Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Bedrijven investeren meer in veilig thuiswerken ondanks dalende budgetten

24 sep 2020

Hoewel de IT-uitgaven tijdens de pandemie bij veel bedrijven explosief zijn gestegen, verwachten CIO’s dat de investeringen in IT de komende maanden onder forse druk komen te staan. 60% van de bedrijven voorziet dat de IT-budgetten de komende twaalf maanden krimpen. Voor het uitbreken van COVID-19 was dit nog 50%.

Dit blijkt uit de jaarlijkse CIO Survey van KPMG en Harvey Nash, een internationaal onderzoek onder ruim 4.000 CIO’s in ruim 100 landen. Grote ondernemingen hebben gedurende de beginperiode van COVID-19 zo’n 15 miljard dollar extra uitgegeven aan technologie om veilig thuiswerken voor de werknemer mogelijk te maken. Veel ondernemingen hadden echter grote moeite om voldoende cyberexpertise in huis te halen om de ingrijpende overgang naar thuiswerken daadwerkelijk te realiseren. De meeste IT-bestuurders wereldwijd zien expertise op het gebied van cybersecurity dan ook als de meest gevraagde technologische vaardigheid van dit moment.

IT-er moet bedrijf door crisis helpen
“Toch liggen de IT-budgetten bij veel bedrijven nog altijd op een fors hoger niveau dan tijdens de financiële crisis van 2008”, constateert Eric Wesselman, partner bij KPMG Digital Advisory. Wesselman: “En we zien dat CIO’s die het echte belang van technologie onderkennen in het algemeen meer geld zijn gaan uitgeven als gevolg van COVID-19. Zij investeren met name in een grootschalige implementatie van Distributed Cloud en SaaS. Door de coronacrisis ontstaat duidelijk een scheiding tussen bedrijven die hun strategische doelstellingen willen realiseren op basis van technologie en ondernemingen die dat niet doen. De onverwachte en ongeplande toename van investeringen in technologie heeft ook gezorgd voor ingrijpende veranderingen in de manier waarop organisaties opereren. In de afgelopen zes maanden hebben bij de bedrijven in het algemeen meer organisatorische veranderingen plaatsgevonden dan we in de afgelopen tien jaar hebben gezien. Succes straks zal grotendeels afhangen van de wijze waarop organisaties omgaan met hun cultuur en omgaan met hun mensen. Uit het onderzoek blijkt dat 80% van de CIO’s zich zorgen maakt over de gezondheid van hun IT-mensen. In een wereld waarin het kantoor nu ook de keukentafel omvat en de geestelijke en fysieke gesteldheid van de medewerker centraal is komen te staan, zullen bedrijven hun gezicht op de arbeidsmarkt moeten herformuleren om het noodzakelijke talent te kunnen aantrekken en te behouden. Talent dat de bedrijven door de crisis heen moet helpen.”

Uit het onderzoek van KPMG en Harvey Nash blijkt dat COVID-19 de digitale transformatie bij bijna de helft van de onderzochte bedrijven heeft versneld. Wesselman: “Het gaat hierbij met name om de versnelde adoptie van opkomende technologieën, zoals Artificial Intelligence, Machine Learning en blockchain en procesautomatisering. De implementatie van kunstmatige intelligentie en machine learning is bijvoorbeeld gestegen van 21% vóór COVID-19 naar 24% nu, een aanzienlijke stijging in een periode van slechts een paar maanden. En de opkomst van Marketplace Software as a Service (SaaS) is opvallend. Bij de onderzochte bedrijven is het gebruik sinds vorig jaar meer dan verdrievoudigd, van 7% in 2019 naar 23% dit jaar. Eén op de zes bedrijven geeft aan SaaS de afgelopen 12 maanden te hebben omarmd.”

Werken op afstand de nieuwe normaal
Volgens bijna 90% van de CIO’s is werken op afstand een vast onderdeel geworden van de bedrijfsvoering. Ruim 40% verwacht dat meer dan de helft van de werknemers ook na de pandemie thuis zal werken. Wesselman: “CIO’s zien ook duidelijk voordelen. Zo’n 70% vindt dat door het werken op afstand de samenwerking tussen de business- en technologieteams is toegenomen. Ruim de helft ziet ook dat een cultuur van inclusiviteit in het technologieteam is gerealiseerd. Werken op afstand groeit volgens de IT-bestuurders bovendien uit tot één van de vijf belangrijkste criteria voor het aantrekken en behouden van technologisch talent, tijdens én na COVID-19.”

Gerelateerd nieuws