat ons takenpakket de laatste jaren groeit, met name op het gebied van digitale beschikbaarheid en veiligheid. Zo houden we intensiever toezicht op telecom- en cybersecurity, op de digitale veiligheid van (slimme) apparaten, maar ook op bijvoorbeeld elektronische vertrouwensdiensten en ruimtevaart. Bij deze maatschappelijke opgave past een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe naam. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) – in het Engels: Dutch Authority for Digital Infrastructure – dekt de lading van ons werk beter dan Agentschap Telecom.”

Focus op digitale veiligheid
Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services: “De maatschappij digitaliseert in toenemende mate en is dan ook volop in beweging. Het is van groot belang dat toezichthouders meebewegen met de ontwikkeling. Met haar nieuwe naam Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geeft het agentschap hieraan invulling. De naamswijziging weerspiegelt de focus op de digitale veiligheid van Nederland.”

Door de naamswijziging zijn ook de website en e-mailadressen van de organisatie gewijzigd. Zo is de website van het agentschap voortaan bereikbaar via www.rdi.nl. Het algemene e-mailadres info@rdi.nl.

Gerelateerd nieuws