Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Alexandra van Huffelen is staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering

3 jan 2022

Alexandra van Huffelen van D66 wordt Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van Huffelen is nu nog Staatsecretaris van Financiën, waar ze ondermeer de afhandeling van het Toeslagendossier onder haar hoede heeft.

Alexandra Carla van Huffelen (Leiden, 21 juli 1968) is een Nederlandse bestuurder en politica namens D66. Sinds 29 januari 2020 is zij Staatssecretaris van Financiën in het kabinet-Rutte III met als portefeuille Toeslagen en Douane. Daarvoor was ze Eerste Kamerlid, algemeen directeur bij het GVB Amsterdam en wethouder in Rotterdam.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben in hun coalitieakkoord het thema ‘Digitalisering’ als een essentieel onderdeel neergezet. Zo is hierin onder meer aandacht voor meer samenwerking tussen EU-lidstaten rondom digitalisering, de aanpak van digibetisme, cybersecurity, online burgerrechten en een toezichthouder voor algoritmes.

Niet alle digitale zaken vallen onder de staatssecretaris
Niet alle digitale zaken vallen onder Van Huffelen. Telecommunicatie en digitale mededinging horen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) onder Minister Micky Adriaansens. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) hoort bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder Minister Dilan Yesilgöz. De AIVD en de Omgevingswet vallen direct onder Hanke Bruins Slot, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Digitalisering van Defensie valt onder Minister Kajsa Ollongren.

BTG is al langer een pleitbezorger voor een integrale aanpak bij IT-vraagstukken waarbij de politiek een essentiële rol speelt. Petra Claessen, CEO van BTG/BTG Services: “Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het is goed om te zien dat dit nieuwe kabinet dit onderkent en een Staatssecretaris van Digitalisering benoemt. BTG is gereed om samen met onze achterban, actief mee te denken en samen met het Kabinet te acteren op deze onderwerpen.”

Foto bron: Alexandra van Huffelen – Rijksoverheid

Gerelateerd nieuws