Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG: bruggenbouwer in een moderne samenleving

3 jun 2022

BTG: bruggenbouwer in een moderne samenleving. In een steeds meer door ICT en Telecom gedreven samenleving is het cruciaal om verbindingen te leggen, zo vertelde Petra Claessen, CEO van BTG en BTG Services, onlangs in een interview met het FD. Neem de opkomst van de smart city. Dit is alleen mogelijk als ICT- en telecombedrijven hecht samenwerken met overheden en andere relevante organisaties, om te komen tot een duurzame connectiviteit. BTG, dé Branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, brengt deze partijen bij elkaar (Gebruikers en Solution Partners): Building bridges in a connected society. Dat is dan ook het thema van ons BTG Business Event op 30 juni a.s. in Huis ter Duin en van het Magazine BTG in Business hetgeen op het BTG Event zal verschijnen en ter plekke wordt uitgereikt aan de deelnemers van dit prachtige en zeer relevante programma.

Klik hier om aan te melden voor 30 juni

Het ‘web’ verbindt alle organisaties die belangen hebben in ICT en Telecommunicatie, van telecom- en internetproviders aan de ene kant tot overheden, kennisorganisaties en grote afnemers aan de andere kant. BTG organiseert netwerkbijeenkomsten, vertegenwoordigt haar leden bij toezichthouders, doet aan belangenbehartiging en doet aan het delen van kennis, het halen en brengen ervan. “Als BTG leggen we verbanden met en tussen onze leden, solution partners en klanten (Gebruikers). BTG brengt de overheid, industrie en wetenschap en onderwijs met elkaar in verbinding om marktimperfecties te signaleren en op te lossen”, zegt Claessen. Zij vat haar rol heel kort samen: “Wat ik de hele dag doe is luisteren naar onze achterban en daarop verbinden en daar waar nodig en gewenst, zaken oplossen.”

“De impact van BTG gaat verder dan de smart city alleen. “Kijk alleen maar naar de rol van digitalisering in de coronapandemie. Die zijn we succesvol doorgekomen, omdat iedereen er zich van bewust is, dat een hebben van een stevige en duurzame digitale infrastructuur, van essentieel belang is. Met een betrouwbare digitale infrastructuur kun je snel en adequaat schakelen, hetgeen een dringende vereiste was gedurende de genoemde Pandemie. We schakelden allemaal snel over op het hybride werken. Iets waar we lang van dachten dat het niet kon.”

Ze vervolgt: “Hetzelfde belang geldt straks voor het klimaatdossier en duurzaamheids-vraagstuk. Slimme digitalisering is een onmisbaar onderdeel van de oplossing. We hebben een nieuwe expertgroep, ‘Digital Networks & Climate Change’, die focust op verduurzaming van de digitale infrastructuur. Samen met energiepartijen, mobiele netwerkoperators, overheden en gebruikers wordt hierin opgetrokken.” Zo zijn er nog meer gebieden waarop BTG een voortrekkersrol neemt. “We verbinden op inhoud, deskundigheid en best practices. Dat doen we met allerlei Expertgroepen met thema’s zoals 5G, AI, IoT, Indoordekking, Circulaire Economie, Mission & Business Critical en natuurlijk Security. We spelen in op vragen vanuit de markt.” De uitwisseling van gegevens en kennis kan alleen door partijen met constant met elkaar te verbinden. Dat is nu belangrijker dan ooit. Het is te lezen in het motto van BTG voor dit jaar. “We moeten nog meer connected zijn. Het bedrijfsleven kan oplossingen brengen naar de overheid. Dat is wat we doen: BTG Building bridges in a Connected Society.”

Gerelateerd nieuws