Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG 2022 Return on investment door Building Bridges in a Connected Society

27 jan 2023

In 2022 stond belangenbehartiging bij BTG Vereniging hoog op de agenda. Het jaar 2022 werd stevig ingeluid met de Nieuwjaarsbijeenkomst die op digitale wijze werd georganiseerd. Naast de uitkomsten van de BTG ICT Development Index, opgesteld na onderzoek door Motivaction, was als keynote Jan-Peter Balkenende bij ons aanwezig. In zijn speech stond Jan-Peter Balkenende ruimschoots stil bij de digitale en economische ontwikkelingen in Nederland. In de maanden daarna is een aantal masterclasses gehouden en bijeenkomsten bij bedrijven (onze Partners en Leden) gerealiseerd. Ook is BTG gevraagd om te participeren in een groot landelijk project FNS, Future Network Services en in een meer specifiek traject via het Agentschap Telecom DSMS, Dynamic Spectrum Management Sharing.  

Het BTG Event van 30 juni jl. in Huis ter Duin is een samensmelting geweest van diverse sprekers en thema’s met een opening door Gregory Sedoc over het gebruik van data in de sport, tussendoor namen startups en scaleups het podium en de dag werd afgesloten door Jeroen Dijsselbloem. Ook in deze laatste bijdrage kwam de digitale economie ruimschoots aan de orde.   

Binnen het consortium van het Do IoT Fieldlab met de TU Delft heeft BTG samen met Partners een zeer spraakmakende bijeenkomst georganiseerd bij Unmanned Valley. Na de zeer drukbezochte bijeenkomst werd iedereen uitgenodigd om naar een indrukwekkende droneshow te kijken. 

BTG kreeg tijdens Smart City expo World Congress in Barcelona vanuit de RVO en marktpartijen de leiding op het NL Paviljoen. Het paviljoen had als titel ‘Let’s build climate-neutral and smart cities together’. Van 13 tot en met 16 november waren er volop kansen voor eindgebruikers, de solution partners, de delegatie van RVO, studenten van de Fontys Hogeschool en tal van sprekers. Het NL Paviljoen werd geopend door de Ambassadeur van NL in Spanje, Roel Nieuwenkamp samen met ondergetekende (Petra Claessen CEO BTG & BTG Services).  Het is de ontmoetingsplaats gebleken waar gemeenten, trade & innovate partners, de missie vanuit de overheid, tot en met partners en het onderwijs een zeer warm welkom kregen. Een van de hoogtepunten was de profilering van diverse steden met hun eigentijdse, innovatieve ontwikkelingen.  

Een mijlpaal te noemen in het BTG bestaan: het ondertekenen van het Manifest Duurzame Digitalisering. Om NL koploper te maken van duurzame digitalisering moet er snel een heldere, nationale aanpak komen. Duidelijk is dat digitalisering een essentieel onderdeel is van verduurzaming en dat digitalisering ook duurzaam moet zijn. In dit Manifest roept de Nationale Coalitie Duurzame Digitalisering, samen met een groot aantal organisaties die het Manifest hebben ondertekend op, tot actie. Het is nodig om als Nederland kansen te verzilveren, knelpunten weg te nemen en tot een duidelijke routekaart te komen. De Minister voor EZK Micky Adriaansens neemt deze rol op zich in nauwe samenwerking met de overheid, kennisinstellingen, branches, bedrijfsleven en burgers. Het Manifest schetst de eerste essentiële stappen en doet tastbare suggesties om dit doel te bereiken. BTG is een van de ondertekenaars en daar zijn we trots op! 

Het BTG Event van 7 december 2022 staat in het teken van best practices met de BTG ICT Awards, zowel voor de Managers als voor de Young Professionals van Gebruikers en Solution Partners. De genomineerde kandidaten pitchen hun project en verschillende sprekers brengen praktijkvoorbeelden naar voren. De dag wordt afgesloten met Marcel Levi als keynote en hij gaat o.a.  in op de digitalisering in de Gezondheidszorg.  

Voor wat de uitbouw van de Vereniging betreft, is veel aandacht gevestigd op het interesseren van Gebruikers in de IT en Communicatie technologie en ten aanzien van het aantal Leden en Partners, kent BTG een stabiele samenstelling. Pluriformiteit en diversiteit staat bij het benaderen van nieuwe Leden en Partners in de volle aandacht. 

BTG Building bridges in a Digital Society 

BTG Vereniging richt zich in 2023 op het werken aan een weerbare en welvarende digitale economie en zoals EZK dit aangeeft in hun beleidsuitgangspunten ‘Strategie Digitale Economie’. Bij dit onderwerp wordt gekeken naar de digitale infrastructuur en naar de digitale transitie in onze maatschappij.  

Het jaarthema van BTG 2023 sluit naadloos aan bij deze digitale strategie van de Overheid. Verder staan samenwerkingsverbanden en belangenbehartiging, hoog in het vaandel voor 2023. In de diverse nog te organiseren bijeenkomsten, zal BTG haar Leden en Partners “meenemen” in deze digitale transitie. De Overheid geeft aan de accenten hierbij te leggen op het digitale fundament van onze maatschappij, digitale Overheid, digitale Samenleving en de digitale Economie. 

Ook in 2023 gaan we verder met Women in Tech sessies; topvrouwen vanuit de ICT, Overheid en het bedrijfsleven komen volop in de aandacht en de concrete verbinding naar het Onderwijs, wordt hiermee gelegd.  

Wordt vervolgd en hou onze programmering in de gaten! Veel dank voor het vertrouwen in 2022 en samen op naar het nieuwe jaar 2023, met volop kansen en uitdagingen.   

Gerelateerd nieuws