Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Brainport Eindhoven op weg naar duurzame en slimme mobiliteit

7 mrt 2023

Brainport Eindhoven (international business development manager, Johann Beelen) organiseert en coördineert al sinds de eerste deelname aan SCEWC de smart en green mobility bijdrage namens alle Nederlandse partijen. Dat leidt onder meer tot pitchsessies en matchmaking mogelijkheden tijdens de expo, netwerkevents en workshops en inhoudelijke bijdragen aan het internationale business forum dat Nederland samen met de Nordics organiseert. Een van de presentaties op het Smart City Expo World Congress  in Barcelona ging over de Quadruple Helix. Ana Alanis is project leider Smart Mobility bij Brainport Development in Eindhoven en legde er uit waar om deze nieuwe benadering zo belangrijk is voor een succesvolle uitrol duurzame mobiliteit in smart cities. We zijn uiteraard benieuwd naar haar verhaal.  

Over uzelf. Je komt oorspronkelijk uit Mexico, hoe ben je bij Brainport Eindhoven komen werken? 

De regio Brainport Eindhoven staat bekend om zijn high-tech industrie en goede samenwerking tussen bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden. Bovendien staat Brainport bekend om haar Mobiliteitsagenda en het jarenlang werken aan duurzame en slimme mobiliteit.  

Als ingenieur en stedenbouwkundige gericht op duurzame mobiliteit is Brainport Eindhoven een perfecte regio waar ik mijn kennis kan delen, grote, middelgrote en kleine bedrijven kan helpen bij de versnelling en implementatie van slimme en duurzame mobiliteit en tegelijkertijd lokaal en nationaal een economische en maatschappelijke impact kan hebben.   

Wat doet Brainport en wat is uw aandeel daarin? 

Brainport heeft een agenda die bestaat uit drie pijlers: innovatie, technologie en ondernemerschap; talent: de brandstof voor onze technologische motor; en leefomgeving en vestigingsklimaat.   

Het mobiliteitsteam is onderdeel van het grotere team ’tech-market’. Het tech-market team richt zich op de eerste pijler door het ontwikkelen van sleuteltechnologieën van de toekomst, en door het combineren van nieuwe technologie-markt voor maatschappelijke uitdagingen.  

Ons uiteindelijke doel: geen uitstoot ,geen  files en nul verkeersdoden. Dit vereist niet alleen slimme technologische oplossingen, maar een transitie van een complete infrastructuur en industrie. Er is een wijdverbreide behoefte aan duurzame, emissievrije, slimme en veilige technologische mobiliteitsoplossingen. 

Bovendien ondersteunen we KMO’s, start-ups en scale-ups door samenwerkingen en projecten met onderzoeksinstellingen en grote bedrijven op te zetten.  

Uw onderwerp is Mobility Challenges from a Quadruple Helix perspective, wij zijn gewend te werken met de triple Helix, Welke is de vierde en wat is het belang ervan? 

Het vierde aspect is de maatschappij. De maatschappij krijgt een sleutelpositie als het gaat om innovatie. We zitten in een transitie van tijdperken, mobiliteit, energie en sociaal. Om dergelijke transities te realiseren hebben we zowel technologische als maatschappelijke innovaties nodig.  

In het geval van mobiliteit is deze combinatie te vinden in gedeelde mobiliteit. Gedeelde mobiliteit gaat niet alleen over platforms en mobiliteit als dienst, maar over de praktijken erachter. Door gedeelde mobiliteit creëren we nieuwe ideeën en sociale normen, en tegelijkertijd creëren we door diensten gedomineerde bedrijfsmodellen. Daarom kunnen we de quadruple helix zien als stakeholders die samenwerken aan nieuwe manieren van denken, doen en organiseren.  

Hoe kan technologie helpen om de samenleving te betrekken bij het versnellen van duurzame transities? 

Technologie kan de samenleving helpen om op een eenvoudigere manier inzicht te krijgen in de gevolgen van hun beslissingen. Een duidelijk voorbeeld is digital twinning; met deze tools kunnen overheden workshops voor burgerparticipatie plannen waar ze op een visuele manier kunnen laten zien wat het voor hen, hun gezinnen en hun buren betekent om met de auto, de fiets, het openbaar vervoer of gedeelde mobiliteit te reizen in termen van ruimte, groen en leefbaarheid van hun omgeving.  

Welke manier van denken en handelen hebben we nodig om die overgang te laten slagen? 

