Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Agentschap Telecom scherpt toezicht op digitale weerbaarheid aan

17 feb 2022

De Nederlandse digitale infrastructuur heeft te maken met cyberdreigingen. Zowel winkelketens, zorginstellingen als industrie zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen. En zelfs vitale diensten als onze energievoorziening en telecommunicatie hebben te maken met digitale dreiging. Dat kan leiden tot manipulatie, uitval en ernstige schade. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Reden voor Agentschap Telecom het toezicht op cyberweerbaarheid te intensiveren, zo meldt de organisatie in het Jaarplan 2022. Een goede maatregel die de digitale weerbaarheid van Nederland kan vergroten en BTG dan ook steunt.

Om uitval en manipulatie van netwerken te voorkomen, moeten operators alles in het werk stellen om hun netwerken veilig en betrouwbaar te houden. Agentschap Telecom controleert daarom of ze voldoen aan de eisen die de ministeriële Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie stelt. Na een periode van voorlichting en voorbereiding, start het agentschap in oktober met gerichte inspecties op dit vlak.

Aanbieders van communicatiediensten als WhatsApp en Skype vallen vanaf dit jaar ook onder het toezicht van Agentschap Telecom. In verband met het maatschappelijke belang geldt ook voor dergelijke over-the-top diensten (OTT) een verplichting om op basis van de zorgplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om verstoring of uitval te voorkomen.

Energie en digitalisering
Om de energiesector weerbaar te houden en onze energievoorziening te garanderen, houdt het agentschap in 2022 toezicht op de energiesector. Fabrikanten en dienstverleners moeten adequate maatregelen nemen om de cyberveiligheid van hun producten, systemen en processen te waarborgen. En om onderbrekingen in de levering te voorkomen, blijft Agentschap Telecom er toezicht op houden dat graafwerkzaamheden voor (extra) leidingen en kabels veilig verlopen.

De klimaatdoelen leunen sterk op de digitale infrastructuur. De energietransitie kan niet slagen zonder onberispelijke werking van bijvoorbeeld laadpalen, energiemeters, zonnepanelen of warmtepompen. Daarom onderzoekt het agentschap in 2022 onder meer de impact en risico’s van elektrische apparatuur die zowel aan het elektriciteitsnet als aan het internet gekoppeld is (zoals laadpalen, warmtepompen, zonne-energiesystemen of thuis-accu’s).

Digitaal veilige apparatuur
Agentschap Telecom intensiveert ook het toezicht op apparatuur die niet aan de Europese eisen voldoet. Apparaten moeten storingsvrij werken, maar ook in digitale en elektrische zin veilig te gebruiken zijn. Dat is elementair voor het vertrouwen in de digitalisering. Apparaten die niet aan de eisen voldoen, krijgen geen toegang tot de Europese markt. Als Nationaal Cybersecurity Certificerings Autoriteit kan het agentschap bovendien toetsen of producten of productieprocessen wel voldoen aan de standaarden voor cyberveiligheid.

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services: “De toenemende digitalisering van onze maatschappij zorgt ook voor groeiende digitale dreigingen. Met het oog op de cruciale rol die digitale infrastructuur in diverse sectoren speelt kunnen cyberaanvallen zelfs leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Het is dan ook van groot belang dat operators voldoende maatregelen nemen om hun netwerken veilig en betrouwbaar te houden. En dat voortaan aanbieders van communicatiediensten als WhatsApp en Skype onder het toezicht van het Agentschap Telecom vallen. BTG, dé branchevereniging ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, onderstreept het belang van en steunt het geïntensiveerde toezicht op cyberweerbaarheid dat het Agentschap Telecom aankondigt.”

Gerelateerd nieuws