Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Bouwen aan een toekomstbestendige, digitale delta

16 okt 2020

Vandaag verschenen in bijlage bij Trouw: Bouwen aan een nieuw Nederland, Topic

De coronacrisis maakt inzichtelijk hoe sterk Nederland afhankelijk is van zijn digitale infrastructuur. De brancheorganisatie van Telecom Grootgebruikers (BTG) constateert dat de kwaliteit van onze infrastructuur flink onder druk staat. Een Deltaplan Digitale Infrastructuur is nodig, waarschuwt BTG-CEO Petra Claessen. “We lopen achter met de migratie van onze mobiele infrastructuur naar 5G. Deze moet in feite nog op gang komen.”

Wil Nederland zijn toonaangevende digitale positie ook in de toekomst behouden dan is actie nodig, meent Petra Claessen. BTG wil daarom een deltaplan voor de digitale infrastructuur van ons land opstellen, samen met een aantal belangen- en brancheverenigingen en de overheid. “We willen af van de versnippering en juist tot een integrale aanpak komen. We hebben te maken met een groot aantal problemen die in onderlinge samenhang opgelost moeten worden. Gemeentelijke overheden scherpen hun beleid rond vestiging van datacenters verder aan. Lokaal dreigt een tekort aan stroom, wat bedrijven dwingt andere locaties te kiezen voor datacenters. Tijd dus voor een deltaplan, met een tijdspad naar 6G. Je moet anticiperen. Samen in discussie hoe je dat gaat uitrollen.”

”HET JAARTHEMA VAN 2021 LUIDT ‘CONNECTED IMPACT”

Eigen minister

BTG vervult een aanjagende, ondersteunende rol, als verbinder, vertelt Claessen. De afgelopen maanden heeft de BTG-CEO de aansluiting bij en samenwerking met andere ICT-gerelateerde partijen gezocht. “Ik zeg altijd: alleen ga je sneller, samen kom je verder. Iedereen zit vol goede bedoelingen, maar er moet iemand zijn die het initiatief neemt. Er moet meer vanuit het ecosysteem, vanuit de samenwerking, worden gedacht. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de BV Nederland.” In het komende kabinet moet een nieuwe minister voor digitale infrastructuur komen, bepleit Claessen. “In alle landen om ons heen is die er al. In Nederland is het beleid veel te versnipperd. De tijd is rijp om de handen ineen te slaan. Dan kun je vanuit het Groeifonds budget vrijmaken om te investeren in de digitale toekomst van Nederland.”

Ontwikkelingen versnellen

“Covid-19 is een periode waarin je niet zozeer gaat innoveren, maar vooral kijkt naar kansen. Mijn attitude is onze leden te helpen om te accelereren. Welke kansen zijn er om snelheid te maken en díe ontwikkelingen die al op stapel staan versneld in gang te zetten? Dát is waar de markt om vraagt.” Als voorbeeld noemt ze de reguliere zorg van ziekenhuizen, die tijdens de eerste lockdown maar beperkt mogelijk was. “Dat vraagt om ondernemerschap. Durven te doen en kijken hoe je reguliere zorg op afstand kunt bieden met bestaande middelen en mogelijkheden. Dat is voor ziekenhuizen een totaal nieuwe dimensie.”

Bruggen bouwen

BTG is kennisgericht. Daarnaast heeft de vereniging een servicegerichte dochterorganisatie, Telegrootgebruik (TGG), vertelt Claessen. Uit de vragen ontstaan producten en diensten, die BTG via TGG aanbiedt aan haar leden. “Dat doen we samen met andere partners. ”Als voorbeeld noemt ze sms- en factureringsdiensten en software-as-a-service-oplossingen (Saas). “We verbinden. We brengen vraag en aanbod bij elkaar, vanuit de optiek van co-creatie en ecosysteem-denken. Rond thema’s als 5G, artificial intelligence en internet of things vormen we expertgroepen, waarin opdrachtgevers en kennispartijen sparren over de vragen die spelen rondom digitale ontwikkelingen.”

“We zijn onafhankelijk. Bouwen bruggen in een digitale omgeving en zoeken het in kennisoverdracht. Opdrachtgevers, zoals gemeenten, hebben de deskundigheid vaak niet in huis. Vanuit onze onafhankelijke rol kunnen we kennispartners aan die gemeenten verbinden, zonder dat er direct een opdracht of aanbesteding tegenover staat.”

Kritische infrastructuur

Als voorbeeld noemt Claessen een bijeenkomst over 5G en slimme oplossingen voor de stedelijke omgeving. “Daar konden gemeenten praktijkvoorbeelden aankaarten. Of bijvoorbeeld vragen stellen over datasecurity. Onze solution partners antwoorden vanuit de oplossing, zonder dat dit direct opdrachten oplevert.” Als tweede voorbeeld noemt ze de indoorconnectiviteit binnen ziekenhuizen. De zorg maakt steeds meer gebruik van mobiele apparaten. “Dat vereist een goede indoordekking. Het betreft kritische infrastructuur die niet mag uitvallen. In een door BTG geïnitieerde digitale Kennistafel is het initiatief opgepakt om een peergroup op te richten en het UMC Utrecht gaat daarin een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling om gezamenlijk met de Gezondheidszorgorganisaties een technical ICT/Telecom gedreven roadmap op te stellen, bijvoorbeeld voor de uitfasering van oude technologieën en de investeringen richting 5G en Wifi 6.”

Gerelateerd nieuws