Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG Building bridges in a connected society – de beste wensen voor 2022!

31 dec 2021

Onder het thema ‘Building bridges in a connected society’ gaat BTG straks het nieuwe jaar in. Bruggen bouwen op het vlak van ICT/Telecom, dat is aan de orde van de dag bij branchevereniging BTG. Security is één van de voorbeelden en een actueel en belangrijk thema. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van CEO Petra Claessen.

“We bouwen bruggen. Tussen allerlei partijen zoals overheden, solution partners, de MNO’s (Mobile Netwerk Operators, red.), kennisinstellingen en gebruikers van ICT/Telecom. BTG kent een aantal Expertgroepen met thema’s zoals 5G, AI, IoT, Indoordekking, Mission Critical & Business Critical en natuurlijk security”, vertelt Claessen. “We verbinden op inhoud, deskundigheid en best practices”, vervolgt ze. “Dat doen we met allerlei Expertgroepen, waaronder ook cybersecurity. We spelen in op vragen vanuit de markt. Door de wisselwerking en interactie tussen gebruikers en de solution partners lossen we samen marktimperfecties op.”

Thuiswerkplek
Security staat als thema hoog op de prioriteitenlijst van BTG. Claessen: “Uit het onlangs uitgevoerde onderzoek door Motivaction onder de BTG/TGG-achterban en andere ICT-beslissers, bleek opnieuw heel duidelijk hoe belangrijk het thema security is, zowel voor onze leden als voor niet-leden. Security-maatregelen gelden niet alleen op kantoor, maar juist ook op de thuiswerkplek. Daar moet een goed geëquipeerde infrastructuur zijn, zodat mensen er veilig kunnen werken. Dat laatste wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Dat moet gewoon goed geregeld zijn en de werkgever heeft daar ook een rol in richting zijn of haar medewerkers die thuiswerken. Juist in deze tijd.” Om die reden sloot BTG aan bij de initiatiefnemers van de website WerkThuisVeilig.nl. Dat is een initiatief waar – naast BTG – ook Cyberveilig Nederland, DDA, DHPA, DINL, FCA, ISP Connect, Job in the Cloud, NBIP en de Vereniging van Registrars aan deelnemen. De website bundelt adviezen over veilig thuiswerken en verwijst naar relevante informatie.

Het thema security wordt door BTG breed ingevuld. “Ook het efficiënt, verantwoord en duurzaam omgaan met data valt daar wat ons betreft onder. Daar is veel voorlichting voor nodig bij grote bedrijven, zorginstellingen en overheids- en semi-overheidsinstellingen. We willen daar als BTG weer die verbindende factor in zijn. Zowel qua inhoud, als met producten, diensten en het leveren van oplossingen.”

“We krijgen ook veel vragen over het veilig maken van digitale en private netwerken”, vervolgt Claessen. “Dat thema komt ook heel nadrukkelijk op onze agenda te staan. We gaan een nieuwe BTG Expertgroep oprichten onder de naam ‘Digital networks & Climate change’. Ook deze ontwikkelingen hebben te maken met security.”

Gerelateerd nieuws