Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

Bruggen bouwen in een digitale community, een historisch perspectief

3 jul 2023

De droom van een wereldwijde digitale gemeenschap is, dat zij de wereld verbindt en bruggen bouwt om die delen van de mondiale samenleving tebereiken die voorheen uitge- sloten waren. Dit is op vele manieren bereikt, niet in de laatste plaats met het internet. Maar het heeft ook nieuwe gebieden van uitsluiting gecreëerd met “digitale kloven”, gebaseerd op beschikbaarheid, geografie en betaalbaarheid. De nieuwste technologieën in vaste en draadlozesystemen bereiken alleen gebieden waar investeringen economisch verantwoord zijn, waar geen fysieke beperkingen bestaan en waar de beter bedeeldenzich bevinden. Als gevolg daarvan kunnen grote delen van de wereld niet volledig deelnemen aan de nieuwe generatie diensten, toepassingen eninformatiebronnen en lijden zij vaak onder een inferieure kwaliteit van de digitale dienstverlening.

Het wereldwijde communicatie-ecosysteem opereert groten- deels binnen nationale grenzen, waardoor internationale bruggen nodig zijn om diensten teverlenen. Vaste en mobiele breedbanddiensten worden geleverd door nationale exploi- tanten, die nationale spectrumlicenties bezitten. Sommigeaanbieders van mobiele diensten zijn actief op meer dan één nationale markt met een gemeenschappelijke merknaam, maar hun diensten werken nog steedsvia een lappendeken van nationale eilandjes. Andere aanbieders moeten deze nationale eilanden connecteren met vaste verbindingen, satelliet- enonderzeese kabels, waarbij de klanten vaak een premie betalen voor diensten die via deze eilanden internationaal opereren.

De International Telecommunications Users Group (INTUG) werd in 1974 opgericht om internationale bruggen te slaan voor de zich ontwikkelende digitale gemeenschap. In de daar opvolgende jaren werkte een combinatie van nationale gebruikers- groepen(waaronder BTG) en multinationale ondernemingen samen om open toegang tot internationale monopolie-infra- structuur, zoals kabelsen satellieten, tot stand te brengen. Dit werd bereikt door betrokkenheid bij de ontwikkeling van wereldwijde normen, bijvoorbeeld via de ITU, en door invloed op de regelgeving, om eerlijke concurrentie op de belang- rijkste telecommunicatiemarkten te waarborgen, vooral binnen Europa. Zo heeft de20 jaar durende campagne om de inter- nationale roamingkosten af te schaffen succes opgeleverd in Europa en in sommige regio’s elders.

De huidige prioriteiten voor zakelijke gebruikers wereldwijd zijn het wegwerken van de digitale kloof die de dekking van snel breedbandop het platteland beperkt, het verbeteren van de mobiele dekking op verschillende manieren, waaronder het delen van infrastructuur,en het laag houden van de prijzen door eerlijke concurrentie om de betaalbaarheidskloof te overbruggen. INTUG heeft commentaargeleverd op de gevolgen voor klanten van hoge licentiekosten bij spectrum- veilingen, heeft technologie neutrale regelgeving bevorderdom de risico’s van ‘winners takes all’ te vermijden, en heeft gepleit voor netwerkneutraliteit en overstapbaarheid voor klanten die zelfstandigvan diensten- en connectiviteitsleverancier willen veranderen.

De taak om bruggen te bouwen in een digitale gemeenschap is al een halve eeuw aan de gang en er is nog steeds werkaan de winkel.

Gerelateerd nieuws