Als samenleving moeten we begrijpen dat we een klein offer moeten brengen voor het welzijn van de planeet. We moeten nadenken over toekomstige generaties en het soort wereld dat we hen willen nalaten, en over de problemen die we kunnen voorkomen als we nu handelen.  

Kunt u voorbeelden geven op het gebied van mobiliteit die belangrijk zijn bij deze duurzame overgang? 

Voorbeelden van hoe maatschappelijk gedrag en technologie gecombineerd kunnen worden op het gebied van mobiliteit zijn: Mobility as a Service (MaaS): gebruik van diensten van apps, de dienst wordt door de gebruiker gekozen op basis van zijn woon-werkbehoefte. 

Gedeelde mobiliteit: bieden een goede optie voor autobezit. 

Openbaar vervoer: gerelateerd aan service, modal-shift, vervoersgerichte ontwikkeling. 

Thuiswerken: de mogelijkheid om helemaal niet te pendelen  

Autonoom rijden: diensten op aanvraag (openbaar vervoer), efficiënt en betrouwbaar  

Elektrisch rijden: emissievrije voertuigen  

Hoe ziet u de ontwikkeling van slimme steden, wat is de urgentie en wat is er nodig om de ontwikkeling te versnellen? 

Voor mij is een slimme stad niet alleen een stad die technologisch modern is en gegevens verzamelt, maar het is die stad die de verzamelde gegevens weet te gebruiken om datagedreven beslissingen te nemen. Het is een stad die goed samenwerkt met haar onderzoeksinstellingen, bedrijven en burgers.  

Een ecosysteem van verschillende belanghebbenden is wat nodig is om de invoering van slimme steden te versnellen. 

“Het project Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)  stelt Nederland in staat om op nationaal niveau mobiliteit efficiënter en veiliger in te richten, internationaal een sterkere export positie creëren voor Nederlandse technologie én invloed uit te oefenen op internationale standaarden.” 

 Geen uitstoot, geen files, nul verkeersdoden 

Brainport Eindhoven is onder meer actief op de thema’s Energie, Gezondheid, Voeding en Mobiliteit. Op dat laatste onderdeel is Alanis intensief betrokken. De ambitie hier is triple zero: nul emissie, nul files en nul verkeersdoden. Dit vereist niet alleen slimme technologische oplossingen, maar een transitie van een complete infrastructuur en industrie. Het zijn de samenwerkingsverbanden binnen een innovatief ecosysteem die de sterke wereldwijde positie van Brainport Eindhoven als bakermat van slimme en duurzame mobiliteit verder zal versterken.. Brainport heeft met haar vele partners, de nauw samenwerkende, innovatieve bedrijven, IT-bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen met mobiliteit als strategisch speerpunt, een uitstekende positie. Tel daar de Automotive sector, Automotive Campus en overheid bij op. 

Momenteel loopt een grootschalig project;  Digitale infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM), mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Onder leiding van Brainport Development werken de projectpartners concreet aan de ontwikkeling van: 

Autonome functies m.b.t. connectiviteit, lokalisatie, en navigatie van verschillende voertuigplatformen (bus, personenwagen) in verschillende use-cases: o.a. yard manoeuvring, lane-navigation, automatisch aanrijden en stoppen van bushaltes en platooning (trekker: VDL ETS).  

Een ‘energie uitwissel systeem’ (EnergyPod) als cruciale link tussen het autonome elektrische voertuig (EV) en het elektriciteitsnet en die energie op een cyber secure en betrouwbare manier aanbiedt aan de netbeheerders (trekker: Heliox) 

Een innovatief kaartproductiesysteem welke kaarten produceert en up-to-date houdt op basis van continue sensor observaties van de weginfrastructuur en het toenemende aantal ‘slimme’ voertuigen op de weg. Dit t.o.v. de inzet van een huidige vloot van Mobile Mapping voertuigen welke onvoldoende schaalbaar en actueel zijn om autonoom rijden mogelijk te maken. (trekker: TomTom). 

Een Validatielab bestaande uit een virtuele simulatie en een fysieke testomgeving (o.a. testweg A270, Fabulos tracé en intelligente kruispunten). Dit ter validatie van zowel technologieontwikkeling als macro-schaal simulaties voor een verbeterde onderbouwing van (toekomstige) systeemkeuzes rondom mobiliteits-inrichtingsvraagstukken en investeringsbesluiten (trekker: TNO). 

Gerelateerd nieuws