Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG: Bruggenbouwen en samenwerken

26 apr 2022

Met als jaarthema ‘BTG Building bridges in a Connected Society’ is BTG vol elan en energie aan 2022 begonnen. In de totale strategie spelen data en datacenters een cruciale rol, zo blijkt duidelijk uit de woorden van Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services. En ook op dat gebied gaat het voor BTG om bruggenbouwen en samenwerken.

Datacenters en data spelen een centrale rol in het huidige IT-landschap. BTG speelt daar nadrukkelijk op in, vertelt Petra Claessen. “We hebben een relatief nieuwe expertgroep voor data en data science. Daarmee ontwikkelen we content en denken we na over slimme oplossingen. Zo brengen we vraag en aanbod bij elkaar”, vervolgt ze.

Dat BTG inzet op het thema data is een heel doordachte keuze. “Ook dit jaar hebben we, in samenwerking met Motivaction, weer een onderzoek verricht onder IT-beslissers en gebruikers bij Nederlandse bedrijven. Daar kwamen data en data science ook naar voren als thema’s waarop zij het komend jaar gaan inzetten.”

Co-creatie
“Als het om data gaat, volgen de ontwikkelingen elkaar in enorm hoog tempo op”, vervolgt ze. “Er is nu 5G, de digitale infrastructuur verbetert, er wordt gewerkt aan het energievraagstuk en er worden gefundeerde discussies gevoerd over wie de eigenaar van welke data is. Al die onderwerpen en vraagstukken hebben met elkaar te maken en die verbanden worden steeds meer gelegd. Dat gebeurt bij ons in co-creatie tussen verschillende partijen, op een complementaire manier.” Ze noemt een voorbeeld: “Veel datacenterbedrijven zijn partner bij ons en de gebruikers van de data zijn lid. Wij brengen partners en gebruikers, vraag en aanbod dus, bij elkaar. Onze samenwerking met de DDA (Dutch Datacenter Association, red.) is daarbij ook heel belangrijk. Het is prettig om bij en met dergelijke partijen kennis te kunnen halen, brengen en delen en om van elkaar te kunnen leren.”

De discussie over het wel of niet bouwen van nieuwe datacenters, wordt op diverse niveaus meer en meer gevoerd. Datacenters zijn heel belangrijk voor de BV Nederland, vindt Claessen, en BTG onderschrijft het belang van de routekaart voor 2030 voor de groei van datacenters in Nederland. Maar de kwaliteit van datacenters is belangrijker dan de kwantiteit, geeft ze ook aan. “Ik vind niet dat er per se meer datacenters moeten komen, maar vooral dat er slimmer mee moet worden omgegaan. Efficiëntie en effectiviteit zijn daarbij de sleutelwoorden. Hoe kun je dingen slim samen doen? Hoe kun je apparatuur kleiner maken zodat de beschikbare ruimte zo goed mogelijk wordt gebruikt? Als er nieuwe datacenters komen, dan is het belangrijk dat die inzoomen op wat de markt op nationaal en internationaal niveau nodig heeft.”

Duurzaamheid
Het onderwerp duurzaamheid moet dan één van de voornaamste prioriteiten zijn. “Sustainability is een belangrijk onderwerp voor ons. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen. Technische ontwikkelingen mogen zeker niet zorgen voor een hoger energieverbruik. Daarom hebben we een nieuwe expertgroep in het leven geroepen: ‘Digital Networks & Climate Change’. Daarin zetten we dit nieuwe thema op de agenda, om meer kennis te ontwikkelen om te kunnen delen met onze directe achterban. Het terugdringen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot van datacenters is daar een onderdeel van.”

BTG kijkt daarbij ook naar de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, die gelden voor de periode tot 2030. “Behalve onze expertgroepen ‘Data & Data Science’ en ‘Digital Networks & Climate Change’ hebben we ook nog de expertgroep Smart Society, waar ook Smart Cities deel van uitmaakt. Daarmee werken we ook aan dat thema. Die expertgroepen werken regelmatig samen. Zo zijn er ‘stacks’ ontwikkeld voor de digitale infrastructuur van een Smart City. Daarin zitten ook allerlei slimme dataoplossingen verankerd. Op die manier werken we samen toe naar de realisatie van de SDG’s in 2030. We zoeken daarbij altijd naar de verbinding en brengen partijen bij elkaar, want dat is waar we ook goed in zijn. Die samenwerking is hard nodig om op een thema als klimaatverandering echt het verschil te kunnen maken. Alleen ga je sneller, maar samen kom je veel verder.”

Begeleiden
Bij de bouw van nieuwe datacenters is steeds vaker weerstand. Claessen zou graag zien dat de overheid burgers zo goed mogelijk informeert en begeleidt. “Als je goede voorlichting geeft, kun je de bezorgdheid deels wegnemen. Bovendien kunnen die burgers dan ook de voordelen van een datacenter veel beter vertalen naar hun eigen situatie. Dat had bij de uitrol van 5G ook anders gekund, dus daar zie ik nog wel een taak voor de overheid. We reiken onze hand uit om het ministerie van EZK daarbij te helpen. Met onze expertgroepen, onze achterban en door onze onafhankelijke positie kunnen wij daar zeker een essentiële rol in spelen. Ook op dit gebied is onze slogan ‘BTG Building bridges in a Connected Society’ van toepassing.”

Samenwerken moet uiteraard ook buiten de landsgrenzen gebeuren. BTG werkt daarom onder meer samen met de internationale telecomgebruiksgroep INTUG en aan het Europese cloudinitiatief GAIA-X. “We hebben inderdaad een wereldwijde aanpak”, geeft Claessen aan, “want data en data science gaan natuurlijk over de grenzen heen. En dat geldt uiteraard ook voor de klimaatuitdagingen. Hierin pakken we graag het voortouw. Dat Amerikaanse cloud aanbieders hun marktaandeel versterken is niet iets om bang van te worden, maar het moet ons wel aan het denken zetten. Het is zaak dat we in Europa meer gaan samenwerken en het tempo opschroeven.”

Best practices
De achterban van BTG is heel belangrijk bij alles wat de brancheorganisatie doet, verduidelijkt Claessen. “We weten dankzij die achterban wat er speelt, wat er goed en fout gaat. De businesscases en best practices op het gebied van data zetten we in bij onze bijeenkomsten, zodat anderen daar weer hun voordeel mee kunnen doen, of het nu een ziekenhuis, een gemeente, een universiteit of een commercieel bedrijf is. Ze hebben te maken met dezelfde uitdagingen. Hoe beheer ik mijn data, bijvoorbeeld.”

BTG kijkt graag vooruit, naar de korte en langere termijn. “Het afgelopen jaar zijn we volop bezig geweest met het opnieuw inventariseren van de markt en het zoeken naar nieuwe samenwerkingen. Voor de komende jaren willen we nog meer contact zoeken met de datacenters. Zo kunnen we de Expertgroep Data & Data Science ook naar een hoger niveau tillen en nog beter inspelen op de behoeftes van de markt. Samen met BTG Services, het voormalige TGG, ontwikkelen we dan producten en diensten waarmee we marktimperfecties oplossen. Op die manier brengen we ons jaarthema ‘BTG Building bridges in a Connected Society’ ook echt in de praktijk.”

Auteur: Johan van Leeuwen

Gerelateerd nieuws