Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Amsterdam Smart City focust op innovaties voor mensen die het hard nodig hebben

21 jun 2022

Het open innovatieplatform ‘Amsterdam Smart City’ werkt de komende vier jaar verder aan de sociale, slimme en duurzame stad en regio van de toekomst. De focus wordt gelegd op innovaties voor mensen die deze het hardst nodig hebben. Dat is vastgelegd in de nieuwe vierjarige programmaperiode voor 2022 tot 2026.

Het platform vormt al meer dan tien jaar een ontmoetings- en werkplaats voor grootstedelijke uitdagingen en oplossingen die bijdragen aan betere straten, buurten, steden en regio’s. Het netwerk bestaat uit 27 samenwerkende regionale partners vanuit bedrijven, overheden, maatschappelijke- en kennisinstellingen, verbonden met een grote internationale community.

Het begin van de nieuwe vierjarige programmaperiode (2022-2026) van Amsterdam Smart City valt samen met een wereld in extreme instabiliteit die ook impact heeft op de leefbaarheid van steden. “De pandemie, de oorlog in Oekraïne, en natuurlijk de steeds ernstigere gevolgen van klimaatverandering maken transities urgenter dan ooit”, aldus Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City. “We moeten dingen echt ánders gaan doen. Beter voor de wereld, beter voor mensen. Gelukkig gebeurt er al heel veel. Het Amsterdam Smart City netwerk werkt al meer dan 10 jaar aan innovaties die steden leefbaarder maken. Dat stemt mij ook optimistisch. Het netwerk, met haar grote diversiteit aan partners en communityleden, gaat ook de komende vier jaar richting geven aan veranderingen die ten goede komen aan de duurzame, slimme stad en regio van morgen. Met speciale aandacht voor en mét die mensen die het hard nodig hebben.”

Krachten bundelen

De afgelopen jaren is er gewerkt aan stedelijke vraagstukken over de circulaire energietransitie, toegankelijke digitalisering en schone en betaalbare mobiliteit. Bijvoorbeeld autodelen tussen bewoners. Daarmee creëert Amsterdam Smart City ruimte op straat, schonere lucht, minder gebruik van grondstoffen én grotere sociale cohesie in een buurt. Daarnaast zijn er ook minder tastbare, maar even belangrijke resultaten in de vorm van (internationale) learnings, opgebouwde netwerken, ideeën en kleine verschuivingen op systeemniveau.

“Om onze opdracht van ‘betere straten, buurten en steden’ te doen slagen, is het noodzakelijk dat we zoveel mogelijk krachten bundelen. Publiek en privaat”, aldus Ger Baron, Directeur Digitalisering en Innovatie, Gemeente Amsterdam. “Als netwerk en regio herbergen we een schat aan kennis, creativiteit en innovatief vermogen. Als oprichter en actief partner van Amsterdam Smart City nemen we graag een koplopersrol om innovatie en digitalisering ten behoeve van die leefbare stad en regio aan te jagen. Op een verantwoorde manier met bescherming van onze privacy in de publieke ruimte.”

Sociale vraagstukken

De diversiteit van het Amsterdam Smart City-netwerk en de bredere (internationale) community is een essentiële kracht voor het komen tot verandering in transities. Innovatie en technologie worden ingezet voor het oplossen van complexe sociale, maatschappelijke vraagstukken. Zo helpt het netwerk de mobiliteits-challenge van de Johan Cruijff ArenA verder en zorgt het ervoor dat bezoekers van sport- en muziekevenementen daar CO2-neutraal en met minder auto’s naartoe kunnen reizen. Hiermee maakt Amsterdam Smart City duurzaam vervoer voor veel meer mensen toegankelijk. En het zorgt meteen voor betere leefbaarheid voor de omwonenden. Daarnaast werkt het netwerk aan innovaties op het gebied van wind- en zonne-energie die ten goede komen aan mensen die in energiearmoede leven of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, zoals door het hergebruik van zonnepanelen voor mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening.

Gerelateerd nieuws