Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Boardrooms bezuinigen niet op ICT

1 apr 2021

Tijdens de Corona pandemie worden alle bedrijfsinvesteringen nog zorgvuldiger afgewogen. Maar wordt er ook bezuinigd op ICT nu een groot deel van de medewerkers vanaf hun geïmproviseerde thuiskantoor werkt? De investeringen in ICT blijven onverminderd toenemen. Meer dan de helft van de ICT-beslissers verwacht dat op alle vlakken van ICT; Cybersecurity, Privacy, Personele ontwikkeling, Innovatie en Bedrijfscontinuïteit de investeringen dit jaar zullen toenemen. Dat blijkt uit de ICT Development Index; het jaarlijkse onderzoek onder ICT-beslissers vanuit de achterban van Branchevereniging ICT en Telecom Grootgebruikers (BTG) en de dochterorganisatie TGG, uitgevoerd door Motivaction.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 235 ICT-professionals, waarvan meer dan de helft (eind)verantwoordelijk is voor de ICT in de organisatie. Deze groep van (eind)verantwoordelijken voor ICT, veelal leden van BTG, hebben bij uitstek zicht en invloed op de ICT-investeringen in organisaties. Naast dat zij goed kunnen inschatten waar en in welke mate investeringen in ICT worden gedaan in de Nederlandse organisaties, kan deze groep ook duidelijk inzicht bieden in de redenen voor de genomen keuzes.

Staat van connectiviteit gedurende Corona
De ICT deskundigen zijn niet ontevreden over de ‘Staat van Connectivity’ van de Nederlandse bedrijven. Met gemiddeld een 7,6 vinden de meeste ICT-verantwoordelijken dat het bedrijf waar zij werken het goed op orde heeft; er zijn geschikte voorzieningen, alles werkt en medewerkers zijn tevreden . Opvallend is dat dit cijfer vergelijkbaar is met de tevredenheid van 2020. ICT-verantwoordelijken geven aan dat zij het afgelopen jaar alles in het werk hebben gesteld om de medewerkers goed verbonden te houden met het bedrijf, nu zij thuiswerken:

“Er is veel meer ondersteuning voor thuiswerken. Meer ondersteuning van hybride vergaderen (thuis en op kantoor tegelijk). We besteden meer aan capaciteit op netwerken en nu men thuiswerkt is er nog meer aandacht voor gegevensbescherming en cybersecurity.”

Investeren in ICT ten tijde van Corona
Toch is het duidelijk dat niet alle bedrijven hun ICT-investeringen op hetzelfde peil als voor de Corona-pandemie kunnen houden. Het zijn met name de grote bedrijven (>100 medewerkers) die ondanks de Corona-pandemie hun investeringen in ICT en connectiviteit onverminderd laten toenemen. Vooral de kleinere bedrijven (<100 medewerkers) voelen de financiële gevolgen en kiezen er (gedwongen) voor om hun investeringen in ICT wat af te schalen.

Op de website van BTG kun je lezen wat de sector op dit moment allemaal doet om de connectiviteit van Nederland in deze tijden te waarborgen.

ICT Development Index
De ICT Development Index is dé graadmeter voor de actuele status van ICT & telecom in Nederland en voorziet de branche periodiek van relevante en actuele informatie over ontwikkelingen en prognoses. De index is gebaseerd op de antwoorden van beslissers op het gebied van ICT in een organisatie in Nederland en omvat vijf ICT-deelindexen; bedrijfscontinuïteit, innovatie, personele ontwikkeling, privacy en cybersecurity. De ICT Development Index is een initiatief van de Branchevereniging ICT en Telecom Grootgebruikers (BTG) in samenwerking met insights en adviesbureau Motivaction. Meer informatie staat op de website van BTG (www.btg.org).

Gerelateerd nieuws