Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

AMS-IX ziet hoeveelheid internetverkeer verdubbelen

13 feb 2023

Het internetverkeer in Amsterdam is in 2022 opnieuw stevig gegroeid. AMS-IX Amsterdam, één van de grootste internetknooppunten ter wereld, verwerkte afgelopen jaar in heel 2022 29,4 Exabyte (EB) aan internetdata op zijn platform verwerkt, een verdubbeling met vier jaar geleden. In 2018 lag de hoeveelheid verwerkte data op iets meer dan 14,1 Exabyte.

“De groei van het internetverkeer is met name een gevolg van de digitalisering van de samenleving en gebruik van internetdiensten. Ieder jaar worden er weer nieuwe apparaten en diensten gebruikt die meer internetverkeer genereren”, zegt Peter van Burgel, CEO van AMS-IX. “Met name gedurende de coronajaren was de groei op ons platform spectaculair.”

‘100GE is over een aantal jaren de norm’
Ook in 2022 werden weer internetrecords verbroken. Het hoogst gemeten piekverkeer op de internet exchange in Amsterdam was in 2022 11,6 Terabit per seconde. Dat komt neer op de gelijktijdige streaming van zo’n 6,2 miljoen TikTok filmpjes of 2,3 miljoen HD-video’s. Het aantal aangesloten netwerken steeg naar 889. De meeste aangesloten netwerken maken daarbij gebruik van 10GE poorten. Het aandeel 100GE-poorten stijgt echter snel (+19%), van 360 in 2021 tot 428 in 2022. Over een aantal jaren zal 100GE de norm zijn, verwacht AMS-IX.

Ook het verkeer op AMS-IX’s Global Roaming Exchange (GRX) is sterk gestegen afgelopen jaar. De GRX faciliteert de uitwisseling van mobiele roaming data en wordt gebruikt door mensen die in het buitenland van mobiele netwerken gebruik maken. In 2022 is een piekverkeer van 312 Gbps aangetikt, wat 52% hoger is dan het piekverkeer uit 2021. Waarschijnlijk komen deze verschillen door de pandemie die in 2021 nog in volle hevigheid heerste. Het aantal mensen dat naar het buitenland ging reizen bleef beperkt, wat verkeer op de GRX heeft getemperd in dat jaar.

Petra Claessen, Vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Service: “De cijfers van internetknooppunt AMS-IX laten goed zien hoe snel het dataverkeer op internet groeit; waar de hoeveelheid verwerkte data in 2018 nog op ruim 14,1 Exabyte lag is dat inmiddels 29,4 Exabyte. Er is dan ook sprake van een explosieve stijging, die de digitale transformatie die Nederland en het Nederlandse bedrijfsleven doormaakt weerspiegelt.”

Gerelateerd nieuws