Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG Building bridges in a connected society

18 nov 2021

Onder het thema ‘Building bridges in a connected society’ gaat BTG straks het nieuwe jaar in. Bruggen bouwen op het vlak van ICT/Telecom, dat is aan de orde van de dag bij branchevereniging BTG. Security is één van de voorbeelden en een actueel en belangrijk thema. Dat blijkt duidelijk uit de woorden van CEO Petra Claessen.

“We bouwen bruggen. Tussen allerlei partijen zoals overheden, solution partners, de MNO’s (Mobile Netwerk Operators, red.), kennisinstellingen en gebruikers van ICT/Telecom. BTG kent een aantal Expertgroepen met thema’s zoals 5G, AI, IoT, Indoordekking, Mission Critical & Business Critical en natuurlijk security”, vertelt Claessen. “We verbinden op inhoud, deskundigheid en best practices”, vervolgt ze. “Dat doen we met allerlei Expertgroepen, waaronder ook cybersecurity. We spelen in op vragen vanuit de markt. Door de wisselwerking en interactie tussen gebruikers en de solution partners lossen we samen marktimperfecties op.”

Thuiswerkplek
Security staat als thema hoog op de prioriteitenlijst van BTG. Claessen: “Uit het onlangs uitgevoerde onderzoek door Motivaction onder de BTG/TGG-achterban en andere ICT-beslissers, bleek opnieuw heel duidelijk hoe belangrijk het thema security is, zowel voor onze leden als voor niet-leden. Security-maatregelen gelden niet alleen op kantoor, maar juist ook op de thuiswerkplek. Daar moet een goed geëquipeerde infrastructuur zijn, zodat mensen er veilig kunnen werken. Dat laatste wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Dat moet gewoon goed geregeld zijn en de werkgever heeft daar ook een rol in richting zijn of haar medewerkers die thuiswerken. Juist in deze tijd.” Om die reden sloot BTG aan bij de initiatiefnemers van de website WerkThuisVeilig.nl. Dat is een initiatief waar – naast BTG – ook Cyberveilig Nederland, DDA, DHPA, DINL, FCA, ISP Connect, Job in the Cloud, NBIP en de Vereniging van Registrars aan deelnemen. De website bundelt adviezen over veilig thuiswerken en verwijst naar relevante informatie.

Het thema security wordt door BTG breed ingevuld. “Ook het efficiënt, verantwoord en duurzaam omgaan met data valt daar wat ons betreft onder. Daar is veel voorlichting voor nodig bij grote bedrijven, zorginstellingen en overheids- en semi-overheidsinstellingen. We willen daar als BTG weer die verbindende factor in zijn. Zowel qua inhoud, als met producten, diensten en het leveren van oplossingen.”

“We krijgen ook veel vragen over het veilig maken van digitale en private netwerken”, vervolgt Claessen. “Dat thema komt ook heel nadrukkelijk op onze agenda te staan. We gaan een nieuwe BTG Expertgroep oprichten onder de naam ‘Digital networks & Climate change’. Ook deze ontwikkelingen hebben te maken met security.”

BTG Services
BTG heeft een dochterorganisatie TGG (Telegrootgebruik) en die bestaat ruim 25 jaar. “Van oudsher is dit een inkooporganisatie”, aldus Claessen, “maar dit jaar transformeert TGG naar een full service organisatie. Daar passen we de naam dan ook op aan. Vanaf januari 2022 zal de naam TGG wegvallen en wordt dit ‘BTG Services’.” Claessen vervolgt: “We gaan mee in de stroomversnelling van de digitale transformatie, met security als prominent thema. Naast de bestaande diensten zoals TEM (Telecom Expense Management), onze SMS-diensten, het met fikse korting kunnen aanschaffen van devices en nog veel meer gaat dat gewoon door in de nieuwe organisatieopzet van BTG Services. Verder gaan we ons richten op onder andere cloud-service-dienstverlening.”

De inzet van BTG Services speelt een belangrijke rol na de inhoudelijke discussies binnen de BTG Expertgroepen. Die rol wordt onder de nieuwe naam alleen maar belangrijker. Claessen maakt met een voorbeeld duidelijk hoe die wisselwerking er in het geval van security uit kan zien. “In die expertgroepen gaan de gebruikers met elkaar in discussie en bepalen ze de inhoud. Dat vertalen wij vervolgens, in samenwerking met solution partners die bij ons zijn aangesloten, in producten en diensten. Door een toenemende vraag aan securitydiensten zijn we aan de slag met bedrijven om een scan ter beschikking te stellen voor onze leden. Hiermee kunnen bedrijven, ook MKB’ers, snel zien of ze veilig zijn. Daarnaast werken we aan verschillende security-oplossingen door de inzet van camera’s en sensoren. En ook daar hebben we partners voor”, aldus Claessen.

Samenwerken
De vereniging BTG staat bol van samenwerkingsverbanden. Zo ook met de drie MNO’s; KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile/Tele2. “We gaan de dialoog met hen aan, ook rondom security en duurzaamheid. Vanuit het ministerie van EZK en ook vanuit AT (Agentschap Telecom, red.) hebben we regelmatig de vraag gekregen om consultatierondes te verrichten, vanwege onze onafhankelijke positie in de markt.”

BTG vertaalt security in het bijzonder naar een aantal verschillende verticals. “We zetten al langere tijd nadrukkelijk in op smart society. Daarnaast zit de gezondheidszorg als sector heel diep in ons DNA. Logistiek is ook een heel belangrijke markt. We zijn bijvoorbeeld ook betrokken bij het beveiligen van oplaadbare lantaarnpalen. We hebben een prachtig cluster aan partners. Samen maken ze het hele security-ecosysteem compleet. We vinden dat brede ecosysteem heel belangrijk, want we beseffen goed dat security niet een opzichzelfstaand onderwerp is. Internet of Things, kunstmatige intelligentie, 5G, smart society: het raakt allemaal aan het thema security. Het is geclusterd. Juist daarom is samenwerken zo belangrijk.”

En dus komen er voor BTG alleen maar meer samenwerkingen bij. Die zijn relevant, zeker ook op het vlak van security. Een jaar geleden ging de strategische samenwerking met Security Delta van start, het voormalige The Hague Security Delta. Dat is een nationaal veiligheidscluster waar bijna driehonderd bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen bij betrokken zijn. Claessen: “We hebben een gemeenschappelijk belang en kunnen elkaar goed vinden. De samenwerking met onder meer CEO Joris den Bruinen verloopt heel prettig. Security Delta was kortgeleden ook betrokken bij een erg boeiende paneldiscussie over cyberweerbaarheid op ons grote businessevent, dat begin november plaatsvond. Daar deden ook het Digital Trust Center, Nationaal Cyber Security Centrum en het advocatenkantoor CMS Nederland aan mee, allemaal partijen waar we goed contact mee hebben of mee samenwerken.”

BTG zit ook om tafel bij de Dutch IT Cybersecurity Assembly. “Het is heel goed dat Datto en Dutch IT-channel zo’n initiatief nemen om samen met een grote groep partijen de cyberweerbaarheid van Nederland te vergroten. Wij doen daar graag aan mee. Ook hiervoor geldt dat je echt samen moet werken om het verschil te kunnen maken. In je eentje ga je soms misschien sneller, maar samen kom je veel verder. Het is een mooi voorbeeld van BTG building bridges in a connected society.”

Meer informatie over BTG? Kijk op www.btg.org of bel met 088 – 3532222.

Gerelateerd nieuws