Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Angeline van Dijk over nieuwe naam Agentschap Telecom; Rijksinspectie Digitale Infrastructuur

19 jan 2023

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) is sinds 1 januari 2023 de nieuwe naam van Agentschap Telecom. Een naam die beter past bij ons veranderende takenpakket in deze snel digitaliserende samenleving, zo vertelde inspecteur-generaal Angeline van Dijk onlangs bij het BTG event in een interview met Joost Buitenweg.

Angeline van Dijk: “De hele digitale infrastructuur is een groot ecosysteem en daar moet veilig gebruik van worden gemaakt. En wij zijn toezichthouder op die digitale infrastructuur. Als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur behouden we onze huidige taken. Met de professionele en betrouwbare dienstverlening die men van ons gewend is. We zien dat ons takenpakket de laatste jaren groeit, met name op het gebied van digitale beschikbaarheid en veiligheid. Zo houden we intensiever toezicht op telecom- en cybersecurity, op de digitale veiligheid van (slimme) apparaten, maar ook op bijvoorbeeld elektronische vertrouwensdiensten en ruimtevaart. Bij deze maatschappelijke opgave past een nieuwe organisatiestructuur en een nieuwe naam. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) – in het Engels: Dutch Authority for Digital Infrastructure – dekt de lading van ons werk beter dan Agentschap Telecom.”

Samen met BTG

RDI werkt al jaren nauw samen met BTG, vertelt Van Dijk in het interview. “Wij maken gebruik van BTG en BTG van ons. We wisselen kennis en ervaringen uit. We doen momenteel samen met BTG en een aantal partners een heel mooi project, dat gaat over dynamisch spectrum management. Samen met onder meer de Rotterdamse Haven, Schiphol en de Universiteiten om te kijken hoe we dat schaarse spectrum slimmer in de toekomst kunnen benutten. Door het dynamischer in te zetten.”

Petra Claessen, vice-voorzitter BTG & Boardmember BTG Services; “De samenwerking met RDI, voorheen Agentschap Telecom, is al jaren heel hecht. Samen zetten we ons in voor het nog veiliger maken van de digitale infrastructuur in Nederland. De wijziging van de naam sluit goed aan bij de veranderingen die wij ook in de markt zien.”

Bekijk hier de hele video

Gerelateerd nieuws