Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Ambassadeur opent NL Paviljoen

20 feb 2023

Half november was de Smart City World Expo in Barcelona, dat ruim 20.000 bezoekers trok. Op de beurs toonden meer dan duizend standhouders hun ideeën en producten voor de slimme steden van de toekomst. De wit-oranje stand van het NL Paviljoen was dit jaar georganiseerd door BTG, samen met publieke en private partners. De Nederlandse delegatie bestond uit een gevarieerde groep mensen uit onder andere bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Het NL Paviljoen was hun ‘communicatiehub’, waar ze samen kwamen voor contact, presentaties, ideeën en natuurlijk koffie.  

De officiële opening van het NL paviljoen werd gedaan door Petra Claessen, ceo van BTG en BTG Services, samen met de Nederlandse ambassadeur in Spanje Roel Nieuwenkamp.  

Nieuwenkamp is pas sinds half 2022 ambassadeur in Spanje en het was dus ook zijn eerste keer op de Smart City World Expo. Hij was tussen 2018 en 2022 ambassadeur in Argentinië. In de periode daarvoor werkte hij in Parijs als voorzitter van het Internationale Comité voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.  

Nieuwenkamp zei onder meer trots te zijn op de scaleups en startups die meereisden met de delegatie van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De ambassadeur noemde Nederland een van de koplopers in innovatie, en sterk in de samenwerking tussen verschillende stakeholders. Hij zei: “Smart cities ontstaan door een constante dialoog tussen overheid, private sector, kennisinstellingen en andere maatschappelijke actoren. Die samenwerking zien we hier in Barcelona ook terug: in het NL paviljoen. Als Nederlanders onderling, maar ook met vertegenwoordigers wereldwijd. We komen bijeen in Barcelona om de Nederlandse expertise op het gebied van smart cities zichtbaar te maken en om internationaal samen te werken aan de steden van de toekomst.” 

In de context van toenemende verstedelijking, bevolkingsgroei en klimaatverandering zijn die steden belangrijker dan ooit. Nieuwenkamp: “De steden van de toekomst zijn slim, groen en veerkrachtig”.  

Lessen van covid-19 

De corona-pandemie bleek een versneller in de overgang naar slimme steden, omdat er op heel korte termijn allerlei digitale oplossingen moesten worden ontwikkeld. “Niemand had verwacht dat een virus de wereld tot stilstand zou brengen,” zei hij. “De pandemie heeft het belang van digitalisering en intelligente netwerktechnologieën voor steden zeer duidelijk gemaakt, juist in crisissituaties. In een korte periode vonden we nieuwe manieren om samen te werken. Digitale synergie leidde tot inzichten over kantoor- versus thuiswerkdagen en helpt ons bijvoorbeeld bij het verschaffen van file-informatie. Daarbij draagt het bij aan het bepalen van de snelste routes voor hulpdiensten.” 

Nieuwe uitdagingen 

” Mensen hadden drie jaar geleden niet kunnen vermoeden dat hun aanpassingsvermogen zo groot was, zei Nieuwkamp. “Die kracht ons snel aan te kunnen passen is nu relevanter dan ooit.” 

Want nieuwe uitdagingen dienen zich aan. “De oorlog in Oekraïne legt afhankelijkheden bloot en verplicht ons om onze energievoorziening dichter bij huis te zoeken. De energieafhankelijkheid van Rusland benadrukt de noodzaak om ons energieverbruik te minimaliseren en efficiënte energiesystemen te ontwikkelen.” Smart city innovaties bieden uitkomsten voor de energiecrisis. Door gebruik te maken van data-driven energie toevoer kunnen voor lokaal opgewekte duurzame energie aanbod en vraag efficiënter samenkomen. Daarbij dragen slimme technologieën bij aan het verminderen van energieverbruik door bijvoorbeeld straatverlichting te dimmen als er niemand is. 

Ook de klimaatverandering vraagt om een heldere aanpak, stelt hij. “In toenemende mate wordt ons dagelijks leven beïnvloed door extremere weersomstandigheden. Vooral in stedelijke gebieden kunnen stadsystemen verstoord worden door natuurfenomenen zoals hittegolven, overstromingen en wind. Smart cities kunnen ons ook duurzamer en veerkrachtiger maken met het oog op de huidige klimaatcrisis. 

