Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Bedrijven investeerden meer in ICT-apparatuur tijdens coronacrisis

22 dec 2020

De investeringen in ICT-apparatuur hebben een vlucht genomen tijdens de coronacrisis. Terwijl het totaal aan investeringen in Nederland daalde, namen de investeringen in computers en telecomapparatuur juist toe met 7%.

Dit blijkt uit een onderzoek van het ING Economisch Bureau. In de eerste drie kwartalen van 2020 lag het totaal aan ICT-investeringen weer 0,9% hoger dan in het vierde kwartaal van 2019. Het aandeel van ICT in de totale investeringen tikte hierdoor de 19% aan in 2020. Vooral het aandeel van software & databanken steeg, van 14,1% naar gemiddeld 14,8%. Het aandeel van pc’s & randapparatuur is gestegen naar 3,4% en telecommunicatieapparatuur naar 0,8%.

Sterke stijging in Nederland
ING vergelijkt de groei in Nederland met negen andere Europese landen waarvoor statistieken worden bijgehouden. De investeringen in ICT-apparatuur in Nederland stegen in verhouding relatief sterk. In Oostenrijk, Zweden en vooral in Ierland daalden de ICT-investeringen zelfs.

Marcel Klok: “Normaal gesproken leveren ICT-investeringen een substantiële positieve bijdrage aan de structurele productiviteitsontwikkeling van de Nederlandse economie (zie bijvoorbeeld Van Ark & Piatkowski, 2004). In dat licht zijn de hogere ICT-investeringen in de afgelopen kwartalen ondanks de crisis positief. Toch moeten we nu niet te snel concluderen dat dit ook het groeipotentieel van Nederland vergroot. Normaliter is bij ICT-investeringen vaak sprake van een uitbreiding of kwaliteitstoename, waarbij de productiecapaciteit toeneemt. In de coronacrisis is ook veel sprake van duplicatie. Denk aan de aanschaf van een laptop die simpelweg het werken thuis mogelijk maakt en soms slechts tijdelijk de desktopcomputer op kantoor vervangt.”

“Het is bemoedigend om te zien dat bedrijven ondanks de pandemie in 2020 blijven investeren in ICT. Zo helpen digitale middelen bedrijven de impact van thuiswerken te beperken door medewerkers hiervoor de juiste hulpmiddelen te bieden en zo hun productiviteit op peil te houden. ICT-investeringen een katalysator zijn voor innovaties, wat bedrijven kan helpen sterker uit de pandemie te komen”, zegt Petra Claessen, directeur BTG/TGG.

Gerelateerd nieuws