Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BTG biedt een netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring over Telecommunicatie en ICT. De branchevereniging focust via expertgroepen op de volgende thema’s:

Terug naar nieuws

BTG en DDA bundelen krachten ter versterking van Nederlandse digitalisering

20 mei 2020

Brancheorganisaties BTG en Dutch Data Center Association (DDA) verenigen zich in een partnership om de positie van Nederland als digitaal koploper verder te versterken. Beide organisaties representeren een breed netwerk van spelers uit het digitale segment. Door kennis en krachten te bundelen werken de partijen toe naar een expertisecentrum over digitaal leiderschap en intelligente connectiviteit. Daartoe wordt op 11 juni een eerste virtuele kennissessie georganiseerd.

BTG en DDA werken al langere tijd samen en medio mei werd deze samenwerking formeel betiteld in een partnership. Stijn Grove, Directeur van de DDA, is zeer te spreken over de samenwerking: “DDA en BTG hebben veel raakvlakken in de zin dat we kennis en verbinding brengen naar onze achterban. Met als gemeenschappelijk doel het versterken van zowel het digitale fundament als de positie van Nederland als Digital Gateway to Europe die juist nu van onschatbaar belang is voor de Nederlandse economie en samenleving. Met deze structurele samenwerking verwachten we nog meer toegevoegde waarde te kunnen bieden voor onze deelnemers en partners.”

Ook Petra Claessen, Directeur BTG/TGG , verheugt zich op de samenwerking: “De telecom- en datacenterindustrie staan in essentie heel dicht bij elkaar en het verbinden van deze twee is dan ook een logische volgende stap. We moeten, juist nu, vol inzetten op een versnelde digitalisering van Nederland en we zijn ervan overtuigd dat samenwerking met de DDA dit proces een boost kan geven. BTG heeft zowel Gebruikers aan boord als Solution Partners en wij redeneren net als DDA vanuit de Triple Helix Gedachte. BTG koppelt permanent vraag en aanbod aan elkaar en met onze Service-organisatie TGG, lossen wij samen met onze Solution Partners, marktimperfecties op. ”

Virtuele kennissessies

De structurele samenwerking vertaalt zich onder andere naar een driedelige webinar over onderwerpen als intelligent connectivity (hét jaarthema van BTG) en Nederland als internationale datahub. De kennissessies richten zich onder andere op operators en gebruikers, waarbij alle deelnemers live hun vragen kunnen stellen. De eerste sessie uit de reeks vindt plaats op 11 juni as. om 15:30. Meer informatie over het programma volgt spoedig. Om op de hoogte te blijven, kunnen geïnteresseerden zich alvast aanmelden via deze link.

Over Dutch Data Center Association

Dutch Data Center Association (DDA) is de brancheorganisatie van datacenters in Nederland, fundament van de digitale economie. Wij verbinden inmiddels 90% van de marktleidende datacenters in Nederland met een missie: het versterken van de economische groei en het profileren van de datacenter sector naar de overheid, media en samenleving. Wij verwoorden de standpunten van de industrie met betrekking tot regelgeving en beleidskwesties en werken daarin in een zo’n breed mogelijke coalitie.

De DDA heeft drie focusgebieden: Energie & Duurzaamheid, Onderwijs & Werkgelegenheid en Digitale Economie & Mainport. We zetten ons in op het verbeteren en vergroenen van onze stroomvoorziening en we zijn actief op het gebied van duurzaamheid, met name op het hergebruik van datacenter restwarmte. In goede samenwerking met het onderwijs enthousiasmeren we leerlingen om voor deze industrie te kiezen. Tot slot promoten we onze industrie middels events en publicaties in binnen- en buitenland, en onze positie als Digital Gateway to Europe als digitale mainport.

We leveren tevens een bijdrage aan technische normen waarmee de datacenter industrie zich in Nederland en daarbuiten verder kan onderscheiden en we faciliteren onze leden en partners actief met informatie over relevante marktontwikkelingen tijdens onze vele (interne) events en via vele mediakanalen.

Over BTG
BTG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en Telecommunicatie.

BTG organiseert daartoe structurele lobby tussen overheid, leveranciers en leden en biedt haar leden een netwerk voor ontmoeting en kennisdeling. BTG signaleert trends en vertaalt deze in relevante inhoud en activiteiten. Ledenvoordeel wordt gerealiseerd door bundeling van vraag en daarop gebaseerde dienstverlening.

BTG telt circa 180 leden uit de grootzakelijke markt. Dit zijn overheidsorganisaties, commerciële bedrijven, kennisorganisaties, leveranciers van telecomdiensten en providers. Zowel de vraag- als de aanbodzijde is dus vertegenwoordigd in de vereniging. BTG wordt door EZK veelvuldig ingezet in Consultatierondes want BTG vertegenwoordigt een belangrijke achterban waar EZK veel waarde aan hecht om te weten wat men op het vlak van ICT/Telecom binnen Nederland vindt van ontwikkelingen en innovaties.

Gerelateerd nieuws