Europese samenwerking 

Smart cities kunnen volgens de ambassadeur met behulp van innovatieve technologieën duurzame stads ecosystemen bevorderen. “Denk hierbij aan elektrische mobiliteit en oplaadinfrastructuur, het energiezuinig maken van woningen en het bevorderen van een milieuvriendelijke stedelijke ontwikkeling. Zes Nederlandse en zeven Spaanse steden zijn onderdeel van de EU-missie voor klimaat neutrale steden. De Spaans-Nederlandse private samenwerking is daarbij een feit. Zo werd bijvoorbeeld recent bekend gemaakt dat het Nederlandse bedrijf EBUSCO de stad Barcelona van elektrisch rijdende bussen gaat voorzien. En Signify draagt bij aan efficiënter verlichtingsbeheer in Spanje, onder meer in de stad Guadalajara. Door middel van slim licht management kan het verbruik realtime worden gecontroleerd door lichtsterkte te dimmen of te verhogen per gebied, afgestemd op de bewegingen en drukte. Zo wordt er op Europees niveau samengewerkt om ervoor te zorgen dat deze steden fungeren als experimenteer- en innovatiecentra om ervoor te zorgen dat alle Europese steden in staat te stellen om in 2050 klimaatneutraal te zijn.” 

Klimaat 

Spanje is na Italië de grootste ontvanger van de EU Next Generation (herstel)fondsen. Nieuwenkamp zei dat veertig procent daarvan wordt ingezet om de klimaatdoelstellingen te ondersteunen en 28 procent voor het bevorderen van de digitale transitie. Als voorbeelden noemde hij investeringen in duurzame mobiliteit, kunstmatige intelligentie en groene waterstoftechnologieën. “Slimme steden bieden slimme oplossingen voor de uitdagingen van morgen,” vatte Nieuwenkamp zijn verhaal samen. Tot slot benadrukte hij het belang van nationale en internationale samenwerking en verbinding: “We kunnen van elkaar leren en elkaar ondersteunen bij het gebruik van data en reageren op toenemende afhankelijkheden en kwetsbaardere infrastructuren anderzijds.” 

Smart City Expo World Congress 2022 succes voor Nederland 

 De Smart City World Expo 2022 is een groot succes geworden voor de Nederlandse delegaties. Nederlandse bedrijven en steden ontmoetten elkaar in het Nederlandse Paviljoen en presenteerden er hun propositie. BTG had het initiatief om dit NL Paviljoen te realiseren en heeft alle activiteiten gecoördineerd. 

Petra Claessen, CEO BTG en BTG Services, blikt tevreden terug op de afgelopen vier dagen. “Het doel van dit evenement vanuit BTG was om de samenwerking tussen de verschillende partijen die nodig zijn voor de uitrol van Smart Cities dichter bij elkaar te brengen. Dat is prima gelukt. Op het Dutch Pavillion was het de afgelopen dagen voortdurend druk. We hebben hier veel activiteiten georganiseerd, waaronder een groot aantal presentaties. Verder hebben we veel bezoekers gehad uit binnen- en buitenland. Al die ontmoetingen helpen om de verdere ontwikkeling van Smart cities te versnellen. Ik ben er ook trots op dat we dit als BTG op dit wereldpodium voor Smart Cities hebben gerealiseerd.” 

Partners die deelnamen aan het Nederlandse paviljoen: 

Netherlands Enterprise Agency, NBSO, Nederlandse overheid, Enterprise Europe Network, Amsterdam Smart City, Amsterdam Trade & Innovate, Brainport Eindhoven, BTG & BTG Services, Gemeente Almere, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Breda, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Eco system – VDL – SPIE – ACiist, Future City Foundation, Green Innovation Hub, Hardt (hyperloop), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Nedal, ROM Regio Utrecht, Signify, Sorama, VodafoneZiggo, WeCity. 

Gerelateerd nieuws